لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۵:۵۹

فرمانده اسرائیلی: نگرانی تکرار هولوکاست وجود دارد


ژنرال گابی اشکنازی رئيس ستاد مشترک ارتش اسرائيل (عکس از AFP)

برای دومين بار در فاصله يک هفته، يکی از مقام های نظامی اسرائيل گفت که تل آويو، تهديدی به نام ايران را «بسيار جدی» تلقی می کند.


ژنرال گابی اشکنازی رئيس ستاد مشترک ارتش اسرائيل درآئين های سالروز هولوکاست افزود: «اين نگرانی می رود که هولوکاست تکرارشود و ملت يهود و کشور اسرائيل با خطر نابودی رو به رو باشند».


رئيس ستاد مشترک ارتش اسرائيل که همراه با هزاران نفرازنوجوانان اسرائيلی و يهودی وصدها نفرازسربازان و افسران ارتش اسرائيل برای شرکت درآئين اصلی يادبود قربانيان فجايع نازيها عليه يهوديان به محل اردوگاههای مرگ آوشويتس و بيرکنائو درلهستان رفته بود، درمراسم پايانی يادبود قربانيان يهودی، سوگن خورد که «ديگر هرگز قدرتی نتواند ملت يهودی را دراسرائيل و جهان تهديد کند.»


ژنرال اشکنازی افزود: «هنگامی که يهوديان درايام سلطه نازی ها و نيزدرجنگ جهانی دوم کشته می شدند، کشوری به نام اسرائيل برای دفاع ازيهوديان در اسرائيل و جهان وجود نداشت ولی اکنون وضعيت تغييرکرده است.»


  • «هنگامی که يهوديان درايام سلطه نازی ها و نيزدرجنگ جهانی دوم کشته می شدند، کشوری به نام اسرائيل برای دفاع ازيهوديان در اسرائيل و جهان وجود نداشت ولی اکنون وضعيت تغييرکرده است.»
ژنرال اشکنازی

«اکنون نيزرهبران کشورهائی درمنطقه خاورميانه آشکارا ازنابودی و انهدام اسرائيل سخن می گويند، و اسرائيل حق دارد که ازخود دربرابر اين تهديدات بسيارجدی، دفاع کند.»


رئيس ستاد ارتش اسرائيل ازسران همه کشورهای جهان خواست که چشم خود را بر آنچه وی «حقايق جاری» توصيف کرد، نبندند و «اگر خطری جدی برای اسرائيل اتفاق افتاد، بعدا نگويند که نديديم و نشنيديم.»


رهبران لهستان، ازجمله رئيس جمهوری و نخست وزيرآن کشور دراين آئين ها شرکت داشتند.


دراردوگاه های مرگ آشويتس و بيرکنائو، صدها هزارنفر يهودی به همراه ديگر قربانيان آلمان نازی که يهودی نبودند، به دستورحکومت نازی ها کشته شدند.


کشوراسرائيل و مقامات اين کشور درتمامی آئين های سالروز هولوکاست ميان آنچه که «تهديدات ناشی ازايران برای موجوديت اسرائيل» ناميدند با رخدادهای جنگ جهانی دوم و کشته شدن شش ميليون نفر يهوديان ارتباط قائل شدند.


شيمون پرزرئيس جمهوری اسرائيل نيزدرمراسم رسمی قربانيان هولوکاست دراسرائيل گفت: «جامعه جهانی مسووليت جدی برای جلوگيری ازتکرار خطرات عليه ملت يهودی وموجوديت اسرائيل دارد».


فرمانده نيروی هوائی اسرائيل ژنرال اليعزر شکدی نيز درروزهای اخير دربرنامه «شصت دقيقه» درشبکه CBS آمريکا که به توانمندی نيروی هوائی اسرائيل برای مقابله احتمالی با جمهوری اسلامی ايران اختصاص يافته بود، گفت: «اسرائيل نخواهد گذاشت که بارديگر خطرات جدی موجوديت اسرائيل را با بحران روبروکند».


ژنرال شکدی گفته بود، اين کشور حق دارد که تهديدات را کاملا جدی تلقی کند وبرای مقابله با آن به آمادگی لازم روی آورد.


تغيير رژيم ايران


همزمان، وزيردفاع اسرائيل درمصاحبه ای که جمعه دوم ماه مه درمجله سياسی هفتگی «يديعوت آخرونوت» منتشرشده، می گويد، ارزيابی می کند که رژيم کنونی ايران دردهه آينده ديگر وجود نداشته باشد.


درپاسخ به اين پرسش که «آيا می توان احتمال داد که جمهوری اسلامی ايران تغييری درسياستهای خود درقبال اسرائيل بدهد؟»، اهود باراک گفته است: «من فکر می کنم که آيت الله های ايران ده سال ديگر درمسند قدرت نباشند».


اهود باراک افزود: «حکومت ايران بی ثبات است، رژيمی است که جان مردم خود را به لب رسانده وبرای ملت ايران نفعی ندارد و ايرانيان ازواقعيات جهان آگاهی دارند و می دانند که زندگی تنها آن چيزی نيست که اين حاکمان به آنها عرضه می کنند».


اهود باراک گفته است: «اگر جلوی حکومت ايران گرفته نشود، قبل ازآنکه دوران اين حاکميت به سرآيد، ممکن است آنها به بمب اتمی برسند».


«بمب اتم ايران»


وزيرسرپرست مذاکرات استراتژيک اسرائيل با ايالات متحده، شائول موفاز نيزگفته بود، ارزيابی می کند که ايران درماههای آينده به جنگ افزاراتمی دسترسی يابد.


  • «حکومت ايران بی ثبات است، رژيمی است که جان مردم خود را به لب رسانده وبرای ملت ايران نفعی ندارد و ايرانيان ازواقعيات جهان آگاهی دارند و می دانند که زندگی تنها آن چيزی نيست که اين حاکمان به آنها عرضه می کنند».
اهود باراک

شائول موفاز درپايان مذاکرات با وزيرامورخارجه و ديگرمقامات بلندپايه آمريکا دردوردوم اين گفتگوها درسال جاری ميلادی گفته است: «برای اسرائيل هروسيله و راهکاری برای جلوگيری ازرسيدن ايران به بمب اتمی، مشروع است و اسرائيل اين حق را برای خود محفوظ می داند که برای دفاع ازخود، و جلوگيری ازخطری که کيان اين کشور را تهديد کند، به هراقدام لازم دست بزند».


يک وزيرمشاوردولت اسرائيل ژنرال دوره احتياط ارتش اسرائيل، عامی ايالون نيز که پيشتر رئيس سازمانهای اطلاعاتی و امنيتی اين کشوربوده است، می گويد: «ايران درپشت پرده حملات راکتی نيروهای فلسطينی به جنوب اسرائيل قراردارد و اکثر خطراتی که مردم اسرائيل را تهديد می کند، ازسوی فلسطينيهائی انجام می شود که به نيابت ازسوی رژيم ايران به اين حملات ستيزه جويانه دست می زنند»


کاندوليزا رايس نيز اين هفته گفته بود، حماس دست نشانده ايران است وايران می خواهد به بمب اتم برسد تا اسرائيل را نابود کند.


درمصاحبه ای که جمعه درروزنامه معاريو منتشرشده، ژنرال احتياط اسرائيلی و وزيرکنونی، عامی ايالون می گويد: پشت جبهه اسرائيل بايد هرچه بيشتر آمادگی مقابله با خطرات بزرگ را داشته باشد و ازجمله سريعا ميان مردم اسرائيل بايد ماسکهای مجهز برای مقابله با احتمال اصابت بمبهای شيميائی به شهرهای اسرائيل توزيع شود.


ژنرال احتياط ايالون می گويد: «خطرات کاربرد موشکهائی که به بمبهای شيميائی و بيولوژيک نيزمجهزباشند، درکنار تهديد موشکهای حاوی کلاهکهای هسته ای، کاملا جدی است».


XS
SM
MD
LG