لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ تهران ۲۳:۳۹

« آمريکا از صحبت درباره گزينه نظامی عليه ايران خودداری کند»


زبيگنيو برژينسکی مشاور پيشين امنيت ملی آمريکا. (عکس: CTK)

زبيگنيو برژينسکی و برنت اسکوکرافت، دو مشاور پيشين امنيت ملی آمريکا، در سخنرانی در موسسه مرکز مطالعات استراتژيک و بين المللی، «سی اس ای اس»، در واشينگتن، اعلام کرده اند که «دولت آمريکا بايد از صحبت درباره استفاده از گزينه نظامی عليه ايران خودداری کند.»


برژينسکی، مشاور امنيت ملی آمريکا در زمان رياست جمهوری جيمی کارتر، با اشاره به اين که تکرار مطرح بودن گزينه نظامی نتيجه معکوس دارد می گويد: « من از دو جهت نگرانم. اول اين که نمی خواهم مردم آمريکا فکر کنند که نتايج دسترسی ايران به سلاح هسته ای، چنان وحشتناک خواهد بود که حملات پيش دستانه عليه تأسيسات هسته ای ايران موجه است.»


وی می افزاید:« دومين دليل مخالفت من با مطرح کردن گزينه نظامی عليه ايران، اين است که اين کار از پا گرفتن گفت وگوهای جدی هسته ای جلوگيری می کند.»


مشاور سابق ریاست جمهوری آمریکا می گوید: « مطرح کردن گزينه نظامی، ايران را به سوی دستيابی به سلاح هسته ای سوق خواهد داد. علاوه بر اين، اين گونه تهديدها ضمن تقويت موضع ناسيوناليستی و افکار جزمی در ايران، آنها را عليه ما متحد خواهد کرد.»


برنت اسکوکرافت، مشاور امنيت ملی آمريکا در زمان رياست جمهوری جرالد فورد و بوش پدر، می گويد: « آمريکا بايد از صحبت در باره اين که ايران را اکنون يا در آينده بمباران کند، دوری نمايد. اين گونه تهديدها عليه ايران، ممکن است اسرائيل را برای حمله به ايران وسوسه کند.»


« بايد به منافع آنها توجه کنيم و ببينيم منافع چه کسی يا چه گروهی مد نظر است. منافع احمدی نژاد، خامنه ای يا سپاه پاسداران؟ ما با مسئله بسيار پيچيده ای روبرو هستيم.»
برنت اسکوکرافت، مشاور سابق امنيت ملی آمريکا

برنت اسکوکرافت، مشاور امنيت ملی آمريکا، معتقد است که اين کار يعنی نظامی کردن مسئله و در اين رابطه می گويد: « ما معمولا به اين روش متوسل می شويم، چون جواب شسته رفته ای به ما می دهد. آن هم برای حل مسئله ای که يکی از پيچيده ترين مسائل پيش روی ماست. گفت وگو با ايران بسيار مشکل است. »


وی می افزايد: « شش کشور در رابطه با مسئله هسته ای ايران، با ما اتفاق نظر دارند و هيچ کدام مايل نيستند که ايران به سلاح هسته ای دست يابد.»


برنت اسکوکرافت، ضمن اشاره به اين که ايران مذاکره کنندگان بسيار ماهری دارد ولی سياست مداران و رهبران ايران در رابطه با حل اين مسئله اتفاق نظر ندارند، می گويد: « بايد به منافع آنها توجه کنيم و ببينيم منافع چه کسی يا چه گروهی مد نظر است. منافع احمدی نژاد، خامنه ای يا سپاه پاسداران؟ ما با مسئله بسيار پيچيده ای روبرو هستيم.»


«حمله به ایران فاجعه بار خواهد بود»


آقای برژينسکی در مورد استفاده از گزينه نظامی عليه ايران می گويد: «حمله به ايران چه از سوی آمريکا و چه از سوی اسرائيل، فاجعه بار خواهد بود. با مطرح کردن همه گزينه ها عليه ايران، از جمله گزينه نظامی، ما ناخواسته به استفاده از نيروی نظامی مشروعيت می دهيم.»


وی می افزايد: « ممکن است نخواهيم از نيروی نظامی عليه ايران استفاده کنيم ولی با اين کار اسراييل را وسوسه می کنيم. اين کار می تواند فاجعه بيافريند. زيرا اگر اسرائيل به ايران حمله کند، اين کشور در حال حاضر توانايی کافی ندارد که بتواند پاسخ سختی به اسراييل بدهد، لذا به آمريکا پاسخ خواهد داد.»


برژينسکی، مشاور پيشين امنيت ملی آمريکا، معتقد است که گزينه نظامی راه حل مناسب نيست و در اين رابطه می گويد: « راه حل مناسب ادامه گفت وگوها، تحريم های شديد و همچنين ارائه پيشنهاد و راه حل به ايران است. در ابتدای گفت وگوها لازم نيست از ايران بخواهيم که غنی سازی را رها کند. بايد مشوق هايی به آنها بدهيم که خودشان غنی سازی را متوقف کنند.»


برژينسکی با اشاره به اين که پيش شرط آمريکا، يعنی توقف غنی سازی، سد راه مذاکرات برای حل مسئله هسته ای با ايران است، می گويد اين مسئله می تواند به حمله نظامی منجر شود.


برخی از مقامات اسرائيلی، حل مسئله هسته ای ايران را درحمله پيش دستانه عليه تأسيسات هسته ای ايران می دانند.


اين دو مشاور پيشين امنيت ملی، در پاسخ به اين سؤال که نصيحت شما به اسرائيل، در رابطه با گزينه نظامی عليه ايران چه خواهد بود، نظر يکسانی دارند.


برنت اسکوکرافت می گويد، سخن من به اسرائيل اين است:«کوتاه بيا!»


برژينسکی نيز در اين مورد می گويد، پیام من به اسرائیل این است: « حمله نکن. اگر آمريکا در اثر حمله اسرائيل زمين گير شود، که فکر کنم اين اتفاق بيفتد، در نهايت اسرائيل نيز قربانی اين اقدام خواهد بود.»


با اين که مقامات آمريکايی می گويند گزينه نظامی کماکان مطرح است، ولی همواره به مقدم بودن راه حل ديپلماتيک تأکيد دارند.


XS
SM
MD
LG