لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ تهران ۰۶:۱۹

«شعارهای ساختارشکن از شهرها شنيده می شود»


روزنامه بهار عکس يک شماره دوشنبه را به «بازگشت شادی به خيابان‌های ايران» اختصاص داده و نوشته است: «اعلام نتيجه انتخابات رياست ‌جمهوری يازدهم موج شادی را به خيابان‌های سراسر ايران کشاند.»

روزنامه قانون هم ضمن انتشار عکسی از جشن و پايکوبی مردم پس از پيروزی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در گزارشی با تيتر «مرد‌‌م راضی، حکومت راضی» ، نوشته است: «نتيجه انتخابات همه را ذوق‌زد‌‌ه کرد‌‌.»

روزنامه شرق گزارش داده است که نتايج غيررسمی انتخابات شورای شهر تهران مشخص کرد که اکنون «۱۷ اصلاح طلب در يک قدمی» راهيابی به شورای شهر تهران قرار دارند.
روزنامه اعتماد ديگر روزنامه ای است که عکس يک شماره بيشت و هفتم خرداد ماه را به «شب شاد ايرانيان پس از پيروزی حسن روحانی» اختصاص داده است.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه نخستين پيام حسن روحانی پس از پيروزی در انتخابات را سانسور کرده است.

روزنامه جمهوری اسلامی هم در ستون «جهت اطلاع» شماره دوشنبه نوشته است: «احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه ۱۷ خرداد ماه جاری گفته بود هرکس در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است»« و اکنون بايد «تکليف ۱۳ ميليون نفری را که رای ندادند، روشن کند.»

بازگشت شادی به خيابان‌های ايران

روزنامه بهار عکس يک شماره دوشنبه را به «بازگشت شادی به خيابان‌های ايران» اختصاص داده و نوشته است: «اعلام نتيجه انتخابات رياست ‌جمهوری يازدهم موج شادی را به خيابان‌های سراسر ايران کشاند.»

به گزارش اين روزنامه شنبه شب و «لحظاتی پس از آن‌که اعلام شد نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان در همان دور نخست بر رقبای اصولگرايش غلبه کرده و پيروز انتخابات رياست‌جمهوری يازدهم شده است مردم سراسر ايران به خيابان‌ها سرازير شدند و به شادی و پايکوبی پرداختند.»

روزنامه بهار با اشاره به اينکه «بسياری از مردم در اين راهپيمايی پيروزمندانه شعارهايی در حمايت از اصلاحات و رهبران اصلاح‌طلب سر دادند» نوشته است: «مردم عکس‌های خاتمی، هاشمی، عارف، روحانی و ديگر رهبران اصلاح‌طلب را در دست داشتند.»

اين روزنامه تاکيد کرده است که «هيچ‌گونه خشونت از اين شادی‌های شبانه گزارش نشده است و مردم در کمال آرامش به ابراز شادی پرداخته و نيروی انتظامی، نظم را برقرار کرد.»
روزنامه بهار همچنين نوشته است: «بعد از سال‌ها اين برای نخستين بار است که مردم سراسر ايران به صورت يکصدا به خيابان‌ها می‌آيند و به شادی و پايکوبی و ابراز احساسات سياسی و اجتماعی می‌پردازند.»

مرد‌‌م راضی، حکومت راضی

روزنامه قانون هم ضمن انتشار عکسی از جشن و پايکوبی مردم پس از پيروزی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در گزارشی با تيتر «مرد‌‌م راضی، حکومت راضی» نوشته است: «نتيجه انتخابات همه را ذوق‌زد‌‌ه کرد‌‌.»

اين روزنامه نوشته است يک روز پس از انتخابات رياست جمهوری « مرد‌‌‌م که بی صبرانه منتظر شنيد‌‌‌ن نام رئيس جمهور منتخب‌شان بود‌‌‌ند‌‌‌، نزد‌‌‌يک به ۲۴ ساعت د‌‌‌ند‌‌‌ان روی جگر گذاشتند» اما وق تی مصطفی محمد‌‌‌ نجار وزير کشور «د‌‌‌ر نهايت پيروزی قاطع حسن روحانی را د‌‌‌ر برابر رقيبانش اعلام کرد‌‌‌، مرد‌‌‌م شريف ايران اولين کسانی بود‌‌‌ند‌‌‌ که از اين پيروزی شاد‌‌‌مان و به روحانی تبريک گفتند‌‌‌.»

شب شاد ايرانيان پس از پيروزی حسن روحانی

روزنامه اعتماد ديگر روزنامه ای است که عکس يک شماره بيشت و هفتم خرداد ماه را به «شب شاد ايرانيان پس از پيروزی حسن روحانی» اختصاص داده است.

محمدعلی ابطحی طی يادداشتی با تيتر «رفتار پر از شادی» در روزنامه اعتماد نوشته است: «روز جمعه، زيرکانه‌ترين رفتار را مردم داشتند. بی‌آنکه توجه هيچ تحليلگری را به خود جلب کنند، زير پوستی و آرام و بدون هيجان‌های قبل انتخابی ۸۸ بالغانه راه صندوق‌های رای را پيمودند و آرام و در سکوت آنقدر رای دادند و دادند تا سبد آقای روحانی به تنهايی پر‌تر از سبد ۷ اصولگرای ديگر شد.»

ابطحی که چهار سال پيش پس از انتخابات رياست جمهوری بازداشت و ماه ها زندانی شد، با اشاره جشن و شادی مردم پس از پيروزی حسن روحانی، نوشته است که «بلوغ شيرين‌تری را مردم ايران شنبه شب در خيابان‌های کشور نشان دادند.»

محمدعلی ابطحی همچنين نوشته است: «ملت با هوشياری و آگاهی کامل و با پرهيز از هرگونه خشونت، در مواقعی که بتواند به سمت گرايش‌های درونی و نهادينه شده‌اش حرکت می‌کند و گام‌های بزرگی را بر می‌دارد و اين حرکت ملت ايران نشان‌دهنده خواسته‌های درونی‌اش است.»

يادداشت نويس روزنامه اعتماد با مروری بر «شعارهای انتخاباتی حسن روحانی، نوشته است: «با توجه به شعار‌های انتخاباتی حسن روحانی و با توجه به شخصيتی که از ايشان می‌شناسيم، من مطمئن و اميدوارم آن شعار‌ها خيلی سريع در دولت ايشان تحقق پيدا کند.»

روزنامه جوان: شعارهای ساختارشکن از شهرها شنيده می شود

روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، گزارشی درباره «جشن و پايکوبی» مردم پس از پيروزی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان و شکست کانديداهای اصولگرا منتشر کرده و از قول نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بسيج نوشته است: «خواست دشمن را در حوزه شادمانی پس از انتخابات پيگيری مباحث ساختارشکنانه و ضدنظام است.»

اين روزنامه با اشاره به اينکه « به دنيال پيروزی حسن روحانی هواداران رييس جمهور منتخب در بسياری از شهرهای کشور به جشن و پايکوبی پرداختند»، نوشته است: «عده ای با سوءاستفاده از شرايط پيش آمده فضا را برای جوسازی و طرح شعارهای ساختارشکن مناسب ديدند و در برخی خيابان های تهران و نيز ديگر شهرهايی بزرگ شعارهايی ساختارشکن همچون "رای مو پس گرفتم/ اگرچه دير گرفتم، "زندانی سياسی/ آزاد بايد گردد"،"موسوی، کروبی/ آزاد بايد گردند"، شنيده می شود.»

روزنامه جوان به طور ضمنی هشدار داده است که «عدم کنترل احساسات هواداران رييس جمهور منتخب مردم با سوءاستفاده عده ای معدود، پتانسيل کشيده شدن به بيراهه را دارد» نوشته است اين شعارها «می تواند با يک موضع گيری جدی از سوی حسن روحانی خاتمه يابد.»

اين روزنامه نزديک به سپاه پاسداران همچنين از حسن روحانی خواسته است تا با «موضع گيری و تذکر جدی و به موقع» اجازه سر دادن چنين شعارهايی از سوی هواداران خود را ندهد.

روزنامه جوان همزمان از قول محمدرضا تويسرکانی مسئول نمايندگی ولی فقيه در بسيج نوشته است: «خواست دشمن را در حوزه شادمانی پس از انتخابات پيگيری مباحث ساختارشکنانه و ضدنظام» است.

نماينده علی خامنه ای در بسيج با درعين حال گفته است: «احساسات جامعه پس از انتخابات در دو حوزه شادمانی و ناشادمانی است، و شادمانی هواداران در تهران و برخی شهرهای بزرگ طی شنبه شب و روز يک شنبه وجود داشت که با مديريت هوشمندانه ستاد انتخاباتی رئيس جمهور منتخب بدون هيچگونه رفتار سازماندهی شده فقط شادمانی مثبت برای پيروزی در انتخابات بود.»

محمدرضا تويسرکانی با تاکيد براينکه «در حوزه احساسات مربوط به ناشادمانی نيز نبايد در زمين دشمن بازی کرد» گفته است: «ناشادمانی از انتخاب فردی در انتخابات نبايد به موضوعاتی همچون حق و باطل و جبهه کفر و جبهه اسلام تعبير شود چون انتخابات اينگونه نبوده است و اين انتخابات در داخل نظام اسامی انجام شده و در واقع شهر سقوط نکرده بلکه شهردار عوض شده است.»

نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بسيج همچنين گفته است: «رأی نياوردن» کانديداهای اصولگرا «نبايد به حساب اصل انقلاب گذاشته شود چون يک نفر معادل خون شهدا و ارزشهای انقلاب نيست و دلايل آن هيچ ربطی به ولايت و نظام ندارد.»
به نوشته روزنامه جوان، نماينده رهبر جمهوری اسلامی در بسيج همچنين گفته است: «خواست آمريکا پس از اعلام نتايج انتخابات، القای حاکميت دوگانه در کشور است» اما بسيج و بسيجايان «طبق فرموده امام خامنه‌ای، از رئيس‌جمهور منتخب حمايت می‌کنند» و بسيج پس از آغاز به کار حسن روحانی «پيشنهادات ونقد عملکرد ايشان را ارائه می‌کند.»

روزنامه کيهان، نخستين پيام حسن روحانی را سانسور کرد

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در شماره دوشنبه نخستين پيام حسن روحانی پس از پيروزی در انتخابات را سانسور کرده است.

اين روزنامه ضمن انتشار نخستين پيام حسن روحانی کانديد ای در انتخابات رياست جمهوری، بخشی از اين پيام که در آن حسن روحانی از حمايت اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی تشکر کرده بود را سانسور کرده است.

حسن روحانی در اين پيام ضمن تاکيد براينکه «به عهدی که با مردم بسته‌ام وفادار خواهم بود»، تاکيد کرده بود که «بی شک نقش اميدآفرين آيت الله هاشمی رفسنجانی و حجت الاسلام والمسلمين محمد خاتمی که از چهره های درخشان نظام در اين خيزش خروش بودند شايسته قدرشناسی است.»

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود اما اين بخش از پيام حسن روحانی که تشکر از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدخاتمی را سانسور کرده است.


نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچنين پس از سه روز سکوت در قبال پيروزی حسن روحانی کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوری در سرمقاله ای با تيتر «همراهان ناهمراه»، ضمن رد «احتمال تغييرات جدی در سياست‌های کلان نظام» پس از پيثروزی حسن روحانی، نوشته است: «تعيين سياست‌های کلی و کلان نظام مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختيارات رهبری است. بنابراين برخلاف هياهوی دشمنان بيرونی و دنباله‌های داخلی آنها، با انتخاب آقای دکتر روحانی، سياست‌های کلان نظام تغييری نکرده و نخواهد کرد.»

کيهان که در سرمقاله روزهای منتهی به انتخابات پيروزی اصولگرايان را قطعی و شکست حسن روحانی به عنوان کانديدای مورد حمايت اصلاح طلبان را حتمی عنوان کرده بود، اکنون نوشته است: «با انتخاب آقای روحانی، سه جريان جبهه اصلاحات، اطرافيان آقای هاشمی رفسنجانی و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پيش‌بينی شده‌ای را برای مصادره آرای ايشان به نفع خود آغاز کردند. اين تلاش با استناد به حمايت آقايان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از آقای روحانی صورت گرفته و ادامه دارد.»

نماينده علی خامنه ای در سرمقاله کيهان نوشته است «آقای روحانی نه فقط مديون آنها نيست، بلکه مدعيان اصلاحات به ايشان بدهکارند، چرا که آنان در پوشش حمايت از نامزدی آقای روحانی فرصت حضور و خودنمايی در عرصه سياسی کشور را يافته بودند» و همچنين نوشته است: حمايت «از نامزدی آقای روحانی اگرچه نمی‌تواند مانع مجازات آنها باشد ولی پوشش مورد اشاره را در اختيارشان گذارده است.»

سرمقاله نويس کيهان همچنين دلايل متفاوتی برای پيروزی حسن روحانی ذکر کرده و از «پيروی از رهبر جمهوری اسلامی»،« دو دهه نمايندگی علی خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی» به عنوان عوامل کسب اکثريت آرای مردم از سوی حسن روحانی ياد کرده اما اشاره نکرده است که چرا به اتکای همين دلايل سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی مذاکره کنندگان هسته ای را نيز بر عهده دارد، نتوانسته است بيش از ۱۱ درصد آرای رای دهندگان را کسب کند.

نماينده رهبر جمهوری اسلامی در کيهان همچنين نوشته است: «روحانی بودن» حسن روحانی و «شرايط ناهنجار اقتصادی کشور و مخصوصا گرانی‌های لگام‌گسيخته و افزايش جهشی قيمت‌ ها نيز در شمار دلايل انتخاب حسن روحانی ذکر کر ده است.

اصلاح طلبان در يک قدمی پيروزی در انتخابات شورای شهر

روزنامه شرق گزارش داده است که نتايج غيررسمی انتخابات شورای شهر تهران مشخص کرد که اکنون «۱۷ اصلاح طلب در يک قدمی» راهيابی به شورای شهر تهران قرار دارند.

فاطمه جمال‎پور در گزارش روز نامه شرق از «احمدمسجدجامعی، الهه راستگو، محمدسالاری، اسماعيل دوستی، احمددنيامالی، محمدمهدی تندگويان، فاطمه دانشور، احمد حکيمی‌پور، محمد حقانی، عبدالحسين مختاباد، رضاسالاری، مهدی حجت، محسن سرخو، مسعود سلطانی‌فر و هادی ساعی» به عنوان کانديداهايی نامبرده است که «در جمع ۳۱ نفر» برگزيده در چهارمين دوره انتخابات شورای شهر تهران قرار دارند.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «خبرهای غيررسمی از راهيابی ۱۷نفر از اصلاح‌طلبان به شورای شهر چهارم حکايت می‌کنند» از قول فرج کميجانی، سخنگوی شورای راهبردی اصلاح‌طلبان نوشته است: «اين نتايج از شمارش يک ميليون و ۷۹۵ هزار و ۷۷۲ رای در تهران به دست آمده است.»

فرج کميجانی درباره «صيانت از آرا» در جريان انتخابات شورای شهر تهران نيز گفته است: «۳۰۰ نفر از طرف ائتلاف اصلاح‌طلبان برای نظارت بر صندوق‌ها معرفی شده‌اند ضمن اينکه نسبت به معتمدان محله و فرهنگيان اعتماد کامل وجود دارد.»

روزنامه شرق به «ردصلاحيت کانديداهای اصلاح طلب در انتخابات شورای شهر تهران» اشاره کرده و نوشته است: «پيروزی اصلاح‌طلبان و کسب اکثريت کرسی‌های شورای شهر با وجود ردصلاحيت‌های گسترده صورت گرفت.»

محمد جواد کوليوند، رييس هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر درباره نتايج رسمی انتخابات شورای شهر تهران به روزنامه شرق گفته است: «تا اين لحظه يک‌ميليون ‌و ۸۹۹ هزار رای در تهران شمارش شده است و رای‌ها پس از شمارش به هيات‌های نظارتی و اجرايی می‌رود.»

رييس هيات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر تاکيد کرده است که «هيچ‌کدام از خبرها را تاييد نمی‌کنم.»


روزنامه جمهوری اسلامی: ۱۳ميليون نفر رای ندادند،امام جمعه مشهد تکليف شان را روشن کند

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع شماره دوشنبه نوشته است: «احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه نماز جمعه ۱۷ خرداد ماه جاری گفته بود هرکس در انتخابات شرکت نکند به جهنم رفتنش قطعی است.»

اين روزنامه با اشار ه به اينکه «در انتخابات رياست جمهوری برگزار شده و طبق اظهارات وزير کشور کل ايرانيان واجد شرايط رأی دادن ۵۰ ميليون و ۴۸۳ هزار و ۱۹۲ نفر بودند و کل کسانی که در اين انتخابات شرکت کرده و رأی داده اند ۳۶ ميليون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ نفر بودند» نوشته است: اکنون «بايد آقای علم الهدی تکليف ۱۳ ميليون و ۷۷۸ هزار و ۹۳۶ نفری را روشن کند که رأی نداده اند» را «روشن کند.»

روزنامه جمهوری اسلامی با تاکيد براينکه «اسلام را فقط درصورتی که با زبان صحيح معرفی نمائيم موفق خواهيم بود، زبانی که مثبت است و مردم را به انجام وظايفشان تشويق می کند»، خطاب به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد نوشته است: «از نظر اسلام، افراد به خاطر کوتاهی در انجام يک وظيفه شرعی به جهنم نمی روند هر چند بايد به آنها تذکر داده شود در انجام وظيفه خود کوشا باشند.»

XS
SM
MD
LG