لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۰۵

حمله شدید دولت به روزنامه نگاران و «مطبوعات منتقد»


حمله همزمان رییس جمهوری اسلامی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامه کيهان به مطبوعات و روزنامه نگاران، به گفته ناظران از وجود اراده ای برای توقيف روزنامه ها و تشديد سرکوب رسانه ها خبر می دهد.


دو مقام ارشد دولت جمهوری اسلامی طی اظهاراتی همزمان و شديدالحن از مطبوعات منتقد دولت، تحت عنوان« پياده نظام دشمن» نام بردند.


از سوی ديگر روزنامه کيهان نيز در سرمقاله روز يکشنبه، ششم خرداد دهها خبرنگار و نويسنده مطبوعات را در توهينی آشکار در رديف «اراذل و اوباش» قرار داد.


«منتقدان دولت يا کج فهمند يا مفسد»


در اولين مورد محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی در سفر به شهرستان اردستان طی اظهاراتی با اشاره به انتقاد گسترده از سياست های اقتصادی خود در رسانه ها گفت:« يک گروهی که چند موسسه مالی در اختيار دارد و هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان سود خالص کسب می کند با چنين پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می اندازد تا بتواند سود چندين درصدی از مردم بگيرد.»آقای صفار هرندی طی سه هفته گذشته بارها مطبوعات منتقد دولت را مورد انتقاد و اتهام قرار داده است.


آقای احمدی نژاد که اظهارات وی در خبرگزاری رسمی ايرنا و روزنامه دولتی ايران انتشار يافت، انتقادات مطرح شده در روزنامه ها در خصوص اقدامات عجولانه و دستوری وی در تصميم گيري های اقتصادی را رد کرد، اما تلويحا ناکامی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را پذيرفت.


با اين حال رییس جمهوری اسلامی اين ناکامی را به ديگران نسبت داد و گفت:«گردن کلفت ها مانع از مبارزه با فساد می شوند.»وی منتقدان سياست های دولت را «کج فهم» يا«مفسد» ناميد، و گفت:«کسانی که با اين سياست دولت مخالفت می کنند و فرياد برمی آورند يا از روی کج فهمی است و يا اين که خودشان ريشه همه مفاسد هستند.»


اتهامات وزير ارشاد به مطبوعات


به فاصله چند ساعت از سخنان آقای احمدی نژاد، خبرگزاری دولتی ايرنا، اظهارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مطبوعات منتقد دولت را انتشار داد و به نقل از صفار هرندی نوشت که «برخی از رسانه های داخلی مروج انديشه های مهاجم و پياده نظام هجمه فرهنگی دشمنان نظام هستند.»


محمدحسين صفارهرندی شامگاه روز شنبه به هنگام سفر هيات دولت به استان اصفهان درجمع خبرنگاران اين استان، گفت: «هجمه غرب به فرهنگ رو به رشد اسلامی بيانگر استيصال غرب دربرابر اين تمدن است و دشمنان انقلاب در قالب برنامه ناتوی فرهنگی خود، ازميان برخی عناصرداخلی سربازگيری مي کنند.»


وی رسانه های خارجی را «دستگاه لجن پراکنی» ناميد و افزود:« در شرايط کنونی ما نمي توانيم موضع منفعلانه در مقابل حرکت های غرب در پيش بگيريم زيرا آنان دستگاه لجن پراکنی خود را متوقف نمي کنند.»


وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی درپاسخ به پرسشی در خصوص فقدان تعادل در حمايت از مطبوعات اظهار داشت: «برنامه ما بر حمايت از مطبوعاتی است که به دور ازهياهو، فرهنگ عمومی را پاس مي دارند و مطبوعاتی که برای اجنبی يقه درانی مي کنند انتظار حمايت از سوی نظام را نداشته باشند.»


وی همچنين ازتدوين نظام جامع رسانه ها و مطبوعات و خبرگزاري ها خبرداد و گفت: «بر اساس اين نظام جامع، حقوق و تکاليف رسانه ها به صورت شفاف تعريف می شود.»


به گفته صفارهرندی،«لايحه نظام جامع رسانه ها به زودی به دولت ارائه می شود تا پس از تصويب در دولت به مجلس ارائه شود.»يک گروهی که چند موسسه مالی در اختيار دارد و هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان سود خالص کسب می کند با چنين پولی ده روزنامه و قلم به دست راه می اندازد تا بتواند سود چندين درصدی از مردم بگيرد.
محمود احمدی نژاد

آقای صفار هرندی طی سه هفته گذشته بارها مطبوعات منتقد دولت را مورد انتقاد و اتهام قرار داده است.


يک هفته قبل نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه معارفه معاون جديد مطبوعاتی اين وزارتخانه با انتقاد از مطبوعات و رسانه های منتقد دولت، آنان را عامل احزاب معرفی کرد و گفت:«فضای بی رحمانه ای برای منعکس نکردن خدمات دولت نهم وجود داشته و ما از اين فرصت محروم بوده ايم، البته اين جريان بر همه رسانه های ما غالب نيست و يک جريان مقطعی است.»


وی در همان روز برخی از رسانه های کشور را «مغرض» توصيف کرد و گفت:«از چنين رسانه ای انتظار نداريم که غرض نداشته باشد، بلکه اين گونه رسانه ها با يک گرايش مطالب را پيگری و منعکس می کنند.»


صفار هرندی در عين حال گفت:«از رسانه هايی که هيچ وابستگی حزبی ندارند توقع بيشتری می رود، آن گونه که اگر زشتی ها و نقايص کار را می بينند زيبايی ها را هم ببينند.»


اتهام «وابستگی به اجانب» و «مفسد» از سوی احمدی نژاد و صفار هرندی در حالی به مطبوعات و روزنامه نگاران وارد می شود که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در روزهای اخير طی بيانيه ای نسبت به نامه های آمرانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی اعتراض کرد.


اين انجمن در بيانيه خود خبر داد که برخی از نهادهای حکومتی در نامه هایی به روزنامه ها، آنها را از پرداختن به برخی موضوعات برحذر می دارند و در مواردی سوژه و نحوه پرداختن به آن را برای روزنامه ها تعيين می کنند.


اتهام «وابستگی به اجانب» و «مفسد» از سوی احمدی نژاد و صفار هرندی در حالی به مطبوعات و روزنامه نگاران وارد می شود که انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در روزهای اخير طی بيانيه ای نسبت به نامه های آمرانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی اعتراض کرد.

بيانيه انجمن صنفی روزنامه نگاران اين نامه ها را نقض آشکار قانون اساسی و قانون مطبوعات مطبوعات خواند.


«هويت مطبوعات و اوباش يکی است»


از سوی ديگر روزنامه کيهان که آقای صفار هرندی تا قبل از انتصاب به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد، سردبيری آن را بر عهده داشت، در سرمقاله روز يکشنبه خود مطبوعات و روزنامه نگاران را اراذل و اوباش توصيف کرد .


نماينده رهبر جمهوری اسلامی در اين روزنامه با اشاره به انتقادات گسترده روزنامه ها از طرح های اخير نيروی انتظامی، نوشت که نبايد از اين انتقادات تعجب کرد.


حسين شريعتمداری اين انتقادات را «حمايت مطبوعات از اراذل و اوباش» توصيف کرد و نوشت: «برای هر دو سوی ماجرا، يعنی اراذل و اوباش و حاميان مطبوعاتی و سياسی آنها هويت مشترکی قائليم و البته برای غفلت زده ها نيز حساب جداگانه ای باز می کنيم.»


وی با برشمردن نام ده ها روزنامه نگار ايرانی در داخل و خارج از کشور همه آنان را «عامل دشمنان جمهوری اسلامی» و «عضو شبکه رسانه ای ضد انقلاب» معرفی کرد.


مدير مسئول کيهان در عين حال از هاله اسفندياری، کيان تاجبخش، علی شاکری و چند محقق ديگر ايرانی-آمريکایی را که طی هفته های اخير پس از سفر به ايران ممنوع الخروج يا بازداشت شده اند را متهم کرد که ماموريت آموزش روزنامه نگاران منتقد دولت و معرفی آنها به روزنامه های اصلاح طلب و نهايتا مرتبط ساختن آنان با مراکز بيرونی در آمريکا، هلند، پراگ، لندن، دوبی و... را برعهده داشته اند.


حمله همزمان رییس جمهوری اسلامی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و روزنامه کيهان به مطبوعات و روزنامه نگاران، به گفته ناظران از وجود اراده ای برای توقيف روزنامه ها و تشديد سرکوب رسانه ها خبر می دهد.


يک هفته قبل نيز رییس جمهوری اسلامی طی سخنانی در همايش مراسم روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، مطبوعات منتقد را به سازماندهی عليه دولت متهم کرد و گفت:« در حال حاضر با يک حرکت سازمان يافته در انتشار اخبار غير واقعی مواجه هستيم.»


با اين حال وی اخبار مربوط به احتمال برخورد شديد تر دولت با مطبوعات را رد کرد و گفت:«ما به دنبال مقابله با آنها نيستيم.»


صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG