لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۰۳

شیراک: فرانسوی ها به دام جادوگران افراطی نیفتند


آقای شيراک خواهان اتحاد حول محور ارزشهايی شد که فرانسه بر آنها استوار شده است .

ژاک شيراک، رييس جمهوری فرانسه، در نطق سال نو خويش، که می تواند آخرين سخنرانی وی به عنوان رييس جمهوری باشد، در پيوند با انتخابات آينده رياست جمهوری اين کشور، از هموطنان خود دعوت کرد حول ارزشهايی که بنياد فرانسه هستند اتحاد داشته باشند .


آقای شيراک بدون اينکه روشن کند که در انتخابات آينده شرکت خواهد کرد يا نه، به در دست داشتن سکان قدرت و رساندن صدای خود در طول انتخابات اشاره کرد .


وی در پيامی که آخرين پيام او در دو دوره هفت ساله و پنج ساله رياست جمهوری اش بود، با اشاره به گزينش تعيين کننده بهار، ضمن تاکيد بر غرور فرانسوی بودنش، واژه «ارزش» ها را ۱۲ بار تکرار کرد.


آقای شيراک ضمن اظهار همدردی با کسانی که بيمار، تنها و يا در تنگنا هستند، خواهان اتحاد حول محور ارزشهايی شد که فرانسه بر آنها استوار شده است .


او برای نمونه به آزادی، برابری، انساندوستی و احترام به گوناگونی و تفاوت بين افراد جامعه، احترام به لائيسيته و مبارزه با نژادپرستی ، يهودی ستيزی و تفاوت فرهنگی تاًکيد کرد .


رييس جمهوری فرانسه به مردم هشدارداد که به دام جادوگران افراطی نيفتند .


فرانسه هنگامی زيبا و نيرومند است که بتواند مقرراتش را به مورد اجرا گذارد، و همزمان دست ياری به سوی ديگران دراز کند.
ژاک شیراک

شيراک افزود: فرانسه هنگامی زيبا و نيرومند است که بتواند مقرراتش را به مورد اجرا گذارد، و همزمان دست ياری به سوی ديگران دراز کند.


وی سپس با اشاره با مشکلات عمومی مردم کم بضاعت توصيه کرد که آنها از روی آوردن به سمت ايدئولوژی هايی که در آزمايش خود شکست خورده اند، دوری جويند .


شيراک همچنين با اشاره به مسئوليت فرانسه در جهان گفت: وظيفه فرانسه تلاش برای صلح و عدالت است و نيز وظيفه اخلاقی دارد تا به کشورهای فقير تر کمک کند، تا در برابر کسانی که اميد ديگری ندارند و برای زندگی بهتر می خواهند به کشورديگری بروند، هم پاسخ قانع کننده داشته باشد، و هم ازمرزهای خود در برابر موج مهاجرت کسانی که در فقدان اميد ديگری، کشور خودرا ترک می کنند، پاسداری کند .


بر پايه تحليل محافل سياسی فرانسه، ژاک شيراک سه ماه به خود و فرانسويان فرصت داده است تا در مورد شرکت يا عدم شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده تصميم بگيرد .

وی در ابعاد بين المللی به جهانی اشاره کرد که به گفته او بسيار ثروتمند، و درعين حال بسيار فقير است.


به گفته آقای شيراک، «جهان در سال های اخيرشاهد ۱۱ سپتامبر، گسترش تروريسم، جنگ عراق، بحران لبنان و تمايل پوچ و غير مسئول برخی برای برخورد تمدن ها و فرهنگها بوده است و گذشته از پيشرفت های تکنولوژيک، استفاده ی بی حد و حساب از منابع طبيعی، نظم اقليمی را بهم زده واگر از هم اکنون واکنش نشان ندهيم، بشريت به مخاطره خواهد افتاد.»


بر پايه تحليل محافل سياسی فرانسه، ژاک شيراک سه ماه ديگر به خود و فرانسويان فرصت داده است تا در مورد شرکت يا عدم شرکت در انتخابات رياست جمهوری آينده تصميم بگيرد .


XS
SM
MD
LG