لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۱۱

ترياک؛ صحنه نبرد بعدی در افغانستان


به دور از درگيری و جنگ در کوهپايه های دورافتاده ناحيه بدخشان درشمال شرقی افغانستان جبهه های نبرد ديگری فعالند. يک واحد از نيروی ويژه ماموران انتظامی افغانستان سوار بر خودروهای بزرگ و مدرن خود جاده های صعب العبور اين منطقه را زير پا می گذارند تا به هدف خود برسند: تجارتی چنان پر سود که بسياری نگران اند که به محض کاهش کمک های های مالی و خروج نيروهای نظامی از افغانستان به تنها گزينه واقعی برای اين کشور بدل شود.

خبرنگاران شبکه سی ان ان که همراه با ماموران وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به نواحی دور افتاده بدخشان سفر کرده اند می نويسند که در اين بخش از خاک افغانستان طالبان مشکل چندانی نيست. مسئله اصلی تجارت ترياک و ساير فراورده های اين ماده مخدر است که سالها منبع اصلی درآمد در افغانستان بوده است.
جنگ و حضور نيروهای خارجی در حال حاضر حدود دو سوم از پول در گردش در اقتصاد افغانستان را تامين می کند. زمانی که پول ناتو متوقف گردد قاعدتا منبع ديگری بايد جايگزين آن شود. تجارت ترياک يک پاسخ سهل است و معمولا همراه با آن جنگ سالاران و نگرانی ها از احاطه قاچاق مواد مخدر بر قدرت سياسی در افغانستان دوباره باز خواهد گشت.

نيروهای بين المللی تحت فرمان ناتو برای مدتی مبارزه با دست اندرکاران اين تجارت را کاهش دادند با اين توجيه که ايجاد تخاصم و دشمنی ناشی از اين سياست مبارزه اصلی آنها را با طالبان است دشوارتر خواهد کرد. ولی امسال وضعيت به يک دليل تفاوت دارد.

به گفته مقامات دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان، قيمت مواد مخدر سه برابر شده و به اين خاطر احتمالا ميزان کشت و برداشت خشخاش امسال چنان گسترده خواهد بود که تاکنون هيچگاه سابقه نداشته است.

ژان لوک لماهيو مسئول دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان می گويد:« بدون ترديد ميزان کشت و برداشت خشخاش امسال تمام رکوردهای سابق را خواهد شکست. به اين خاطر کسانی که از اين تجارت نفع می برند يعنی قاچاقچيان که لزوما جزو مخالفان و نيروهای شورشی نيستند، برای تداوم اين عمليات پر سود و خشونت بار انگيزه بيشتری خواهند داشت.»

خبرنگاران شبکه خبری سی ان ان می نويسند که اين تغيير در بدترين شرايط برای افغانستان روی می دهد. با وجودی که بخش اعظم پول حاصل از تجارت مواد مخدر وارد بازار سياه افغانستان می شود درصدی از آن نيز به نيروهای شورشی می رسد.

در هر صورت اين وضعيت برای برقراری نظم در کشور که ناتو به شدت به آن نياز دارد مشکل آفرين است. مقامات دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گويند که دليل افزايش شديد بهای ترياک بورس بازی در اين تجارت است.

هيچ کس دقيقا نمی داند که در چند سال آينده افغانستان چه وضعيتی پيدا خواهد کرد به همين خاطر ترياک به يک نوع پشتوانه مالی مثل طلا بدل شده است. ترياک را می توان سالها نگاه داشت و حجم آن به حد کافی کوچک است که بتوان به راحتی آن را پنهان کرد. برای کشاورزان فقير افغانستان يک چنين سرمايه ای ارزش فراوانی دارد. اين نکته به علاوه سه برابر شدن بهای ترياک امسال کشت آن را افزايش داده است.

خبرنگاران شبکه خبری سی ان ان می نويسند: در روستايی که آنها به آن سفر کرده اند در بخش آرگو از ولايت بدخشان چنين نکاتی چندان مهم تلقی نمی شود. کشاورزان اين روستا همه به جای گندم و يا جو، خشخاش کشت می کنند.

يکی از آنها به نام محمد که ماموران پليس کشت خشخاش وی را نابود کرده اند به خبرنگاران می گويد که يک پای خود را در انفجاری در شهر کابل از دست داده و اکنون بايد راه ديگری برای امرار معاش پيدا کند. محصول خشخاش وی که توسط پليس نابود شد می توانست برای وی حدود هزار دلار درآمد داشته باشد.

محمد به خبرنگاران می گويد:« ما به خاطر فقر خشخاش کشت می کنيم و راه ديگری نداريم. ما چهار سال کشت خشخاش را متوقف کرديم اما دولت به ما هيچ کمکی نکرد بنابراين ما دوباره کشت را شروع کرديم. بدون کشت خشخاش همه ما گرسنه می مانيم.»

محمد حاضر نيست بگويد که محصول خشخاش خود را چگونه و به چه کسانی می فروشد. اما ترديدی نيست که باندهای قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر در اين منطقه بسيار نيرومند هستند.

جنگ و حضور نيروهای خارجی در حال حاضر حدود دو سوم از پول در گردش در اقتصاد افغانستان را تامين می کند. زمانی که پول ناتو متوقف گردد قاعدتا منبع ديگری بايد جايگزين آن شود. تجارت ترياک يک پاسخ سهل است و معمولا همراه با آن جنگ سالاران و نگرانی ها از احاطه قاچاق مواد مخدر بر قدرت سياسی در افغانستان دوباره باز خواهد گشت.

XS
SM
MD
LG