لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ تهران ۱۰:۵۴

«۳۲۰ ميليارد تومان در دوره شهرداری احمدی نژاد چه شد؟»


Iran -- An Iranian woman reads the front page of a newspaper "Sharq" in Tehran, 11Oct2003
روزنامه شرق در تيتر و عکس يک «چاپ دوم» شماره روز سه شنبه خود از بازداشت سعيد مرتضوی خبر داده است.

احمد مسجد جامعی، وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر، در سرمقاله روزنامه بهار با تيتر «شب سمور و لب تنور»، ضمن انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، به رواج توهين و تهمت در ميان مقامات حکومتی اشاره کرده و نوشته است: «اگر توهين و تهمت جرم است که هست،چرا بايد بعضی در اين‌گونه امور عنان‌گسيخته باشند و برخی با کمترين شائبه‌ای مورد مواخذه قرار گيرند.»

روزنامه های قانون و رسالت ادامه واکنش ها به «اتهام زنی احمدی نژاد به برادران لاريجانی» را مورد توجه قرار داده‌اند. روزنامه قانون از قول محمدجعفر منتظری، ریيس ديوان عدالت اداری، نوشته است: «اظهارات محمود احمدی نژاد در مجلس مغاير قانون اساسی بود» اما «آقای ریيس جمهور اگر قانون را قبول ندارد که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است.»

روزنامه های رسالت و اعتماد ضمن انتشار سخنان حبيب الله عسگراولادی درباره وابستگی محمود احمدی نژاد به «جريان انحرافی» از قول اين عضو ارشد موتلفه اسلامی نوشته اند: «جريان انحرافی ما را گرفتار فتنه کرده و می‌خواهد کشور در فتنه بماند.»

روزنامه بهار ضمن اختصاص عکس يک خود به عليرضا دبير از قول اين عضو هيات‌رييسه شورای شهر تهران نوشته است: «مهدی چمران ریيس شورای شهر بايد درباره عدم شفاف‌سازی شورا در هزينه‌کرد ۳۲۰ ميليارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد» در دوره مديريتش بر شهرداری تهران، «پاسخ دهد.»

خبر «بازداشت سعيد مرتضوی» در چاپ دوم روزنامه شرق

روزنامه شرق در تيتر و عکس يک «چاپ دوم» شماره روز سه شنبه خود از بازداشت سعيد مرتضوی خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، «ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺎﻣﮕﺎﻩ ﺷﺐ دوشنبه ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ» و «ساﻳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺷﺎﺭﻩ‌ﺍﻯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.»

روزنامه شرق به نقل از خبرگزاری ﻓﺎﺭﺱ نوشته است: «ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﺷــﺪ» ﻭ «ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ مرزتضوی ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.»

اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻬﺮﻳﺰک ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﻌﻠﻖ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻔﺘﻮﺣﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﻯ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ»، نوشته است: «ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.»

شرق يادآوری کرده که ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ غلامحسين ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺍژﻩ ﺍﻯ دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ «ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ سالجاری ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻬﺮﻳﺰک ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.»

به نوشته اين روزنامه، خبرگزاری ايسنا نيز «ﺳــﺎﻋﺖ ۴۴ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ» ﺯﻣﺎﻥ بازداشت ﺭﺍ «ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ» ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ، و افزود: «ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩه اﻧﺪ» و «اين خبرگزاری ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﮔﺎﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳک ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه است ﻛﻪ سعيد ﻣﺮﺗﻀﻮﻯ ﻋﺼﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻗﺎﻳﻖ ﺁﻏﺎﺯﻳﻦ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﻯ ﺭﺳﻤﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪه است.»

روزنامه شرق درعين حال به نقل از ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻬﺮ «بازداشت سعيد مرتضوی را ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ وزير کار» توصيف کرده، جلسه استيضاحی که در آن محمود احمدی نژاد با انتشار فيلمی از ملاقات فاصل لاريجانی با سعيد منرتضوی، برادر کوچکتر صادق لاريجانی ریيس قوه قضائيه و علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی را به فساد مالی متهم کرد.

انتقاد احمد مسجد جامعی از بازداشت روزنامه نگاران

احمد مسجد جامعی وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو فعلی شورای شهر در سرمقاله روزنامه بهار با تيتر «شب سمور و لب تنور»، ضمن انتقاد از بازداشت روزنامه نگاران، به رواج توهين و تهمت در ميان مقامات حکومتی اشاره کرده و نوشته است: «اگر توهين و تهمت جرم است که هست، چرا بايد بعضی در اين‌گونه امور عنان‌گسيخته باشند و برخی با کمترين شائبه‌ای مورد مواخذه قرار گيرند.»

در اين يادداشت، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با اشاره به روش های محمود احمدی نژاد برای حذف رقيبانش و حمايت جناح حاکم از چنين روش هايی، نوشته است: «اگر همان زمانی که "بگم بگم"‌ها شروع شد اين اصول اخلاقی تحت‌ تاثير رقابت‌های جناحی قرار نمی‌گرفت و آن همه تحسين و تمجيد صاحب‌منصبان را به دنبال نداشت و با همين ادبيات روشن و منطق استوار پاسخگويی می‌شد آيا امروز در شرايط بهتری قرار نداشتيم، که در دهه فجر شاهد رفتاری باشيم که مخالف ذات اين ايام است؟»

احمد مسجد جامعی همچنين به مقام های جمهوری اسلامی پيشنهاد کرده برای آنکه «مظلوميت جامعه خبری مستقل» را بهتر و بيشتر دريابند «نوع، حجم و محتوای مطالب خبرنگاران بازداشت شده به دليل تشويش اذهان عمومی و تغذيه خبری رسانه‌های خارجی» را مقايسه کنند با «ميزان بهره‌گيری اين رسانه‌ها و تشويش اذهان عمومی از غائله استيضاح و سخنان طرفين ماجرا که هر يک گوشه‌ای از به گفته خودشان فساد و رفتارهای "مافيايی" و مغاير اخلاق ديگری را از رسانه‌های سراسری در منظر ديد همه جهانيان قرار دادند.»

وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اظهارات مقام های مختلف حکومتی از جمله اظهارات محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی در جلسه استيضاح وزير کار، نوشته است: «تعجب آن است که اگر گوشه‌ای از اين مطالب توسط خبرنگار يا رسانه‌ای بيان شود يا از نوشته، خبر و حتی کاريکاتوری چنين استنباطی شود برخوردی شديد را به همراه خواهد داشت»و «آن را تشويش اذهان عمومی و هم‌سويی با رسانه‌های خارجی قلمداد می‌کنند» و «اگر خبرنگاری چنين مطالبی از قول برادران و نزديکان روسای سه قوه می‌گفت و آن‌ها را متهم به انواع سوء‌استفاده از جايگاه‌شان و نفاق می‌کرد چه برخوردی با او می‌شد؟»

در يادداشت روزنامه بهار، احمد مسجد جامعی با اشاره به اينکه «روزنامه‌نگاری جزو شغل‌های سخت» است و «ناامنی شغلی، هم از جهت سياسی و هم اقتصادی، تنها يکی از دلايل اين دشواری است» نوشته که «ميزان فشار روانی برای برطرف کردن موانع، در ايفای نقشی فعال در عرصه پرالتهاب خبر، بخش ديگری از اين سختی‌ها است.»

او تاکيد کرده که «به هيچ‌وجه برخورد تند و خشن» با روزنامه نگاران و خبرنگاران «متناسب با آن خطای احتمالی نيست» و از سوی ديگر خبرنگاران و روزنامه نگاران «بيشتر ناقلان و راويان وقايعی هستند که ديگران نقش‌آفرين آنند.»

وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنين از مقام های مسئول پرسيده که «اگر توهين و تهمت جرم است که هست چرا بايد بعضی در اين‌گونه امور عنان‌گسيخته باشند و برخی با کمترين شائبه‌ای مورد مواخذه قرار گيرند» و «اگر رعايت اخلاق ضروری است که هست، چرا بايد گروهی خود را فارغ از رعايت هر قاعده اخلاقی بدانند و گروهی ديگر با وجود رعايت همه جوانب همچنان در معرض انواع شماتت‌ها و توهين‌ها و سرزنش‌ها قرار گيرند» و «مگر می‌شود اخلاق را براساس سليقه‌های شخصی تعريف کرد؟»

احمد مسجد جامعی افزوده است: «واقعيت انکار‌ناپذير جامعه خبری و رسانه‌ای امروز ماست که خبرنگاران و روزنامه نگاران «اسباب پذيرايی در عزا و عروسی هستند و با اين گروه، اين برخوردها می‌شود.»

جواد لاريجانی: انتشار فيلم فساد مالی در مجلس، نشانه سر زندگی سيستم سياسی است

روزنامه های قانون و رسالت ادامه واکنش ها به « اتهام زنی احمدی نژاد به برادران لاريجانی» را مورد توجه قرار داده اند.

روزنامه قانون خبر داده که روز دوشنبه محمدجعفر منتظری در جلسه هيات عمومی‌ ديوان عدالت اداری تاکيد کرده که «سخنان محمود احمدی نژاد» در جلسه استيضاح وزير کار «مغاير قانون اساسی است.»

به نوشته اين روزنامه، ریيس ديوان عدالت ادارای گفته است: «آقای ریيس جمهور اگر قانون را قبول ندارد که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارد که ضروری است قبول داشته باشند، ايشان سوگند ياد کرده‌اند و بايد به سوگند خود وفادار بمانند.»

روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، ضمن اختصاص عکس و تيتر يک شماره هفدهم بهمن ماه خود به اظهارات محمد جواد لاريجانی، برادر بزرگ صادق و علی لاريجانی که «معاون بين‌الملل قوه قضاييه» است، از قول او نوشته است: «مناقشات مجلس نشانه سر زندگی سيستم سياسی کشور» است.

به گزارش اين روزنامه، محمدجواد لاريجانی طی سخنانی در جمع کارکنان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره پخش فيلمی از ملاقات برادرش فاضل لاريجانی با سعيد مرتضوی و متهم شدن او از سوی محمود احمدی نژاد به فساد مالی، گفته «دموکراسی‌های غربی چندين برابر کشور ما از اين موضوعات دارند؛ حال اينجا تنها يک نوار مطرح شده در حالی که در بسياری کشورهای غربی تعداد زيادی از اين نوارها پخش شده است.»

اين در حالی است که پيشتر اسناد و جزئيات پرونده محمدجوادلاريجانی در خصوص «تملک غيرقانونی اراضی متعلق به منابع طبيعی» در ورامين نيز پيشتر در رسانه ها منتشر شده است.

حبيب‌الله عسگراولادی:«جريان انحرافی» ما را گرفتار «فتنه» کرد

روزنامه های رسالت و اعتماد ضمن انتشار سخنان حبيب الله عسگراولادی درباره وابستگی محمود احمدی نژاد به «جريان انحرافی» از قول اين عضو ارشد موتلفه اسلامی نوشته اند «جريان انحرافی ما را گرفتار فتنه کرده و می‌خواهد کشور در فتنه بماند.»

روزنامه رسالت نوشته که حبيب‌الله عسگراولادی در کانون اعضا و طرفداران حزب موتلفه اسلامی استان تهران با اشاره به اعتراضات سال ۸۸ که جناح حاکم از آن به عنوان «فتنه» نام می برد، گفته است: «جريان انحرافی ما را گرفتار فتنه کرده است» و «جريان انحرافی(در دولت) برای اينکه نمی‌خواهد حرکت عمومی در کشورعليه انحراف شکل گيرد ما را در فتنه نگه داشته اند.»
اين روزنامه همچنين از قول عسگراولادی نوشته است: «فتنه در کشور گسل‌هايی به وجود آورد اما انحراف ما را شقه‌شقه می‌کند.»

به نوشته روزنامه رسالت، حبيب الله عسگراولادی با يادآوری اتهام زنی احمدی نژاد در جريان مناظره های انتخاباتی سال ۸۸ گفته است: «آقای احمدی‌نژاد در مناظره با ديگر نامزدها به جای اينکه حرف خود را بزند آقايان هاشمی و ناطق را کوبيد؛ اين يک نمونه از تنازع است» و اکنون نيز «متاسفانه عده‌ای می‌خواهند تاريخ انقلاب اسلامی به جز دوره رياست جمهوری فعلی را سياه نشان دهند» اما «اينگونه نيست بايد تاريخ را همانگونه که اتفاق افتاده بيان کرد.»

روزنامه اعتماد نيز گزارش داده که حبيب‌الله عسگراولادی عضو ارشد موتلفه اسلامی با اشاره به انتخابات آينده رياست‌جمهوری «نسبت به فعاليت‌های جريان موسوم به انحرافی» هشدار داده و حتی آن را خطرناک‌تر از «فتنه» ۸۸ توصيف کرده و گفته است: «جريان انحرافی ما را گرفتار فتنه کرده و می‌خواهد کشور در فتنه بماند.»

به رغم آنکه وابستگان به جناح حاکم در ابتدای به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد از او به عنوان «محمدعلی رجايی ديگر» ياد می کردند اما به نوشته روزنامه اعتماد، اکنون حبيب الله عسگراولادی گفته که «برخی می‌گويند آقای احمدی‌نژاد، رجايی ديگری است که اين‌گونه نيست» و «دوره آقای احمدی‌نژاد يک تجربه جديد است.»

«۳۲۰ ميليارد تومان در دوره شهرداری احمدی نژاد چه شد؟»

روزنامه بهار ضمن انتشار عکس يک خود به عليرضا دبير، از قول اين عضو هيات‌رييسه شورای شهر تهران نوشته است: «مهدی چمران ریيس شورای شهر بايد درباره عدم شفاف‌سازی شورا در هزينه‌کرد ۳۲۰ ميليارد تومان از سوی محمود احمدی‌نژاد، پاسخ دهد.»

به نوشته اين روزنامه، عليرضا دبير درباره هزينه‌های فاقد سند ۳۲۰ ميليارد تومانی دوران شهرداری محمود احمدی نژاد گفته که «اين هزينه‌ها در حسابرسی مالی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ مشخص شده است» و «اين سوال را بايد آقای چمران خود پاسخ دهد که چرا در اين باره اطلاع رسانی نمی کند.»

عليرضا دبير با تاکيد بر اينکه «من به عنوان نماينده مردم تهران، ری و شميرانات در شورای شهر با اين سکوت موافق نيستم»، گفته است: «بايد اين موضوع برای مردم تهران روشن و شفاف‌سازی شود که اين بودجه کلان در کجا هزينه شده است» چرا که «اين رقم در سال ۸۲ تا ۸۴ با سکه به قيمت ۹۰ هزار تومان هزينه شده است و برآورد آن در شرايط کنونی با سکه يک و نيم‌ميليون تومانی رقم بالايی می‌شود از اين رو بايد نسبت به اين بودجه شفاف‌سازی شود که اين رقم کلان در کجا و برای چه اموری هزينه شده است.»
XS
SM
MD
LG