لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۶

«مقامات ايرانی برای ورود ما فرش قرمز پهن کردند»


ژان لويی بيانکو از اعضای هيئتی بود که چندی پيش از ايران ديدار و با برخی از مقام های اين کشور گفت و گو کرد. (عکس از AFP)

« ژان لويی بيانکو»٬ نماينده حزب سوسياليست در پارلمان فرانسه٬ از شخصيت های مهم سياسی فرانسه است٬ که در دوران رياست جمهوری « فرانسوا ميتران»، مشاور وی در امور خارجی بود.


وی همچنین مدير مبارزات انتخاباتی « سگولن رويال» در انتخابات رياست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۷ بود.


ژان لويی بيانکو، رییس هيئت پارلمانی ای بود که چندی پيش از ايران ديدار و با برخی از مقام های اين کشور گفت و گو کرد.


راديو فردا: پس از بازگشت از ايران٬ چه نتيجه ای از سفر خود گرفتيد؟


ژان لويی بيانکو: نتيجه گيری از اين سفر، فعلا موقتی است، چون مأموريت ما هنوز تمام نشده است.


از ماه مارس گذشته، چندين سفر به کشورهای مختلف داشته ايم و با شخصيت های بسياری گفت و گو کرده ايم. د رمورد ايران، قرار است نتيجه گيری سفرهای خود را در مورد اين مأموريت که « ايران و توازن منطقه» نام دارد٬ به زودی و درماه دسامبر، منتشر کنيم.


البته پس از آنکه سفر ما به ايران٬ چند بار به تأخير افتاد٬ نکته ای که توجه ما را جلب کرد٬ اين بود که مقامات ايرانی برای ورود ما فرش قرمز پهن کردند.


در تهران، ما گفت و گوهای گوناگونی در سطوح بالا داشتيم که طولانی تر از زمان پيش بينی شده بود.


دربارۀ برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی٬ به مقام های ايران گفتيم که آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنان مراتب شک و نگرانی خود را ابراز می دارد.


تمام مقام های ايرانی که با آنها ملاقات کرديم٬ يک زبان، اظهارات معمولی گذشته خود را داشتند و آن اينکه « برنامۀ هسته ای ما غير نظامی است، ما آماده هستيم به همۀ پرسش های آژانس بين المللی انرژی اتمی پاسخ دهيم و نمی دانيم چرا اين همه ما را مورد اتهام قرار می دهند٬ در حالی که ما بمب نمی خواهيم٬ چون بمب اتمی با اسلام منافات دارد و غيره... .»


به آنها گفتيم با تحقيقات فعلی ما و گفت و گو هايی که داشته ايم٬ مشاهده می کنيم فعاليت هايی در جريان است که می توانند جنبۀ نظامی داشته باشند و ما اثری از برنامۀ هسته ای غير نظامی نمی بينيم. ما پرسيديم که تکنولوژی و برنامه های مراکز هسته ای٬ چه و کجا هستند؟


دراين رد وبدل عقايد، هيچ تغييری نسبت به اظهارات پيشين آنها نديديم. شايد در ميان مقام های سياسی٬ برخی بخواهند روزی حرکتی کنند٬ اما امروز به نظر می آيد که نوعی يک پارچگی در ميان آنها هست که لزوما در ميان مردم ايران وجود ندارد.


احساس ما اين است که شايد پس از انتخابات آمريکا تغييراتی انجام شود. در واقع، اين فرضيه ای است که دربارۀ آن با مخاطبين خود صحبت کرديم و دريافتيم که به ويژه در صورتی که اوباما٬ که به نظر آنها٬ بيشتر برای گفت و گو گرايش دارد، پيروز شود٬ اين امکان وجود دارد.


تقريبا به فاصلۀ اندکی پس از انتخابات آمريکا٬ انتخابات رياست جمهوری ايران در ژوئن ۲۰۰۹ در پيش است. در نتيجه٬ اين امکان وجود دارد که اگر تغييراتی بخواهد بوجود آيد؛ چيزی که ما آرزو می کنيم٬ هنگامی بوجود آيد که سياست کلی رييس جمهوری آمريکا روشن شود و يا پس از انتخابات رياست جمهوری ايران.


شما با محمد خاتمی٬ رييس مجلس خبرگان٬ وزير امور خارجه و رييس مجلس شورای اسلامی ديدار کرديد، در حالی که هيچکدام در مورد برنامۀ هسته ای قدرت اجرايی ندارند. چرا با سعيد جليلی٬ مسئول مذاکرات هسته ای ايران٬ ديدار نکرديد؟


ما با رييس پارلمان گفت و گو کرديم٬ با آقای ولايتی، وزير امور خارجۀ اسبق که مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئيس کميسيون امور خارجی است، هم ديدار کرديم. احساس من اين است که سيستم سياسی ايران، سيستم پيچيده ای است که گاهی به خودی خود بسته می شود.


مجلس خبرگان٬ رهبر پارلمان و رييس جمهوری اسلامی٬ هر يک٬ نفوذ خود را دارند و سبب می شوند که حرکت ها خيلی به سختی انجام شوند.


بايد ياد آوری کنم که برنامۀ هسته ای تنها يک جنبه از مأموريت ما بود. جنبه های ديگر گفت و گو دربارۀ موضع ايران بر روی مسائل مهم مانند افغانستان٬ عراق٬ لبنان و البته اسرائيل و فلسطين بود.


دربارۀ مجازات اعدام در ايران نيز گفت و گو کرديد؟


مجازات اعدام وحقوق بشر را نيز مطرح کرديم و همان پاسخ های معمول را دادند که ما را قانع نکرد.  • «به مقام های ایرانی گفتيم با تحقيقات فعلی ما و گفت و گو هايی که داشته ايم٬ مشاهده می کنيم فعاليت هايی در جريان است که می توانند جنبۀ نظامی داشته باشند و ما اثری از برنامۀ هسته ای غير نظامی نمی بينيم. ما پرسيديم که تکنولوژی و برنامه های مراکز هسته ای٬ چه و کجا هستند؟»
ژان لويی بيانکو٬ نماينده حزب سوسياليست در پارلمان فرانسه

بر پایۀ خبری که يک آژانس خبری منتشر کرده٬ ظاهرا مأموريت شما با موفقيت همراه نبوده است٬ به ويژه کسانی را که ملاقات کرديد٬ تصميم گيرنده نيستند.


متوجۀ حرف شما نمی شوم. وزير امور خارجه٬ رييس کميسيون امور خارجی پارلمان که می تواند وزيری را استيضاح کند٬ مشاور رهبر جمهوری اسلامی٬ که احتمالا با نفوذ ترين شخص کشور است و رييس پارلمان٬ که خود زمانی مسئول گفت وگوهای هسته ای بود٬ همگی دارای نفوذ هستند. در گفت و گوهايی که با آنها داشتيم، برای ما روشنگری کردند و ما اين انتظار را نداشتيم که به عنوان يک هيئت پارلمانی٬ اين همه تماس برقرار کنيم.


با توجه به تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران٬ آيا می توان گفت که اين سفر٬ در چهارچوب مجازات و ديالوگ با ايران به طور همگام، انجام گرفت؟


ما تصميم گيرنده و قدرت اجرايی نيستيم. تصميم گيرندگان دولت ها و اتحادیۀ اروپا٬ شورای امنيت يا دولت فرانسه هستند.


مأموريت ما، درک موقعيت و دادن پيشنهاد است. نقش ما نه له و نه عليه تحريم ها است.


آيا می انديشيد که اين سفر بتواند ثمرۀ مثبتی داشته باشد؟


فکر نمی کنم که اين سفر به طور بنيادی٬ تغييری در روش مقامات ايرانی ايجاد کند.


اين به گفت و گوهای آينده بستگی دارد. اما برای ما اين سفر مثبت بود٬ چون به ما فرصت داد امکانات و هدف ها را بهتر درک کنيم. آنچه که کاملا نقش يک مأموريت اطلاعاتی است.


XS
SM
MD
LG