لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۱۷

تحقیق تازه گالوپ؛ افراد بلند قد شاداب تر هستند


در آمریکا متوسط قد برای زنان حدود ۱۶۶ سانتی متر تعيين شده است.

يافته های تازه موسسه نظر سنجی گالوپ در زمينه سلامتی نشان می دهد که معمولا افراد بلند قد شاداب تر هستند.


نتايج اين بررسی که بر اساس نظر سنجی و بررسی وضعيت بيش از يک هزار داوطلب صورت گرفته است، نشان می دهد که افراد بلند قد در موارد بيشتری احساس رضايت يا شادی می کنند و در عين حال، کمتر از دردهای جسمی يا مشکلات روحی و روانی رنج می برند.


در اين نظر سنجی که در آمريکا انجام شده، متوسط قد برای مردان حدود ۱۷۶ سانتی متر و برای زنان حدود ۱۶۶ سانتی متر تعيين شده است.


از داوطلبان پرسيده شده بود که بر مبنای يک جدول از صفر تا ده، ميزان رضايت از زندگی و شادابی و تندرستی خود را توصيف کنند.


از بررسی پاسخ ها اين گونه نتيجه گيری شده که معمولان مردان و زنانی که قد آنها بلندتر از قد متوسط است، به نسبت کسانی که پايين تر از قد متوسط هستند، در جدول رضايت و شادابی، يک درجه بالاتر هستند.


  • «مردان آمريکايی که قد آنها بلندتر از حد متوسط است، احساس رضايتی دارند که تقريبا معادل احساس رضايت ناشی از ۳۰ درصد درآمدهای مالی بيشتر است و يا هر دو تا سه سانتيمتری که قد افراد بلندتر باشد، به آنها احساسی معادل احساس ناشی از چهار درصد درآمد مالی بيشتر می دهد.»
نظر سنجی موسسه گالوپ

مسلما مردان يا زنان کوتاه قدی هم هستند که از زندگی خود کمال رضايت را دارند، ولی نتايج اين نظر سنجی و بررسی حالت کلی را بيان می کند.


بلندی قد در کنار سایر عوامل رضایت بخش


به اعتقاد تنظيم کنندگان اين گزارش، عامل بلندی قد و تاثيرات آن ممکن است بسيار ناچيز باشد، ولی اگر اين نکته را با عوامل ديگر موثر در رضايت مردم از زندگی مقايسه کنيم، می بينيم که عامل نسبتا مهمی به شمار می رود.به عنوان مثال، سطح درآمد، يکی از عوامل مهم در احساس رضايت از زندگی است و اين نظر سنجی ادعا می کند، مردان آمريکايی که قد آنها بلندتر از حد متوسط است، احساس رضايتی دارند که تقريبا معادل احساس رضايت ناشی از ۳۰ درصد درآمدهای مالی بيشتر است و يا هر دو تا سه سانتيمتری که قد افراد بلندتر باشد، به آنها احساسی معادل احساس ناشی از چهار درصد درآمد مالی بيشتر می دهد.


نکته ديگر در بررسی های اين نظر سنجی، به مشکلات يا دردهای جسمی و حالات نامطلوب روحی و روانی مربوط می شود.


در اکثر موارد، مردان يا زنانی که قد آنها از حد متوسط بلندتر است، کمتر از ديگران از درد يا مشکلات جسمی و روحی و روانی شکايت دارند.


اما مردم آمريکا يکدست نيستند و عواملی مثل نژاد يا سن می تواند در تعيين ميزان قد متوسط آنها موثر باشد. به عنوان مثال، قد نسل جديد به نسبت نسل های گذشته روبه افزايش است و يا فرضا آمريکايی های آفريقايی تبار، بلند قدتر از آمريکايی هايی هستند که تبار و نژاد آنها از آمريکای مرکزی است.


  • «اندازه قد افراد موروثی است و نکته مهم در اين است که هر کودکی در اولين سال های تولد از شرايط مطلوب و سلامتی خوبی برخوردار باشد. در آن صورت، آن فرد نهايت رشد مناسب با ميراث ژنتيک خود را خواهد داشت.»
دو استاد دانشگاه پرينستون

با وجود این، بررسی جديد مدعی است که اگر اين عوامل را هر يک در جای خود بررسی کنيم، در چارچوب همين تفاوت ها، بلندی قد هر فرد به نسبت متوسط معمول در هر تبار می تواند عاملی برای احساس رضايت و شادابی بيشتر در زندگی باشد.


تاثیر قد بلند در موفقیت زندگی خانوادگی


و بالاخره، در دو عرصه مهم ديگر از زندگی، يعنی تشکيل خانواده و آموزش و اشتغال نيز اين بررسی نشان می دهد که قد بلندتر تا حدی باعث موفقيت بيشتر زنان و مردان در عرصه زندگی خانوادگی و حرفه ای است.


بررسی تمامی اين موارد، اين سئوال را مطرح می کند که دليل اين تفاوت ها چيست؟


آن کيس و کريستينا پکستون، از اساتيد دانشگاه پرينستون، می گويند: همه تفاوت های ناشی از زندگی بهتر يک فرد قدبلند، به پرورش و رشد در اولين سال های دوران کودکی بر می گردد.


به اعتقاد اين دو کارشناس، اندازه قد افراد موروثی است و نکته مهم در اين است که هر کودکی در اولين سال های تولد از شرايط مطلوب و سلامتی خوبی برخوردار باشد. در آن صورت، آن فرد نهايت رشد مناسب با ميراث ژنتيک خود را خواهد داشت.


به اعتقاد آنها، نکته مهم نه بلندی قد، بلکه رشد کامل تا حدی است که ميراث ژنتيک هر خانواده برای نوزاد فراهم کرده است. افرادی که به اين رشد کامل برسند، در دوران بلوغ و کهنسالی از سلامت و رضايت بيشتری برخوردار خواهند بود.


بر اساس فرضيه اين دو صاحب نظر، توانايی و استعدادهای ذهنی نيز تحت تاثير همين عامل رشد در سال های اوليه زندگی تعيين می شوند و هر کودکی که رشد جسمی کاملی داشته باشد، در آينده از نظر ذهنی و روحی نيز توانمند تر خواهد بود.


XS
SM
MD
LG