لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۰:۲۲
ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، در نامه ای به محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، ضمن اعتراض به انتقال منصور اسانلو به بند انفرادی زندان رجايی شهر کرج، خواستار پايان اعمال فشارها بر رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه شد.

او در نامه خود به محمود احمدی نژاد خواستار آن شد که خانواده منصور اسانلو، امکان ملاقات با اين فعال کارگری زندانی را داشته باشند و در عين حال، بر لزوم آزادی آقای اسانلو و ابراهيم مددی معاون او تاکيد کرد.

پيشتر، فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه ای به شدت از نحوه رفتار مقام های ايرانی با منصور اسانلو انتقاد کرده بود.

ديويد کاکراف در گفت و گو با « راديو فردا» می گويد:« ما به طور فعال برای آزادی منصور اسانلو مبارزه می کنيم. آقای اسانلو چهره بسيار شناخته شده و محبوبی در اتحاديه های کارگری در جهان به حساب می آيد و ما به هيچ وجه، اعتقادی به اتهام های وارد شده به او نداريم. »

دبير کل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل با اشاره به انتقال منصور اسانلو به بند انفرادی در زندان رجايی شهر می افزايد: «آقای اسانلو هيچ اقدامی انجان نداده است که بر اساس آن، چنين اقدامی در مورد او انجام گيرد.»بازداشت منصور اسانلو در تيرماه سال ۱۳۸۶ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی و صدور حکم پنج سال زندان عليه او اعتراض های گسترده ای را در ايران و جهان به دنبال داشته است. تظاهرات گسترده ای نیز در ده ها کشور جهان از سوی سازمان های بين المللی کارگری وحقوق بشری در همبستگی با آقای اسانلو و ساير فعالان کارگری در ايران برگزار شده است.

فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بيانيه خود از تظاهرات اتحاديه کارگران حمل و نقل اندونزی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در جاکارتا در روز هشتم ماه ژوئن خبر داده است.

آقای کاکرافت در اين ارتباط اشاره می کند که در نظر است تظاهرات بيشتری در اين مورد برگزار شود.

وی می گويد: «به دنبال سازماندهی تظاهراتی درجهان هستيم که نشان دهيم اعمال حکومت ايران زير نظر جنبش کارگری در تمام کشورهای جهان قرار دارد و از حکومت ايران می خواهيم که فورا منصور اسانلو را آزاد کند.»

در اين حال، بخشی از گزارش ها حاکيست که برای منصور اسانلو پرونده ديگری تشکيل شده و اين موضوع، دليل اصلی انتقال او به بند انفرادی در زندان رجايی شهر کرج است.

در اين ارتباط، وب سايت «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» به نقل از پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، اعلام کرد که وی با اتهام جديدی توسط توسط اطلاعات سپاه پاسداران روبه‌رو شده و به بند امنيتی زندان انتقال يافته است.

اتهام جديد اين فعال کارگری، ارتباط با گروه های معاند نظام است و خانم اسانلو گفته است که همسرش تحت بازجويی در سلول انفرادی سپاه پاسداران در زندان رجايی شهر کرج است و تحت فشارهای شديد روحی قرار دارد.

«کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» از مقام های قضايی خواسته است که طرح اتهام های جديد که آنها را بی اساس توصيف کرد، متوقف کنند.

دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در اين زمينه می گويد: «با توجه به اينکه بيش از نيمی از دوره محکوميت پنج ساله زندان منصور اسانلو سپری شده است و بر اساس قوانين ايران بايد آزاد شود.»

ديويد کاکرافت اضافه می کند: «کاملا روشن است که رژيم از آزادی منصور اصانلو به خاطر محبوبيتش بين کارگران نگران است و از همين رو تلاش می کند به هر طريق ممکن او را در زندان نگاه دارد.»

وی تاکيد کرد که منصور اسانلو، سياستمدار نيست و تنها يک فعال کارگری است و از حق تشکل يابی و حقوق اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران دفاع می کند.

در همين حال، گای رايدر، دبيرکل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در نامه ای به دبيرکل سازمان بين المللی کار، آی ال او، رفتارهای صورت گرفته با آقای اسانلو را « شکنجه» ناميد و از نقض حقوق اتحاديه ای در ايران به شدت انتقاد کرد.

آقای رايدر از سازمان بين المللی کار خواست که از مقام های جمهوری اسلامی بخواهد تا حقوق پايه ای اتحاديه ای و نيز حقوق بشر در ايران را اجرا کند.

دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل می گويد: « سازمان های بين المللی کارگری قصد شکايت از ايران را دارند» و می افزايد: «ما در مورد رفتار حکومت ايران با فعالان کارگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان بين المللی کار و همه سازمانهای جهانی شکايت می کنيم. ما به اقدامات خود برای آزادی منصور اسانلو و ابراهيم مددی معاون او همچنان ادامه خواهيم داد.»

نامه دبیر کل فدراسيون آموزش بين الملل به آيت الله علی خامنه ای

فرد وان لی يوون، دبيرکل فدراسيون آموزش بين الملل، در نامه ای به آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ادامه برخورد با فعالان حقوق معلمان و بازداشت شماری از آنان انتقاد کرد.

در اين نامه به بازداشت اسماعيل عبدی، علی اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری، هاشم خواستار و محمدحسن شيرازی اعتراض شده است.

دبيرکل فدراسيون آموزش بين الملل در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی همچنين اعدام فرزاد کمانگر زندانی سياسی را که به گفته اين نامه، فعال در زمنینه حقوق مدنی معلمان بوده است و نيز صدور حکم اعدام برای آقای قنبری را مورد انتقاد قرار داد.

عبدالرضا قنبری از سوی مقام های جمهوری اسلامی ايران متهم به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق شده است.

اين در حالی است که خانواده او و همچنين کانون صنفی معلمان ايران اين اتهام را رد کرده اند.
XS
SM
MD
LG