لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ تهران ۲۰:۲۵

«بازداشت اعضای سنديکای شرکت واحد غيرقانونی است»


به گفته محافل نزديک به سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دو فرد ديگر به نام های پروانه حاجيلو و طاهر صادقی در روز ۱۸ مرداد بازداشت شده اند.
به گفته محافل نزديک به سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دو فرد ديگر به نام های پروانه حاجيلو و طاهر صادقی در روز ۱۸ مرداد بازداشت شده اند.

پرويز خورشيد، وکيل مدافع پنج تن از اعضای بازداشت شده هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روز پنجشنبه، ۱۸ مرداد، اقدام نيروهای پليس امنيت جمهوری اسلامی ايران در بازداشت موکلان خود را غيرقانونی دانست.


ابراهيم مددی، نايب رييس، و چهار عضو ديگر هيات مديره اين سنديکا، يعقوب سليمی، داوود رضوی، همايون جابری و ابراهيم گوهری، روز ۱۸ مرداد در مقابل منزل منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، درمنطقه نارمک تهران بازداشت شدند.


آقای خورشيد به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت:«اعتقاد ما بر اين است که اين بازداشت به صورت غيرقانونی صورت گرفته است، زيرا اين افراد تنها قصد ديدار با خانواده اسانلو را داشتند و جرمی مرتکب نشده اند.»


وی افزود:« پليس ممکن است به تصور برقراری امنيت، کسی را بازداشت کند، اما تشخيص ارتکاب جرم با قاضی است.»


نايب رييس و چهار عضو ديگر هيات مديره اين سنديکا، روز ۱۸ مرداد در مقابل منزل منصور اسانلو، درمنطقه نارمک تهران بازداشت شدند.

این وکیل مدافع پنج عضو بازداشت شده سندیکای شرکت واحد ابراز اميدواری کرد که موکلانش به زودی آزاد شوند.


بازداشت اين عده، همزمان با روز «اقدام بين المللی برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی»، انجام شد.


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل دراعتراض به بازداشت منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، و محمود صالحی، بنيانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، روز ۱۸ مرداد را روز اقدام بين المللی برای آزادی اين دو فعال کارگری اعلام کرده بودند.


دراين ارتباط، سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان عضو فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، درنظر داشت با برگزاری مراسمی در منزل آقای اسانلو، با خانواده او ابراز همدردی و همبستگی کند.


در همين حال، به گفته محافل نزديک به سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، دو فرد ديگر به نام های پروانه حاجيلو و طاهر صادقی در روز ۱۸ مرداد بازداشت شده اند.


همچنين گزارش های تاييد نشده حاکی است که احتمالا يک نفر ديگر نيز که از دوستان همايون جابری (از فعالان سنديکا) بوده، بازداشت شده است.


اين بازداشت به صورت غيرقانونی صورت گرفته است، زيرا اين افراد تنها قصد ديدار با خانواده اسانلو را داشتند و جرمی مرتکب نشده اند.
پرويز خورشيد

شکايت جديد از ايران به «آی ال او»


يانک کوچ کی يه ويچ، مسئول امور انسانی و سنديکايی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، روز جمعه ۱۹ مرداد، درگفت و گو با راديو فردا، بازداشت فعالان کارگری در روز ۱۸ مرداد را محکوم کرد.


وی گفت: «اگر اين فعالان فورا آزاد نشوند، ما شکايت جديدی را از دولت ايران به سازمان بين المللی کار، آی ال او، تسليم خواهيم کرد.»


آقای کوچ کی يه ويچ بر اين اعتقاد است که اقدام نيروهای امنيتی در بازداشت های روز ۱۸ مرداد، «اقدامی مضحک و کاملا برخلاف اصول بين المللی» است.


همچنين ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، روز جمعه، ۱۹ مرداد، با اشاره به بازداشت چند تن از فعالان کارگری در ايران، به راديو فردا گفت: «اين اقدام نشاندهنده آن بود که مقام های ايرانی تا چه اندازه نگران عقايدی هستند که با رفتارشان در داخل و خارج از ايران ايجاد کرده اند.»


دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ابراز اميدواری کرد که «مقام های ايرانی بفهمند که حملات به کارگران و حقوق صنفی آنها تا چه اندازه خام و بی تاثير خواهد بود.»


آقای کاکرافت گفت: «اين راهی که آنها می روند، راه درستی نيست.»


XS
SM
MD
LG