لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۴۴

بازداشت پنج عضو سنديکای شرکت واحد در تهران


اعضای سندیکا در حالی که قصد داشتند به ديدار خانواده آقای اسانلو بروند، بازداشت شدند و به کلانتری ۱۴۷ نارمک انتقال يافتند.

آخرين گزارش ها از تهران حاکيست که ماموران امنيتی و نيروهای لباس شخصی، روز پنجشنبه ۱۸ مرداد، از ورود همکاران و حتی بستگان آقای اسانلو به منزل او خودداری و تاکنون پنج نفر از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را بازداشت کرده اند.


اقدامات ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران در شرايطی انجام گرفته است، که سنديکاها و اتحاديه های کارگری در جهان، در پاسخ به فراخوان کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، اقداماتی را برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی آغاز کرده اند.


منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در۱۹ تير ماه توسط چهار مامور امنيتی بازداشت شد و به جز يک تماس تلفنی کوتاه، خانواده و وکلای مدافع او هيچ خبر و يا امکان تماسی با اين فعال کارگر زندانی نداشته اند.آخرين گزارش ها از تهران حاکيست که ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه با يعقوب سليمی، داوود رضوی، همايون جابری و ابراهيم گوهری، از ديگر اعضای اين سنديکا بازداشت شده اند.

اين در حاليست که آقای اسانلو به بيماری چشم و قلب مبتلا است و خانواده او شديدا از وضعيت سلامتی اش ابراز نگرانی می کنند.


محمود صالحی، بنيانگذار انجمن صنفی کارگران خباز شهر سقز، نيز پيش از برگزاری روز جهانی کارگر، ۱۱ ارديبهشت، برای مذاکره به فرمانداری شهر سقز دعوت شد، اما در آنجا بازداشت شد و به زندان سنندج انتقال يافت.


آقای صالحی که از بيماری شديد کليه رنج می برد، به مداوای فوری نياز دارد، اما دادستانی شهر سنندج با انتقال اين فعال کارگر به خارج از زندان برای مداوا مخالفت کرده است.


بازداشت پنج عضو سنديکای شرکت واحد درتهران


آخرين گزارش ها از تهران حاکيست که ابراهيم مددی، نايب رييس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، همراه با يعقوب سليمی، داوود رضوی، همايون جابری و ابراهيم گوهری، از ديگر اعضای اين سنديکا بازداشت شده اند.


آنان در حالی که قصد داشتند به ديدار خانواده آقای اسانلو بروند، بازداشت شدند و به کلانتری ۱۴۷ نارمک انتقال يافتند.


سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز ۱۲ مرداد با انتشار بيانيه ای از «کارگران اين شرکت، شخصيت های مدافع حقوق کارگری، عدالت طلب، آزاديخواه و طرفدار حقوق مدنی مردم ايران و همچنين روزنامه نگاران دعوت کرده بود به نشانه همبستگی و درخواست برای آزادی فوری آقايان اسانلو و صالحی در منزل رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه حضور به هم رسانند.»


XS
SM
MD
LG