لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۱۸:۳۸

تاکيد فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل بر آزادی سريع اسانلو


منصور اسانلو روز ۱۹ تير درنزديکی منزل خود بازداشت شد و از آن هنگام در زندان اوين نگهداری می شود.

در حالی که قرار است اتحاديه های کارگری، اقداماتی بين المللی را برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی، دو فعال کارگر زندانی انجام دهند، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل هشدار داد که هر اقدامی عليه آقای اسانلو و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با واکنش جهانی مواجه خواهد شد.


در همين حال، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، روز جمعه ۲۷ ژوييه، اعلام کرد که اتحاديه های کارگری در سراسر جهان در نظر دارند روز نهم اوت، ۱۸ مرداد، برای آزادی منصور اسانلو اقدامات گسترده ای را انجام دهند.


رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱۹ تير درنزديکی منزل خود توسط چهار نفر از ماموران امنيتی بازداشت شد و از آن هنگام در زندان اوين نگهداری می شود.


بولتن خبری فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، با اشاره به اينکه روز نهم اوت، ۱۸ مرداد، به مناسبت سالگرد آزادی رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان و پس از اقدام بين المللی اتحاديه های کارگری در جهان، انتخاب شده است، نوشت: قرار است در اين روز، تجمعی درمقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در لندن برگزار شود و درجريان آن، قطعنامه ای برای آزادی منصور اسانلو صادر خواهد شد.


اتحاديه های کارگری درمقابل نمايندگی های جمهوری اسلامی ايران در جهان تظاهرات خواهند کرد.

همچنين اعضای ساير اتحاديه های کارگری در خارج از بريتانيا، به برگزاری تظاهراتی در مقابل سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی ايران در کشورهای خود فراخوانده شده اند.


اين بولتن خبری همچنين اطلاع داده است که پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، همراه با يکی از وکلای مدافع اين فعال کارگر زندانی روز چهارشنبه، ۲۵ ژوييه، در ديدار با قاضی پرونده او، خواستار دريافت اجازه ملاقات با آقای اسانلو شده است، اما قاضی مربوط با اين خواسته مخالفت کرده است.


در عين حال، اعضای دفتر اين قاضی به همسر آقای اسانلو گفته اند که او به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت شده است.


بر اساس اين گزارش، در همان روز، خواهر آقای اسانلو و يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به زندان اوين مراجعه کرده اند تا داروهايی را که اين فعال کارگری استفاده می کرده است تحويل دهند، اما مقام های زندان از قبول اين داروها خودداری کرده اند.


منصور اسانلو سابقه بيماری های چشم و قلب دارد و پيش از بازداشت در دو هفته قبل، بايد تحت عمل جراحی اضطراری چشم قرار می گرفت.


دراين ارتباط، پروانه اسانلو درگفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينکه از حدود دو هفته پيش تاکنون از همسرش اطلاعی ندارد، از احتمال سلامتی و نيز اعمال فشار بر اين فعال کارگر زندانی ابراز نگرانی کرده بود.


در همين حال، به نوشته بولتن خبری فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، ديويد کاکرافت، دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، گفت:«پس از سال ها تهديد، وضعيت سلامتی منصور اسانلو، آنگونه که بايد باشد، نيست.»


وی افزود:« به همين دليل، ما بر ضرورت آزادی هر چه سريع تر او بيشتر تاکيد می کنيم و اعلام روز اقدام بين المللی از سوی ما و کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری يکی از راه های دستيابی به اين هدف به شمار می رود.»


آقای کاکرافت همچنين از رفتار خشونت آميز در قبال آقای اسانلو ابراز تاسف کرد و گفت که هر اقدامی عليه او و اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران با واکنش جهانی مواجه خواهد شد.


۱۸ مرداد، روز اقدام بين المللی برای آزادی اسانلو و صالحی


دو اتحاديه بزرگ کارگری درجهان با اعلام روز ۱۸ مرداد به عنوان روزهمبستگی بين المللی، از ده ها ميليون عضو خود خواستند برای آزادی منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود صالحی، فعال کارگر زندانی اقدام کنند.


دو اتحاديه بزرگ کارگری درجهان با اعلام روز ۱۸ مرداد به عنوان روزهمبستگی بين المللی، از ده ها ميليون عضو خود خواستند برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی، اقدام کنند.

در نامه مشترکی که توسط گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری، آی تی يو سی، و ديويد کاکرافت، دبير کل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل، آی تی اف، امضا شده، خطاب به سنديکاها و اتحاديه های عضو اين دو سازمان بين المللی آمده است: «ما از شما می خواهيم که در تاريخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۸۶ برای دو زندانی مشهور اتحاديه کارگری در ايران، منصور اسانلو و محمود صالحی، به روز اقدام بين المللی بپيونديد. ما می دانيم که فصل تابستان بويژه در نيمکره شمالی، برای روز اقدام همبستگی بين المللی زمان مناسبی نيست. اما معتقديم که برای اين دو مورد ويژه ، اگر خواستار آزادی اين دو همکار زندانی ما در موعر مقرر هستيم، يک اقدام جدی و فوری ضروری است.»


بر اساس اين نامه، آی تی يو سی و آی تی اف اخيرا نامه اعتراضی مشترکی در ۲۰ تير ماه به دولت ايران نوشتند و به کميته آزادی تجمع سازمان بين المللی کار، آی ال او، نيز اطلاعات جديد خود را ارائه کردند. به علاوه، آی تی اف، تومار الکترونيکی « منصور اسانلو را آزاد کنيد » به راه انداخت.


اين گزارش حاکی ا ست که تاکنون بسياری از اتحاديه های عضو اين دو سازمان بزرگ بين المللی کارگری، به ويژه در خاورميانه، نامه های اعتراضی خود را ارسال کرده اند. همچنين تعدادی از اتحاديه ها اقدامات اعتراضی درمقابل سفارت های ايران برگزار کرده اند.


در نامه مشترک گای رايدر و ديويد کاکرافت همچنين به وضعيت محمود صالحی، عضو کميته هماهنگی برای سازماندهی کارگران، که به اتهام تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر در شهر سقز بازداشت شد و اکنون در زندان سنندج به سر می برد، اشاره شده است.


دراين نامه با شرح اين موضوع که جان محمود صالحی به دليل بيماری کليوی و اقدام نکردن مقام های جمهوری اسلامی ايران به مداوای او در خطر فوری قرار دارد، آمده است: «آقای صالحی عضوهيئت موسس انجمن کارگران خبازان سقز و کميته هماهنگی برای سازماندهی کارگران است. فعاليت های ايشان همواره آزار و اذيت های مقامات را به دنبال داشته و به رغم وضعيت نامناسب سلامتی ، ايشان در سنندج در استان کردستان که از سقز و خانواده به دور است، زندانی است. بسياری از اتحاديه های وابسته به درخواست آی تی يو سی در تاريخ ۲۰ تيرماه برای اقدام اعتراضی واکنش نشان داده اند. اکنون ما از شما می خواهيم که برای اعمال فشار قدم پيش بگذاريد، چرا که شواهد مستندی وجود دارد که زندگی محمود صالحی بخاطر مراقبت های نامناسب پزشکی در زندان در خطر است.»


کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری و فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل سپس ابراز اميدواری کرده اند که اسانلو و صالحی قبل از ۱۸ مرداد و به خاطر فشارهای مستمری که بر مقامات ايران تا آن تاريخ وارد خواهد شد، آزاد شوند.


XS
SM
MD
LG