لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ تهران ۲۳:۵۷

در آستانه انتخابات حزب کادیما در اسرائیل؛ ليونی در صدر


تزیپی لیونی از محبوبیت بیشتری برای در دست گرفتن رهبری حزب حاکم اسرائیل دارد. (عکس از AFP )

بيست روزمانده به موعد برگزاری انتخابات داخلی حزب حاکم «کاديما» دراسرائيل، نتايج تازه ترين نظرسنجی ها نشان می دهد که خانم تزيپی ليونی وزيرخارجه کنونی ازبيشترين محبوبيت برای رهبری اين حزب درميان افکارعمومی اسرائيل برخورداراست و بالاتر از سه رقيب اصلی مرد خود ايستاده است.


نظر سنجی ها نشان داده است درحالی که تنها ۲۸ درصد از رای دهندگان حزب «کاديما» از رهبری شائول موفازحمايت کرده اند، خانم ليونی ۴۹ درصد آرا را به خود اختصاص داده است.


بر اساس اين پيش بينی ها، دونامزد ديگر اين حزب تنها ۷ تا ۸ درصد از آرا رای دهندگان حزب خود را کسب خواهند کرد.


تزيپی ليونی کيست؟


  • نظرسنجی هايی که بيست ونهم و بيست و هشتم اوت در رسانه های اسرائيل انتشار يافت، نتايج مشابهی را نشان می دهد که براساس آن، درصورتی که خانم ليونی درصدر رهبری حزب «کاديما» قرارگيرد، اين حزب ازميان ۱۲۰ کرسی پارلمانی ۲۳ کرسی را به حزب خود اختصاص خواهد داد. اما اگرشائول موفاز وزير ايرانی زاده به رهبری «کاديما» برسد، محبوبيت «کاديما» کمترخواهد شد و تنها ۱۶ کرسی دراختياراعضای اين حزب قرارمی گيرد

خانم ليونی ۵۰ ساله، حقوقدان، با سابقه فعاليت در«موساد»، مادردو پسر، تنها يک دهه است که درصحنه سياست اسرائيل فعاليت می کند.


درسال ۲۰۰۶ او دومين زنی بود که به مقام وزارت امور خارجه اسرائيل رسيد. پيش از او خانم گلدا ماير که در دهه شصت وزير امورخارجه اسرائيل بود در سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۴ مقام نخست وزيری کشور را نيز در دست داشت.


با اين همه محبوبيت بالای خانم ليونی و پيروزی احتمالی او در«کاديما» هنوزبه اين معنی نيست که وی حتما نخست وزيربعدی اسرائيل خواهد بود.


تنها درصورتی که خانم ليونی بتواند با ترکيب دوره کنونی کنست (پارلمان اسرائيل)، دولت خود را تشکيل دهد، برای حدود يکسال و فقط تا پيش از برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی نخست وزيرخواهد بود اما اگرموفق به اين مهم نشود، بايد انتخابات پارلمانی زودترازموعد اصلی خود برگزارشود.

براساس نظرسنجی های جديد، در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو ازبيشترين بخت برای تشکيل دولت بعدی اسرائيل برخورداراست و درپی ناکامی شديد دوره پيشين و قرارگرفتن درآستانه فروپاشی، ازخاکسترخود برخواهد خاست و دوباره به حزب اول در صحنه سياست اسرائيل تبديل خواهد شد.


نظرسنجی هايی که بيست ونهم و بيست و هشتم اوت در رسانه های اسرائيل انتشار يافت، نتايج مشابهی را نشان می دهد که براساس آن، درصورتی که خانم ليونی درصدر رهبری حزب «کاديما» قرارگيرد، اين حزب ازميان ۱۲۰ کرسی پارلمانی ۲۳ کرسی را به حزب خود اختصاص خواهد داد. اما اگرشائول موفاز وزير ايرانی زاده به رهبری «کاديما» برسد، محبوبيت «کاديما» کمترخواهد شد و تنها ۱۶ کرسی دراختياراعضای اين حزب قرارمی گيرد.


نظرسنجی ها نشان می دهد که در صورت برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی، بدون اعتنا به اينکه خانم ليونی رهبر «کاديما» باشد يا شائول موفاز، حزب «ليکود» بيش از۳۱ کرسی را به خود اختصاص خواهد داد.


اين درحالی است که سه سال پيش، به هنگام تشکيل حزب تازه تاسيس «کاديما» به رهبری آريل شارون، حزب «ليکود» پس ازده ها سال، قدرت خود را به شدت ازدست داد و تنها ۱۲ کرسی را ازآن خود کرد. دراين سه سال، بنيامين نتانياهو با بازسازی جايگاه حزب خود، مترصد فرصت های مناسب درصحنه سياسی اسرائيل بوده تا دوباره «ليکود» را به قدرت بازگرداند.


طبق نظرسنجی های جديد، حزب قديمی «کارگر» که اکنون اهود باراک رهبری آن را به عهده دارد، اگر شرايط کنونی ثابت بماند، دريک انتخابات احتمالی، برای نخستين باردرتاريخ خود به سوی فروپاشی نسبی خواهد رفت و ۱۲ تا ۱۳ کرسی را بدست می آورد. اين درحالی است که اين حزب ازابتدای استقلال اسرائيل سال ها حرف اول را درصحنه سياست اين کشور می زد.

دليل کاهش چشمگير قدرت حزب «کارگر» محبوب نبودن اهود باراک در ميان صاحبان ديدگاه های ميانه رو و چپگرايان اين کشوراست و افرادی با نظرات معتدل و چپ بيشتر به سوی خانم ليونی تمايل نشان می دهند.


حزب «کارگر» درسه سال اخير با دولت کنونی هم پيمان بود، و اهود باراک که يک دوره نخست وزيربود، پس ازچندی کناره گيری ازصحنه سياست، سال گذشته دوباره به رهبری حزب «کارگر» رسيد و نخست وزير، اهود اولمرت با توجه به تجربيات نظامی باراک، وزارت دفاع را به او سپرد.


انتخابات حزب «کاديما» هفدهم سپتامبر برگزارمی شود و حدود هفتاد هزارنفر از صاحبان حق رای دراين حزب، رهبرجديد را برمی گزينند. يکی از۴ نامزد بايد ۴۰ درصد از آرا را به دست آورد اما اگر آرا کمتر از اين باشد، انتخابات داخلی به مرحله دوم کشيده خواهد شد.


موعد انتخابات «کاديما» پس ازآن تعيين شد که سوء ظن های زيادی نسبت به امور مالی اهود اولمرت نخست وزيرکنونی اسرائيل مطرح شد که به بازجوئی پليس اسرائيل ازاو منجرشده است. جمعه ۲۹ اوت هفتمين دوره بازجوئی ازاولمرت انجام شد.


اولمرت سی ام ژوئيه اعلام کرد که آماده کنار رفتن ازصحنه قدرت است حتی اگر اين اتهامات به مرحله ارائه کيفرخواست عليه وی نرسد.


ناظران سياسی می گويند رهبر جديد «کاديما» به آسانی نخواهد توانست هم پيمانی احزاب ديگر را برای تشکيل يک دولت قوی به دست آورد و اين امر موجب برگزاری انتخابات زودرس سراسری پارلمانی خواهد شد.


تا روی کارآمدن دولت بعدی، که ممکن است تا ماه مارس طول بکشد، اهود اولمرت نخست وزيراسرائيل خواهد بود. حتی اگر عليه وی کيفرخواست رسمی ارائه شود، اولمرت همچنان نخست وزير خواهد ماند. مگرآنکه رسما و کتبا اعلام کند که قادربه انجام وظايف خود نيست و اين روند نيزالزامات خاص خود را دارد. در غير اين صورت رهبربعدی «کاديما» اتوماتيک وار نخست وزيرنمی شود.


XS
SM
MD
LG