لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۵۳

تظاهرات مشترک اسراییلی- فلسطینی برای صلح


تظاهرات صلح، با چهلمین سالگرد جنگ های شش روزه همراه بود.

ده ها هزار تن در تل آويو خواهان گفت و گوهای صلح ميان اسرایيل و فلسطينی ها و پايان تسلط ۴۰ ساله اسراييل بر کرانه باختری رود اردن شدند.


«اشغالگری برای اسراييل زيان بار است» و «بايد بيدار شد و به اشغال پايان داد»، عنوان راهپيمايی بزرگی بود که شنبه شب ازبزرگترين ميدان تل آويو تا موزه اين شهر برگزار شد.


در اين تظاهرات ده ها هزار تن از فعالان جنبش های چپ اسراييل در کنارفلسطينی ها و عرب- اسراييلی ها شرکت کردند.


گروه «صلح اکنون» و مخالفان حصار امنيتی که اسراييل بر پا کرده، در برگزاری اين تظاهرات شرکت داشتند.


بر نوشته هايی که راه پيمايان بر سر دست گرفته بودند، از ادامه تسلط اسراييل بر سرزمين های فلسطينی، به عنوان «عامل فساد سياسی و اجتماعی در جامعه اسراييل» ياد شده بود.


تظاهر کنندگان همچنين ادامه موجوديت شهرک های يهودی نشين در کرانه باختری رود اردن را «فاجعه برای اسراييل» توصيف کرده بودند.


دو تن از والدين اسراييلی وفلسطينی که فرزندان آنها دربرخوردهای نظامی متقابل کشته شده بودند، نیز در پايان اين راهپيمايی سخنرانی کردند.در جریان جنگ شش روزه میان اعراب و اسراییل بخش های زیادی از سرزمین های عربی به تصرف اسراییل درآمد.

بسام عرامين، يک پدر «داغديده» فلسطينی که جنبشی به نام «مبارزان صلح» ايجاد کرده، در سخنرانی خود گفت: «باخشونت، مشکلی از مناسبات پر تنش ميان اسراييل وفلسطينی ها حل نخواهد شد» و تنها راهکار موثر، گفت و گو و ديالوگ برای تغيير وضعيتی است که او آن را «فاجعه بار» توصيف کرد.


دختر او شش ماه پيش در يک عمليات نظامی ارتش اسراييل در منطقه ای درحومه شمالی اورشليم کشته شد.


آقای بسام عرامين ازاينکه ارتش اسراييل به مردم اين کشور اجازه نمی دهد به سرزمين های فلسطينی بروند، انتقاد کرد وگفت: « سياستمداران اسراييلی نمی خواهند که با چشم خود حقيقت را ببينند.»


او گفت: «حقيقت اين است که فرزندان شما، هيچ خط قرمزی برای خود در مقابله با فلسطينی ها نمی بينند و زندگی فلسطينی ها را غير قابل تحمل کرده اند».


خانم نوريت فلدمن الخنان، مادر اسراييلی که دخترش ده سال پيش در جریان يک بمب گذاری انتحاری فلسطينی ها دريکی از خيابان های مرکزی اورشليم کشته شد نيز در سخنرانی خود گفت که او و بسام عرامين، هر دو «قربانی اشغالگری» هستند که ۴۰ سال است از زمان جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ و تسلط اسراييل برکرانه باختری ادامه دارد.


خانم فلدمن الخنان گفت: «ما به اينجا آمده ايم تا با يکديگر درد مشترک خويش را فرياد کنيم، درد به خاک سپردن فرزندانمان را.»


اين مادر اسراييلی گفت: «تنها مرگ و نابودی ناشی از ادامه اشغال نيست که برای ما سرنوشت مشترکی رقم می زند، بلکه اراده مشترک برای زنده نگاه داشتن ديگر فرزندانمان به ما اين نيرو را می دهد که برای صلح و برادری و راه کارهای جديدی که ازخشونت و جنگ به دور باشد، تلاش کنيم».


شوقی خطيب، ازشخصيت های عرب- اسراييلی، در اين راهپيمايی گفت: «تنها راه پايان دادن به وضعيت ناگوار کنونی، شناسايی حق فلسطينی ها برای تشکيل يک کشور مستقل است.»

ياريو اوپن هايمر، دبيرکل جنبش اسراييلی- فلسطينی «صلح اکنون» نيز گفت، در هفته ای که با چهلمين سال روز جنگ های شش روزه مصادف است، ديگر نبايد اجازه داد که فرصت ها برای صلح ازدست برود.


او افزود اسراييل می توانست از پيروزی برق آسای خود در آن جنگ، برای رسيدن به پيمان های صلح واقعی با فلسطينی ها و کشورهای عرب استفاده کند.


XS
SM
MD
LG