لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ تهران ۲۰:۲۷

۱۱ کشور حوزه نوروز، روز جهانی نوروز را در سازمان ملل جشن گرفتند


یازده کشور، روز سه شنبه "روز جهانی نوروز" را در مقر سازمان ملل در نیویورک جشن گرفتند. سازمان ملل در اسفندماه ۱۳۸۸ در قطعنامه ای عید نوروز را به عنوان "روزجهانی نوروز" به رسمیت شناخت.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی می گوید در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ، ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻪ ابتکار نمایندگی ایران و میزبانی مشترک با اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، جمهوری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ھﻨﺪ، ﻋﺮاق، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن و ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و ﺟمعی از ﻣﻘﺎم ها و دﯾﭙﻠﻤﺎت ها، چهره های داﻧﺸﮕﺎھﯽ وﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﺎﻧﻪھﺎ در مقر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در نیویورک ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
بنابر این گزارش، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺰاﻋﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه داﺋﻢ اﯾﺮان درﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻮروز را ﺳﻤﺒﻞ وﺣﺪت و ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه 12 ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه ﻧﻮروز توصیف کرد.

XS
SM
MD
LG