لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۴۵

جایزه نخست جشنواره لارشل برای یک کارگردان ایرانی


دريچه اي است که به روی روزهای پايان حيات يک فيلسوف فرانسوی، «کريستيان درابدی» گشوده مي شود

هرمز کی، فيلمسازايرانی که اغلب درفرانسه فيلم مي سازد، با فيلم «زندگی، چکه ايست آويزان»، جايزه نخست جشنواره سينمائی شهر "لارشل" را در فرانسه بدست آورد .دوربين هرمز کی، اين بار دريچه اي است که به روی روزهای پايان حيات يک فيلسوف فرانسوی، «کريستيان درابدی» گشوده مي شود .از اين دريچه، شخصيتی مشاهده مي شود که در اثر مرض قند، با جثه ای نحيف و پيکری که در اثر آتش سوخته و سپس ترميم شده است، تلاش مي کند با زندگی کوتاه خود روش هستی را نشان دهد. او با وجود بيماری، توان فکری خودرا حفظ کرده و دنيایی ست از شعر، کمدی و تراژدی .هرمز کی در گفت وگویی با راديو فردا در مورد فيلمش مي گويد: اين فيلم درعين حال يک سند است، اما صرفاً يک فيلم مستند نيست و با وجودي که يک فيلم داستانی هم نيست اما داستان يک چکه آويزان است به نام زندگی .وی مي افزايد: اين فيلم داستان ندارد وداستان آن در بی داستانی ست. شايد تعريفی ويژه باشد از سينما که ادعایی هم ندارد و يک فيلم ساده است .پروژه فيلم و رويدادهای روزانه درون آن، هرروز در پس فردائی نامعلوم ادامه مي يابد و عاقبت آن به يک نخ وابسته بود. چرا که ادامه آن، در گرو مرگ و زندگی اين فيلسوف، مدام در معرض تهديد پايان نيافتن قرارداشت .هرمز کی همچنين مي گويد: شايد بتوان به عنوان ويژگی فيلم، تنهائی او و تنهائی شخصيت فيلم، کرستيان درابدی را ياد آوری کرد .به نظر او، فيلم «زندگی چکه ايست آويزان»، يا به قول خودش «آونگان» فيلمی است هم مسنتد و هم داستانی .در واقع، داستان مجموعه اي است ازاو، شخصيت فيلم، کريستيان و تماشاگر، که بر روی لبه يک تيغ قراردارد و در طول آن، گذشته از تراژدی تماشاگررا به خنده وامي دارد .کارگردان فيلم «زندگی چکه ايست آويزان» در مورد همکاری و همراهی اين فيلسوف که شخصيت اصلی فيلم است مي گويد: آنچه برايش موجب شگفتی مي شد اين بود که چگونه يک شخصيت علمی و فلسفی در اين فيلم، تماشاگران را از هر طبقه ای به خنده وا مي دارد .وی در انتها مي افزايد: همه بار اين فيلم بر دوش "کريستيان درابدی" است، و نسبت به او ادای دين مي کند .فيلم «زندگی چکه ايست آويزان»، تاکنون در شش جشنواره شرکت کرده و پس از شرکت در جشنواره ی "پوپولی" در شهرفلورانس، قرار است در سال ۲۰۰۷ در سينماهای فرانسه به نمايش عمومی درآيد.
XS
SM
MD
LG