لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۱

دخل و خرج پيشنهادی دولت به مجلس در لایحه بودجه


برخی از موارد مطرح شده در بودجه ۸۶ را که خبرگزاری مهر منتشر کرده، در پی می آيد :بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته ۶/۱۹ درصد رشد دارد که بودجه شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۲/۲۲ درصد و بودجه عمومی کل کشور نسبت به سال قبل ۶/۳ درصد رشد دارد.درآمدهای مالياتی ۴/۱۸ درصد و ساير درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدها ۳/۱۸ درصد رشد دارد.


کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ ميليارد و ۱۹۲ ميليون دلار به ۲۹ ميليارد و ۵۵ ميليون و ۸۶۰ هزار دلار تقليل پيدا کرده است که معادل ۲/۲۹ کاهش را نشان می دهد.استفاده از حساب ذخيره ارزی ۳۸ درصد کاهش پيدا کرده است.مجموع هزينه های جاری نسبت به سال ۸۵ معادل ۶/۵ درصد کاهش دارد.نسبت درآمدهای غيرنفتی ، به کل بودجه از ۲/۳۷ درصد در سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزايش پيدا کرده است.درآمدهای غيرنفتی نسبت به هزينه ها از ۶/۵۹ درصد در سال ۸۵ به ۷/۷۴ درصد در سال ۸۶ افزايش پيدا کرده است.سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی از ۳/۵۸ درصد درسال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ کاهش پيدا کرده است.نسبت هزينه های جاری به کل بودجه از۷/۶۲ درصد در سال ۸۵ به ۱/۵۷ درصد در سال ۸۶ کاهش پيدا کرده است.سهم هزينه های عمرانی ، کل بودجه از ۲/۲۷ درصد در سال ۸۵ به ۵/۲۸ درصد در سال ۸۶ افزايش پيدا کرده است.سهم هزينه عمرانی به هزينه های جاری از ۴۲ درصد در سال ۸۵ به ۵۰ درصد در سال ۸۶ افزايش پيدا کرده است.سهم عمرانی استانی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزايش داشته است.تراز عملياتی بودجه از منفی ۱۴۹ هزار و ۸۸۳ ميليارد ريال به منفی ۸۸ هزار و ۶۷۵ ميليارد ريال ارتقا پيدا کرده است.رقم کل بودجه در سال ۸۵ معادل ۱/۱۹۱۵۱۰۵ ريال بوده که در سال ۸۶ معادل ۹/۲۲۹۰۵۱۴ ميليارد ريال شده است.بودجه عمومی کل کشور در سال ۸۵ معادل ۷/۵۹۱۵۲۱ ميليارد ريال بوده که در سال۸۶ معادل۶۱۲۶۴۵ ميليارد ريال است.در محاسبات بودجه ای قيمت هر بشکه نفت در سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار بوده ولی در سال ۸۶ معادل ۷/۳۳ دلار منظور شده و نرخ تبديل ۸۹۰۰ ريال در نظر گرفته شده است.اولويت دادن به پروژه‌های نيمه تمام، حمايت از سرمايه‌گذاری در خارج از کشور و صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا به خارج، حمايت از سرمايه‌گذاری داخلی از طريق تسهيلات بانکی و وام ارزی، حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی در داخل کشور، تقويت بانکها و افزايش سرمايه آنها به منظور حضور گسترده‌تر در سرمايه‌گذاری داخلی و حمايت از فعاليتهای بخش غيردولتی که به اين منظور بيش از سی هزار ميليارد ريال به سرمايه بانکها اضافه شده است.سهم صندوق ازدواج به ۵۲۰۰ ميليارد ريال و سهم يارانه اشتغال به ۱۱۵۰۰ ميليارد ريال رسيده است.


XS
SM
MD
LG