لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۰:۲۸

جرج بوش فرمانده جديد نيروهای ناتودرافغانستان رامعرفی کرد


جرج بوش رييس جمهور آمريکا، ژنرال ديويد مک کرنان David McKiernan را به عنوان فرمانده جديد نيروهای ناتو در افغانستان ، معرفی کرد.
در صورتی که سنای آمريکا، با انتصاب ژنرال مک کرنان موافقت کند، وی به جای ژنرال دان مک نیِل Dan McNeill که در يکسال گذشته رياست ايساف - نيرو های امنيت بين المللی در افغانستان را برعهده داشته ، انجام وظيفه خواهد کرد.
ژنرال مک کرنان اکنون فرماندهی کل ارتش آمريکا در اروپا، و فرماندهی ارتش هفتم و فرماندهی نيرو های آمريکا يی ناتو در آلمان را بر عهده دارد.

XS
SM
MD
LG