لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۲:۳۶

فيلم «اعدام فرعون» دليل تازه ای برای تنش ميان ايران با مصر


انور سادات رییس جمهوری مصر درسال ۱۹۸۱ کشته شد. (عکس: AFP)

فيلم «اعدام فرعون» که توسط «ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام» درايران ساخته شده است، می رود که به عاملی جديد برای ادامه تيرگی مناسبات ايران و مصرتبديل گردد.


اين فيلم ازخالد اسلامبولی، قاتل محمد انورسادات ریيس جمهوری مصر که درسال ۱۹۸۱ کشته شد، بعنوان يک «قهرمان» تجليل می کند و فيلم، دربرگيرنده صحنه هايی استثنائی ازحادثه سوقصد به جان سادات است، که تا کنون درهيچ جای جهان پخش نشده بود.


خانواده سادات درمصر با ابرازخشم شديد ازتهيه اين فيلم توسط يک ارگان انقلابی جمهوری اسلامی ايران، آنرا تحريف تاريخ و اقدام ديگری ازسوی جمهوری اسلامی ايران برای لطمه زنده به ياد سادات تلقی کرده است.


دختر انورسادات پيشتر تهديد کرده بود که عليه سازندگان اين فيلم شکايت خواهد کرد و خانواده سادات اجازه نخواهند داد که اين رهبر فقيد مصر مورد بی احترامی انقلابيون ايرانی قرارگيرد.


فيلم «اعدام فرعون» اخيرا درتلويزيون جمهوری اسلامی ايران نيز نشان داده شد. سازندگان فيلم گفته اند، «خيانت سادات با دستان پرتوان يک انقلابی شجاع پاسخ لازم را گرفت.»


فيلم «اعدام فرعون» اخيرا درتلويزيون جمهوری اسلامی ايران نيز نشان داده شد. سازندگان فيلم گفته اند، «خيانت سادات با دستان پرتوان يک انقلابی شجاع پاسخ لازم را گرفت.»

جمهوری اسلامی ايران اندکی پس ازقتل محمد انورسادات، خيابانی را درتهران به نام خالد اسلامبولی نامگذاری کرد. نام اين خيابان در۲۶ سال اخير يکی ازعوامل تيرگی شديد درمناسبات مصر با ايران بوده است.


شورای شهرتهران درزمان رياست جمهوری محمد خاتمی تصميم گرفت که نام اين خيابان را تغيير دهد اما مصر اعلام کرد که عملا نام اين خيابان باقی مانده و پوسترهای بزرگ خالد اسلامبولی هنوز برديوارهای اين خيابان ديده می شود.


علی اکبر ناطق نوری مقام ارشد دردفتر آيت الله علی خامنه ای که چند ماه پيش به مصر سفرکرد، و نيز شمارديگری ازمقامات جمهوری اسلامی ايران که اخيرا ازقاهره ديدارداشته اند، به مقامات مصری گفتند، «نام يک خيابان مساله ای مهم نيست» و بايد درانديشه بهبود مناسبات ديپلماتيک ميان تهران و قاهره بود.


احمدی نژاد درماه های اخير اعلام کرده بود که «می توان بدون فوت وقت، مناسبات سياسی بين دو کشور را به حالت عادی بازگرداند و سفير مبادله کرد.»


مقامات مصرعليرغم ديدارهايی که درماه های اخير با نمايندگان اعزامی جمهوری اسلامی ايران، و ازجمله منوچهر متکی وزيرامورخارجه ايران داشته اند، تاکيد کرده اند که نام خيابان خالد اسلامبولی بايد عوض شود.


غلامعلی حداد عادل ریيس مجلس هفتم آخرين مقام ارشدی ازسوی جمهوری اسلامی ايران بود که ژانويه گذشته ازمصرديدارکرد.


اين ديدار هرچند احتمال ازسرگيری روابط کامل ديپلماتيک را تقويت کرد، اما تا کنون نتيجه عملی ملموسی نداشته است.


تنشی 30 ساله


مناسبات ايران با مصر بدستور آيت الله روح الله خمينی بنيانگزارجمهوری اسلامی ايران قطع شد. آيت الله خمينی ازامضای پيمان صلح «کمپ ديويد» ميان مصر با اسرائيل، که تفاهم برسرآن درسال ۱۹۷۸ درمنطقه «کمپ ديويد» آمريکا منعقد شد و درسال ۱۹۷۹ به برقراری مناسبات صلح جويانه رسمی ميان اسرائيل و آمريکا درسطح سفيرمنجرشد، خشمگين بود.


اين پيمان توسط محمد انورسادات ریيس جمهوری مصر با مناخم بگين نخست وزيروقت اسرائيل و با ميانجيگری جيمی کارتر رئيس جمهوری وقت آمريکا بدست آمد، و بدين ترتيب، مصر که پيشآهنگ جهان عرب و بزرگترين کشوردنيای عرب محسوب می شد، به سوی صلح با اسرائيل گام برداشت.
آيت الله خمينی که تازه جمهوری اسلامی ايران را پايه ريزی کرده بود، درسال ۱۹۸۰ دستور به قطع کامل مناسبات با مصرداد.


مصرهمچنين بدليل مناسباتی نزديکی که انورسادات با محمد رضا شاه پهلوی داشت، و خانواده شاه را پس ازانقلاب ايران برای مدتی پذيرا شده بود، مورد خشم سران حکومت انقلابی ايران قرارگرفته بود.


اندکی پس ازشناسایی رسمی اسرائيل توسط مصر، خالد اسلامبولی يک افسراسلامگرای افراطی درارتش مصر، سادات را به قتل رساند.


سادات درروزششم اکتبر سال ۱۹۸۱، که مصری ها آن روز را سالروز «جنگ شش روزه» می دانند، درحال سان ديدن ازيگان های ارتش مصر هدف آتشباری خالد اسلامبولی قرارگرفت و کشته شد.


اين ستاد شماره تلفنی را برای تماس «علاقمندان» ذکر کرده که بنظر می رسد که يک شماره تلفن همراه است و تلفن زمينی و خط ثابت نيست.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG