لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹ تهران ۰۴:۲۹

«بمباران تاسیسات هسته ایران، کارساز نیست»


ويليام کهن در فاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ وزير دفاع در دولت های بيل کلينتون بود.

وزيردفاع اسبق ايالات متحده آمريکا قويا به اسراييل توصيه کرده است که درانديشه بمباران تاسيسات هسته ای جمهوری اسلامی ايران نباشد.


وی تاکيد کرده که رييس جمهوری آمريکا - چه ازحزب دمکرات چه ازحزب جمهوريخواه - معتقد است که يک ايران هسته ای، خطری جدی برای تمامی جهان است، اما بايد با ايران وارد مذاکره شد.


توصيه های اخير ويليام کهن، وزيردفاع اسبق آمريکا به اسراييل، روز جمعه، در روزنامه اسراييلی هاآرتص منتشرشده است.


ويليام کهن که درفاصله سال های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ وزير دفاع در دولت های بيل کلينتون بوده، با اين پرسش خبرنگارروزنامه ها آ رتص روبه رو شده که با شناختی که شما از اسراييل و توانائی های نظامی آن داريد، آيا اسراييل را برخوردارازتجهيزات وآن قدرتی می بينيد که بتواند پايگاههای هسته ای جمهوری اسلامی ايران رابه گونه ای موثر بمباران کند وآنها را ازکاربيندازد؟


اما ويليام کهن به اين پرسش پاسخ مستقيم نداده وگفته است: «اگراسراييل تصميم بگيرد که به اين شيوه روی آورد، تصميمی خردمندانه اتخاذ نکرده است - زيرا بمباران تاسيسات هسته ای و کوره اتمی ممکن است اختلالی جدی درطرح های اتمی ايران به وجودآورد، اما به طورنهايی ايران را از ادامه حرکت در مسيرهسته ای و تحقق اهدافی که برای خود تعيين کرده بازنخواهد داشت.»


ويليام کهن که درحاشيه اجلاس منع تکثيرجنگ افزارهسته ای در لوگزامبورگ با روزنامه ها آرتص گفت و گو کرده، درعين حال، برنامه های هسته ای دولتمردان ايران را «خطری بسيار بزرگتر از طرح های اتمی حکومت کمونيستی کره شمالی» توصيف کرده است.


اين در حالی است که ايران همواره داشتن اهداف نظامی برای برنامه هسته ای خود را تکذيب کرده و مقام های تهران بارها گفته اند که تنها برای دست يافتن به منبع تازه ای از انرژی، به دنبال پايان دادن به برنامه هسته ای خود هستند.


اما آقای کهن که زمانی رسيدگی به پرونده هسته ای کره شمالی بخشی ازوظايفش درزمان تصدی وزارت دفاع بوده، تاکيد کرده است: «سخن تنها ازخطرناکتر بودن طرح های هسته ای ايران نيست، بلکه اين برنامه های ايران، پيچيده تر و گسترده تر از طرح های رژيم کمونيستی کره شمالی است ولذا راه حل های متفاوتی می طلبد.»


درجواب اين سئوال هاآرتص، که آيا خودآمريکا گزينه نظامی را در مورد پايگاه های هسته ای ايران تاچه حد جدی تلقی می کند؟ آقای ويليام کهن گفته است: «من کامل انسبت به اين امر ترديد دارم، زيرا ايران بخش وسيعی ازطرح های هسته ای خود را مخفيانه پيش می برد که از آن اطلاع چندانی دردست نيست و بنابراين، بمباران، بدون آنکه ازهمه جزئيات باخبرباشيم، عواقب بسياردردناک وسختی خواهد داشت.»


وزير دفاع اسبق آمريکا دراين گفت و گو با روزنامه اسراييلی هاآرتص، تاکيدکرده که راه حل را فعلا در پيگيری تلاش های ديپلماتيک که با مجازات ها و تحريم های جدی عليه دولت ايران همراه باشد، می بيند.


وی می گويد: «همراه با نشان دادن چوب تهديد وتحريم، بايد همواره يک هويج شيرين هم به دولتمردان ايران نشان دادکه اگربه مطالبات جهانی تمکين کنند، بدانند که اين هويج می تواند نصيب آنان شود.»


آقای کهن گفته است، اين «هويج های شيرين بايد مشوق هايی برای به راه آمدن مقامات ايران باغرب» باشد.


دراين مصاحبه، ازويليام کهن که درزمان يک رييس جمهوری دمکرات، پست وزارت دفاع را در دست داشت، سئوال شده که آيا ميان جرج بوش جمهوريخواه با يک رييس جمهوری دمکرات که احتمال ادر انتخابات سال ۲۰۰۸ به روی کارآيد، تفاوتی درقبال برنامه های هسته ای ايران می بيند؟ وزيردفاع اسبق آمريکا پاسخ داده است : «هر رييس جمهوری که درآمريکا درمسند قدرت باشد، رژيم ايران را در صورتی که به توانايی هسته ای رسيده باشد، يک خطر عظيم برای تمامی جهان تلقی خواهد کرد.»


ويليام کهن خواسته است پيش ازهرگونه گزينه نظامی، ابتدامذاکراتی که وی آن را «بسيارجدی» توصيف کرده، با ايران انجام شود.


XS
SM
MD
LG