لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ تهران ۰۳:۱۸

دانشجوی علی‌محمدی از استاد «سبزش» می‌گوید


مسعود علی محمدی
دانشجويان دانشکده فيزيک دانشگاه تهران با انتشار بيانيه ای ترور مسعود علی محمدی استاد فيزيک اين دانشگاه را محکوم کردند. يکی از دانشجويان اقای علی محمدی که نخواسته نامش فاش شود در گفت و گويی با راديو فردا از بيانيه دانشجويان اين دانشکده و حواشی حضور مسعود علی محمدی در کلاس های درس دانشگاه سخن گفته است.

در اين بيانيه دانشجويان دانشکده فيزيک دانشگاه تهران به چه نکاتی اشاره کرده اند؟

ترور دکتر علی محمدی، به شدت محکوم شده و گفتند که جای تاسف است که زمانی که دوستان و شاگردان دکتر در شوک خبر ترورشان هستند، خبرگزاری های وابسته به جناح های مختلف شروع به شايعه پراکنی می کنند.در مورد اين گفته که اول صبح يک چنين خبری بوده که تصادف آقای دکتر علی محمدی با يک خودرو سواری بوده و اما ساعتی بعد به صورت دهان به دهان توی دانشکده فيزيک دانشگاه تهران اين طوری پيچيده شد که به صورت بمبی که در يک موتورسيکلت که تقريباً به گفته همسر ايشان سه روز بوده که جلوی خانه ايشان بوده، وقتی که دکتر با ماشين شخصی شان می خواهند از پارکينگ خانه بيايند بيرون موجب انفجار می شود و ايشان به شهادت می رسند.

جهت گيری سياسی هم که ايشان بعد از انتخابات کرده بودند بر هيچ کس پوشيده نيست. ايشان از اساتيدی بودند که حامی ميرحسين موسوی و از طرفداران پروپاقرص جنبش سبز بودند و از منتقدين عملکردهای دولت بعد از انتخابات. دکتر علی محمدی از گروه های سياسی منتسب به حکومت در روزهای اخير بسيار انتقاد داشتند و يک سخنرانی در ۱۵ ديماه سال جاری داشتند که راهکارهايی در زمينه حل بحران کنونی ارائه دادند.

ما دانشجويان دانشگاه ياد اين استاد فقيد می خواهيم اطلاع رسانی صحيح و شفاف داشته باشيم در مورد اين فاجعه و برای ادای دين خودمان به او، خواسته های آن استاد بزرگ را ادامه خواهيم داد و اين اقدام تروريستی را محکوم می کنيم.

يکی از مسائلی که عنوان می شود اين است که آقای علی محمدی جزو لباس شخصی ها بوده و از طرفی خبرگزاری فارس که نزديک به دولت است، در نقل قولی از يکی از دانشجويان عنوان می کند که ايشان از «اساتيد ولائی» بوده. می خواهم بدانم آقای علی محمدی اصلاً به طور شخصيتی وقتی در کلاس درس شما ظاهر می شد، چه نوع آدمی بود؟

دکتر علی محمدی بعد از قضايای انتخابات و حتی قبل از آن هم موضعگيری خودشان را اعلام کرده بودند و طرفدار ميرحسين موسوی و منتقد شديدی بودند. حتی در تظاهرات و تجمع های خيابانی هميشه همراه دانشجويان خودشان بودند. چه در روز قدس و چه در روز ۱۸ تير. اصلاً ولائی و طرفدار دولت نبودند.

با اين که ايشان انسان مذهبی بودند و می شود گفت حتی تا قبل از انتخابات نقدهايی داشتند، ولی ما نمی دانستيم که موضع گيری ايشان اين قدر با صراحت و منتقدانه باشد. ولی بعد از انتخابات موضع گيری های ايشان و ۲۵ خرداد به خصوص واضح و مبرهن بود که ايشان طرفدار جنبش سبز هستند. می توانم مثال بزنم که آقای علی محمدی در ۲۵ خرداد همراه با دانشجويان در لابی دانشگاه جمع شدند که همراه با تمام اساتيد و دانشجوها در آن راه پيمايی شرکت کنند. در راه پيمايی روز قدس هم همراه مردم بودند و در کل ما ايشان را هميشه با خودمان همراه داشتيم.

می توانيد بگوييد در آن تريبون آزاد ايشان به چه چيزهايی اشاره کرده بودند؟


ايشان در اين تريبون آزاد به جدايی طيف کثيری از نخبگان از دايره هواداران دولت اشاره کرده بودند، به شکسته شدن بعضی از حرمت ها و عبور از بسياری از خط قرمزها اشاره کرده بودند، به نااميدی جامعه از آينده ايران اشاره کرده بودند، از عدم رونق و کسادی بازار گفته بودند، از وجود خشونت در سطوح مختلف جامعه در خيابان و دانشگاه انتقاد کرده بودند و از نفوذ عوامل مختلف در اغتشاش ها و به خشونت کشاندن جنبش سبز و اعتراض به حق مردم هم صحبت کرده بودند.

آيا آقای علی محمدی در کلاس هم گرايش های سياسی شان را بروز می دادند؟ آيا در کلاس درس صحبتی از مسائل سياسی می کردند؟

بله ايشان در جاهايی از کلاس شان نقدهايی به ساختار دولتی و ساختار حکومتی ايران داشتند ولی بعد از انتخابات و حوادث انتخابات به شدت صريح و نافذ موضع گيری خودشان را اعلام کردند و برعليه تقلب در انتخابات به شدت و با صراحت موضع گيری کردند.

عنوان شده که ايشان انديشمند هسته ای بودند. آيا اين مسئله برای شما که دانشجويش بوديد احراز شده بود؟ ايشان در سازمان انرژی اتمی ايران مقامی داشتند يا نزديک بودند به چنین نهادی؟

چنين چيزی برای ما تاييد شده نبود. ما اصلاً اطلاعی از اين زمينه نداشتيم. نمی توانيم چنين خبری را تاييد يا رد کنيم.

آيا کلاس درس ايشان ارتباطی با مسائل هسته ای داشت؟ چه چيزی به شما تدريس می کردند؟


ايشان درس فيزيک کوانتومی و درس ذرات بنيادی را تدريس می کردند که از نظر تئوريک ممکن است ارتباطی با فيزيک هسته ای داشته باشد. ولی در آن حد ما اطلاع خاصی نداريم که ايشان دانشمند هسته ای بودند و يا روی پروژه خاصی کار می کردند.

آيا هيچوقت صحبتی در کلاس شان از مسائل هسته ای ايران کرده بودند و چيزی در اين باره گفته بودند؟


من اطلاع خاصی ندارم.

دیدن نظرات (۱۱)

زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
XS
SM
MD
LG