لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۲۶

روزنامه سرمايه، تيتر اول شماره روز یکشنبه خود را به نامه سوم اقتصادانان ايرانی به رییس جمهوری اسلامی اختصاص داده است.


به نوشته اين روزنامه، عبدالحسين ساسان، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اعلام کرده که نامه سوم اقتصاددانان به رييس جمهوری در ارتباط با زمان حساس تدوين برنامه پنجم و اولويت هايی است که که در جهت کنترل تورم، اشتغال زايی و رونق اقتصادی بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.


آقای ساسان که يکی از امضاءکنندگان نامه قبلی با عنوان «نامه ۵۷ اقتصاددان به محمود احمدی نژاد» نيز بوده گفته که نامه سوم در حال تدوين بوده و به زودی انتشار می يابد.


اقتصادانان برجسته ایران طی دو سال اخير دو نامه انتقاد آميز به سياست های اقتصادی آقای احمدی نژاد را انتشار داده که بازتاب گسترده ای در محافل سياسی و اقتصادی داشته و واکنش های مختلفی در بر داشت.


روزنامه همشهری، در گزارشی از کاهش شديد بودجه پيشگيری از اعتياد به مواد مخدر خبر داده است.


  • «دو تن از مسوولان ITF و ITUC برای بررسی وضعيت کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی به ايران آمده بودند و برای ديدار با وزير کار به هر دری زده و حتی به در خانه محمد جهرمی رفتند اما به در بسته خوردند، و در حالی به کشور خود بازگشتند که قاطعانه گفتند به زودی با يک هيات بلندپايه به ايران باز خواهند گشت.»
روزنامه اعتماد ملی


اين روزنامه به نقل از دکتر هومان نارنجيها، مديرکل امور فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با موادمخدر نوشته است: «روند تخصيص منابع به بحث پيشگيری از اعتياد، در سال های اخير، سير نزولی داشته به حدی که در سال ۸۳ اين رقم معادل ۲۰ ميليارد تومان بود، در سال۸۴ به ۱۳ ميليارد تومان رسيد، سال۸۵، نه ميليارد تومان شد و در نهايت در سال ۸۶ به رقم غيرقابل باور دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان رسيده که به اين ترتيب به چيزی حدود ۱۰ برابر کمتر تنزل يافته است.»

آقای نارنجی ها به همشهری گفته است:« با دو ميليارد و۴۰۰ ميليون تومان قرار است خرج حفاظت از ۶۰ ميليون نفر جمعيت جوان کشور در برابر اعتياد شود در حالی که تنها چاپ وتوزيع کتابچه های کوچک در مدارس عليه اعتياد، رقمی نزديک به ۷.۵ ميليارد تومان را می طلبد.»روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت خبر داده که «از سوی بانک مرکزی مجوز تأسيس شعبه يک بانک خارجی صادر شده است.»


اين روزنامه نوشته که «با مجوز بانک مرکزی شعبه يک بانک خارجی و نيز تبديل دفتر نمايندگی يک بانک ديگر خارجی به شعبه در ايران مجاز شده است.»


به نوشته روزنامه ايران، شورای پول و اعتبار (سابق) ارديبهشت امسال با ارائه ماده واحده ای برای تصويب به مجلس شورای اسلامی موافقت کرد که براساس آن، تأسيس بانک با سرمايه گذاری مشترک ايرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ايرانی توسط سرمايه گذاران خارجی و ايجاد شعب بانک های خارجی در کشور مجاز می شود.


حضور بانک های خارجی مستقر در ايران از سال ۵۷ و به دنبال انقلاب ممنوع شده بود .


روزنامه اعتماد ملی، نوشته که دو نفر از مدافعان حقوق کارگران اندونزی و نماينده فدراسیون جهانی کارگران بدون ديدار با مقامات وزارت کار ايران را ترک کرده اند.


به نوشته اين روزنامه، «اين دو تن که از مسوولان ITF و ITUC نیز هستند برای بررسی وضعيت کارگران زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی به ايران آمده بودند و برای ديدار با وزير کار به هر دری زده و حتی به در خانه محمد جهرمی رفته اند اما پس از اينکه به در بسته خوردند، و در حالی به کشور خود بازگشتند که قاطعانه گفتند به زودی با يک هيات بلندپايه به ايران باز خواهند گشت.»


اعتماد ملی نوشته است:«موضوع منصور اسانلو مهمترين چيزی بود که مسوولان فدراسيون جهانی کارگران را به کشورمان کشانده و آن ها از سوی ديويد کرافت و دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ماموريت دادشتند.»


منصور اسانلو، دبير سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی از چند ماه قبل برای سومين بار طی دو سال گذشته بازداشت و زندانی شده است.


روزنامه اعتماد، از احضار عماد الدين باقی به معاونت امنيت دادستانی تهران خبر داده است.


اين روزنامه، به نقل از وکيل مدافع رییس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نوشته که «آقای باقی برای سومين بار به معاونت امنيت داستانی تهران احضار شده است.»


به گفته صالح نيکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانيان و وکيل مدافع باقی بايد فردا به بازپرسی ويژه امنيت دادسرای عمومی و انقلاب تهران مراجعه کنند.


XS
SM
MD
LG