لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۰۱

صدای دیگر؛ مردان چه می گویند: از مهریه تا کنکور


درآغازِ اين برنامه، به روال گذشته، روند جنبش فمينيسم در معنای مدرن آن در بستر تاريخ پی گرفته می شود. اين هفته، نقش انقلاب فرانسه در پاگرفتن و تحول اين جنبش ادامه می يابد.


در صدای ديگر اين هفته، قانون مهريه از ديدگاه مردان نقد و بررسی می شود.


در حالی که خانواده ها و حقوق دانان می گويند در برابر همه حقوقی که در قوانين مدنی ايران به مردان داده اند، مهريه تنها حقی است که به زن داده می شود- حقی که زن غالبا به جای آنکه، آن را بگيرد، از آن چشم می پوشد تا در عوض بتواند خود را از زندگی ای دردناک نجات دهد يا حضانت فرزندانش را برعهده بگيرد، مردانی هستند که به دليل عندالمطالبه و حتمی بودن پرداخت مهريه، مورد سوء استفاده بعضی از زنان قرار گرفته اند.


در اين برنامه، سخنان مردی را می شنويم که خود را قربانی مهريه می داند و جنبه های منفی و مثبت مهريه و راه های جلوگيری از سوء استفاده از آن را از دو حقوقدان، نسرين ستوده و محمدحسين آقاسی، می شنويم.


در بخش بعدی و پايانی صدای ديگر اين هفته، به پديده کاهش قبولی پسران، در مقايسه با دختران، در کنکور ورودی دانشگاه ها ی ايران می پردازيم.


اين پديده همواره از جايگاه دختران بررسی شده و تحليل گران همواره از اين سو، به بررسی دلايل برتری دختران در کنکور برآمده اند. ما اين پديده را در گفت و گو با سعيد پيوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاريس، از جانب پسران بررسی می کنيم.


نداشتن دورنما در بازار کار و وجود تبعيض های رايج در جامعه را در کنار کاهش منزلت اجتماعیِ تحصيلات دانشگاهی (وقتی که ریيس جمهور مدارک دانشگاهی را ورق پاره می خواند و بالاترين مقام های کشوری بی واهمه مجازات يا توبيخ به جعل آن دست می زنند) از جمله عوامل سرخوردگی پسران و نداشتن انگيزه برای تحصيل آنان شمرده اند. حال آنکه برعکس، به دليل فشارها و محدوديت هايی که در ايران بر زندگی دختران حکم فرماست، تحصيلات دانشگاهی مفری برای تعديل و تقليل اين ناملايمات و برخورداری آنان از حدی از آزادی شمرده می شود.

برای شنيدن برنامه اين هفته «صدای ديگر»، فايل برنامه را که در بالای همين صفحه (سمت چپ) قرار دارد، باز کنيد.


«صدای ديگر» را روزهای يکشنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا می شنويد. اين برنامه در مجله نيمه شب پس از خبرها (نيم بامداد) و در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار می شود.


نشانی ايميل برنامه «صدای ديگر»: zan@radifarda.com
شماره پيامک گير راديو فردا: ۰۰۴۲۰۶۰۳۸۷۴۱۵۰


XS
SM
MD
LG