لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۹

۱۳۶۵ سال پيش در چنين روزی در ۱۱ ژانويه ۶۴۲ ميلادی سپاهيان يزدگرد سوم در منطقه نهاوند از نيروهای عرب شکست خوردند. اين نبرد بدنبال جنگ قادسيه و پيکار مدائن روی داد و در واقع شکست نهايی نيروهای ايرانی در مقابل سپاهيان عرب بود.


پس از اين شکست، يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساسانی فرار کرد و در نزديکی مرو بدست آسيابانی کشته شد. اين آسيابان که يزدگرد را نمی شناخت برای بدست آوردن لباس های زربفتش او را به قتل رساند.


با مرگ يزدگرد سوم سلسله ساسانی منقرض شد و نيروهای عرب بتدريج شهرهای ديگر ايران را به تصرف درآوردند.


حکومت ۳۷ ساله فتحعلی شاه قاجار، به از دست رفتن پنج استان بزرگ ایران در شمال کشور شد

۲۱۵ سال پيش در روزی چون امروز فتحعلی شاه قاجار در تهران بر تخت سلطنت نشست و طی ۳۷ سال حکومتش بر ايران، کشور را به سوی جنگ با شوروی سوق داد که در نهايت به شکست نيروهای ايرانی انجاميد و پنج استان بزرگ ايران در شمال کشور از دست رفت و به روسها واگذار شد.


فتحعلی شاه يکی از شاهان بی کفايت قاجار بود که قدرت تصميم گرفتن نداشت و به سبب بی تدبيری او ايران همواره با مشکلات داخلی و خارجی در گير بود و بخش بزرگی از خاک ايران برای هميشه از سرزمين مادری جدا شد.


۳۶۰ سال پيش در ۱۱ ژانويه سال ۱۶۴۷ ميلادی دنيس پاپن مخترع و کاشف فرانسوی بدنيا آمد. وی اختراع ماشين بخار را تکميل کرد و ديگ بخار پاپن را ساخت.


ديگ پاپن وسيله ای است که آب را به دمای بالاتر از يکصد درجه ميرساند، بدون آنکه به جوش آيد. ديگ پاپن دارای دريچه اطمينان ويژه ای است که آن را از ديگ های بخار مشابه متمايز می سازد.


۵۷ سال پيش بدنبال جدايی پاکستان از هند و تقسيم کشمير بين اين دو کشور، مردم اين منطقه کوهستانی نيز خواهان اسقلال شدند که همواره باعث تنش و جنگ بين هند و پاکستان شده است

در ۱۱ ژانويه سال ۱۹۶۶ ميلادی در چنين روزی لعل بهادر شستری نخست وزير وقت هند در جريان مذاکرات کشمير درگذشت.


وی که ۶۱ سال داشت برای انجام گفت و گو در اين باره به آسيای ميانه رفته بود اما در حين مذاکرات دچار ايست قلبی شد و جان باخت.


۵۷ سال پيش بدنبال جدايی پاکستان از هند و تقسيم کشمير بين اين دو کشور، مردم اين منطقه کوهستانی نيز خواهان اسقلال شدند که همواره باعث تنش و جنگ بين هند و پاکستان شده است.


سه سال پيش در چنين روزی در ۱۱ ژانويه ۲۰۰۴ ميلادی ژنرال کائوکی پس از ۲۹ سال به ويتنام بازگشت. وی که دشمن ويت کنگها بود در جريان پيروزی کمونيست ها به آمريکا فرار کرد.


ژنرال نگوين کائوکی از ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ ميلادی نخست وزير ويتنام جنوبی بود و پس از آن تا سال ۱۹۷۱ در مقام معاون رييس جمهوری آن کشور مشغول کار بود.


XS
SM
MD
LG