لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۵۴

«بهره برداری اقتصادی ترکیه از انزوای سیاسی ایران»


پیمانکاران ترک از انزوای ایران بهره می برند

منابع خبری ترکيه می گويند توافق های اخير ترکيه‌ و ايران در زمينه‌ گاز طبيعی و برق، شرکت های پيمانکار ترکيه‌ را به‌ رقابت برای انعقاد قرارداد با ايران ترغيب کرده است.


طبق قراردادهای مقدماتی ترکيه‌ با ايران در زمينه‌ برق، که‌ هفته‌ گذشته‌ به‌ امضای هيات های انرژی و نيروی دو کشور رسيده‌، در مرزهای ايران و ترکيه سه‌ نيروگاه‌ گاز سوز توليد برق احداث می شود.


يکی از اين نيروگاه ها در اغدير در شرق ترکيه‌ و دومی در استان آذربايجان شرقی ايران قرار خواهد داشت. محل احداث سومين نيروگاه، در مذاکرات آينده‌ روشن می شود.


همچنين ترکيه‌ در زمينه سدسازی و احداث نيروگاه های برق آبی در ايران، برای توليد ۱۰هزار مگاوات برق سرمايه‌ گذاری می کند.


بنابر گزارش آژنس خبری ترک که روزنامه‌های راديکال و مليت نيز، در شماره روز دوشنبه خود از آن ياد کرده اند، پيمانکاران ترکيه‌ای به‌ بازار پرسود ايران چشم دوخته‌اند.


پيمانکاران ترکيه‌ می کوشند در احداث سدهای جديد، نيروگاه های آبی و افزايش ظرفيت خطوط برق ترکيه‌ به‌ ايران، سرمايه‌ گذاری کنند.


ارزش پروژه‌های گازی ايران نيز برای پيمانکاران ترک ۱۰ ميليارد دلار برآورده‌ شده‌ و در صورتی که‌ ايران شرايط پيمانکاران ترکيه‌ را بپذيرد، ۳۰ ميليارد دلار پول ايران به‌ جيب پيمانکاران ترک سرازير می شود

به‌ گزارش وزارت انرژی ترکيه،‌ پروژه‌های ايران در زمينه‌ برق، به‌ ارزش ۲۰ ميليارد دلار است. اين جدا از طرح صادرات گاز ايران و ترکمنستان از طريق ترکيه‌ به‌ اروپا است که‌ احداث خطوط جديدی را برای انتقال گاز می طلبد.


ارزش پروژه‌های گازی ايران نيز برای پيمانکاران ترک ۱۰ ميليارد دلار برآورده‌ شده‌ و در صورتی که‌ ايران شرايط پيمانکاران ترکيه‌ را بپذيرد، ۳۰ ميليارد دلار پول ايران به‌ جيب پيمانکاران ترک سرازير می شود.


ظرفيت خطوط فعلی برق ميان ترکيه‌ و ايران ۹۰۰ مليون کيلو وات است و برای تحقق توافق های آنکارا- تهران که‌ در سال لازم است ۶ ميليارد کيلو وات برق از ايران به‌ ترکيه‌ صادر گردد، اين خطوط بايد مدرنيزه‌ و بازسازی شوند. در اين زمينه‌ هم شرکت های پيمانکاری ترکيه‌ گوی سبقت را ربوده‌اند.


انزوای سياسی و اقتصادی ايران در نتيجه ادامه بخش بحث انگيز برنامه هسته ای اين کشور، بيش از همه‌ به‌ نفع شرکت های پيمانکاری ترکيه‌ تمام شده‌ است.


به‌ نوشته‌ روزنامه‌ راديکال چاپ استانبول: «ترکيه‌ در سال گذشته‌ ۶/۴ ميليارد دلار از ايران واردات داشته‌ است. اين رقم تنها در شش ماه‌ اول سال ۲۰۰۷ به‌ حدود ۳ ميليارد و ۱۷۲ ميليون دلار رسيده‌ است. صادرات ترکيه‌ به‌ ايران، ۲/۵۸۷ مليون دلار بوده‌ است.


طبق توافق های اخير ميان آنکارا- تهران، انتظار می رود صادرات ترکيه‌ به‌ ايران نيز با واردات از ايران که‌ عمدتا انرژی است، به‌ سطح متناسبی برسد.


XS
SM
MD
LG