لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ تهران ۱۹:۴۷

وضعیت افغانستان و «ارسال اسلحه از ايران به طالبان»


به گفته درياسالار مايکل مولن ، ریيس ستاد ارتش آمريکا ، اوضاع امنيتی افغانستان در سال آينده وخيم تر خواهد شد عکس از EPA

گزارش سازمان های اطلاعاتی آمريکا حکايت از آن دارد که اوضاع امنيتی در افغانستان رو به وخامت گرائيده است.


به گفته درياسالار مايکل مولن ، ریيس ستاد ارتش آمريکا ، اوضاع امنيتی افغانستان در سال آينده وخيم تر خواهد شد ، مگر اينکه آمريکا و ديگر کشورهای ناتو اقدام های موثر و عاجلی انجام دهند.


ریيس ستاد ارتش فرانسه هم در اظهار نظری مشابه می گويد : «جنگ افغانستان پيروزی به دنبال ندارد».


همزمان با اين هشدارها ، شبه نظاميان طالبان عمليات خود را عليه نيرو های ناتو و آمريکائی افزايش داده اند.


وخامت اوضاع افغانستان


در پی هشدار فرماندهان بلند پایۀ آمريکایی و ناتو٬ دربارۀ وخامت اوضاع امنيتی در افغانستان٬ رهبران کشورهای غربی٬ اکنون چشم خود را٬ به واقعيت های ناگوار در افغانستان٬ دوخته اند.


اين رهبران می پذيرند که فعاليت و نفوذ طالبان رو به فزونی است و دولت حامد کرزای٬ در بسياری موارد٬ ناتوان است و نيروهای شصت و چهار هزار نفرۀ بين المللی ناهماهنگ هستند و امکانات و منابع آنها ناکافی است.


به تازگی وزير دفاع آمريکا٬ رابرت گيتس٬ از هر نوع کوشش٬ برای برقراری صلح٬ ميان طالبان و دولت افغانستان٬ استقبال کرد.


  • «به باور ما٬ در تحليل نهائی٬يک افغانستان با ثبات به نفع ايران است. افغانستان باثباتی که بتواند توليد مواد مخدر را کنترل کند. زيرا بخشی از اين مواد به ايران ارسال می شود. بنابراين به نفع ايران است که از طالبان حمايت نکند. ادامۀ فعاليت های ايران٬ در اين رابطه٬ مایۀ درد سر و نگرانی است».
اريک ادل من٬ معاون وزير دفاع آمريکا در امور سياست گذاری٬

در خلال سال جاری٬ تلفات و ضايعات٬ نيروهای آمريکائی و ناتو٬ در افغانستان سابقه نداشته است. بنا بر گزارشات٬ نيروهای آمريکائی٬ سلاح هائی را در غرب افغانستان٬ به دست آورده اند٬ که به گفتۀ آنها٬ از ايران٬ به ستيزه جويان طالبان٬ فرستاده شده است.


اما اکنون این پرسش مطرح است که اين سلاح ها٬ از سوی دولت ايران فرستاده شده٬ يا اين که برخی از گروه های تبهکار٬ وابسته به طالبان٬ اين سلاح ها را در اختيار آنها گذاشته اند.


اريک ادل من٬ معاون وزير دفاع آمريکا در امور سياست گذاری٬ در این زمینه می گويد: «با رديابی مسير برخی گروه های طالبان٬ به اين نتيجه رسيديم٬ که حمايت ايران از طالبان افزايش يافته است. پشتيبانی ايران مقطعی ولی مداوم است. اين کار مایۀ نگرانی است و می تواند يک عامل عمدۀ بی ثباتی در افغانستان باشد. بنابراين٬ بهتر است که دولت ايران يا هر گروهی در داخل اين دولت٬ که از طالبان پشتيبانی می کند٬ از اين کار دست بردارد».


وی می افزاید:«به باور ما٬ در تحليل نهائی٬يک افغانستان با ثبات به نفع ايران است. افغانستان باثباتی که بتواند توليد مواد مخدر را کنترل کند. زيرا بخشی از اين مواد به ايران ارسال می شود. بنابراين به نفع ايران است که از طالبان حمايت نکند. ادامۀ فعاليت های ايران٬ در اين رابطه٬ مایۀ درد سر و نگرانی است».


اما٬ شاهد احمد٬ خبرنگار راديو فردا در اسلام آباد٬ پاکستان٬ می گويد: به رغم ضديت جمهوری اسلامی با طالبان٬ چه از نظر ماهيتی و چه از نظر ايدئولوژيک٬ ارسال اسلحه٬ از سوی ايران٬ امکان پذير است


وی می افزاید: ممکن است ايران٬ برای آن کسانی اسلحه و کمک فراهم کند٬ که از منافع جمهوری اسلامی در افغانستان٬ دفاع کنند٬ چون پيروزی آمريکا و غربی ها در افغانستان و برقراری دولتی طرفدار آمريکا و غرب٬ به هيچ وجه به نفع ايران نيست و همين سياست را٬ ايران٬ در عراق هم٬ دنبال می کند.


شاهد احمد در پاسخ به این پرسش که وزير امور خارجۀ ايران٬ به کشورهای غربی٬ در مورد مذاکره با طالبان٬ هشدار داده است، آيا در اين ميان تناقضی وجود ندارد؟ آيا يک افغانستان با ثبات به نفع ايران نيست؟ می گويد: «بله٬ ايران می خواهد که در همسايگی خود افغانستانی با ثبات وجود داشته باشد٬ ولی٬ نه آن افغانستان با ثباتی٬ که طرفدار آمريکا و زير نفوذ آمريکا يا غرب باشد. ايران افغانستان با ثباتی را می خواهد که دوست يا زير نفوذ ايران باشد».


این در حالی است که عربستان سعودی٬ اعلام کرده است٬ که از نمايندگان دولت افغانستان و طالبان در کشور خود٬ ميزبانی کرده و به گفتۀ وزير دفاع آمريکا٬ رابرت گيتس٬ کشورش از هر گونه اقدام سازنده ای در برقراری صلح٬ بين دولت افغانستان و طالبان٬ استقبال می کند.


XS
SM
MD
LG