لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۲:۰۱

يادبود فرّخ غفاری در پاريس


فرخ غفاری، نه تنها يکی از آگاهان سينما، تئاتر و ادبيات ايران بود، بلکه از دانش شايسته ای در ادبيات و هنر فرانسه نيز برخوردار بود

انجمن توسعه و تجدد که در گردهمآيی های ماهانه اش به تشکيل جلسات گوناگون در راستای اعتلای فرهنگ ايران و آشنايی با علوم مختلف می پردازد، در جلسه ی پايان ماه ژانويه ی خود، ياد فرّخ غفاری را گرامی داشت.


نزديک به دو ماه از درگذشت فرّخ غفاری شخصيت برجسته ی فرهنگ و هنر ايرانی می گذرد.


در گذشته، فرّخ غفاری نه تنها به عنوان سخنران، اغلب اوقات در کنار دوستانس در جلسلت ماهانه ی انجمن توسعه و تجدد، گوش به گفته های ديگر سخنرانان می سپرد.


اين بار در همايش اخير اين انجمن، بر جای خالی فرّخ غفاری، دسته گلی، يادآور خاطره ی او بود. دسته گلی که با حضورش، بيانگر اين واقعيت تلخ بود که فرّخ د يگر در ميان دوستا نش نيست.


در جلسه بزرگداشت فرخ غفاری سه تن از شخصيت های برجسته ی فرانسوی، «فرانسيس ريشارد»، «ژان کالمار»، و «برنارد اورکاد»، در باره شخصیت این هنرمند ایرانی سخنرانی کردند

در اين جلسه، سه تن از شخصيت های برجسته ی فرانسوی، «فرانسيس ريشارد»، «ژان کالمار»، و «برنارد اورکاد»، در مورد فرّخ غفاری سخن گفتند.


عبدالحميد اشراق، يکی از دوستان فرّخ غفاری و رييس انجمن توسعه و تجدد، پس از پايان جلسه، در گفت وگويی با راديو فردا در مورد مضمون سخنان اين شخصيت ها توضيحاتی داد.


وی در ابتدا گفت: «سه نفر از گروه بزرگی که با فرّخ غفاری همکاری می کردند، انتخاب شدند. يکی، آقای «فرانسيس ريشارد» بود که يکی ازمقام هايش، مشاورت امورهنری شخص رييس جمهوری فرانسه است.


وی پژوهش های بسياری در مورد ايران کرده، و بويژه، تاريخ پيدايش خط، و تمدن مکتوب را کاملاً می شناسد، و کتاب های بسياری در مورد فرهنگ و تمدن ايران نوشته است.


آقای اشراق افزود: «فرانسيس ريشارد، گذشته از اينکه ازدوستان فرخ غفاری بود، يکی ازمشاورين وی هم به شمار می آمد.فرانسيس ريشارد در مورد خاطراتش بافرّخ می گفت: روزی به منزل فرّخ غفاری رفته بود تا در مورد «آلکساندر دوما» باتفاق وی مطالعاتی در جهت تهيه ی فيلمی انجام دهد. فرّخ غفاری پيشنهاد کرده بود، که زندگی ايرانيان مشهور دوره ی «آلکساندر دوما» را در اين فيلم بگنجانند».


آقای اشراق افزود: «سخنران بعدی، آقای «ژان کالمار»، از پژوهشگران بزرگ فرانسوی بود، که رياست مرکز پژوهش های علمی فرانسه را به عهده دارد، و نيز پژوهش های با ارزشی در مورد هنرهای مذهبی کرده است».


اقای کالماردر شب يادبود فرّخ غفاری گفت: «چهل و پنج سال پيش با ايران رفته بودم تا در باره ی تمام هنرهای مذهبی ايران تحقيق کنم. هنگامی که پرسيدم چه کسی می تواند در اين راه به من کمک کند، همه جا نام فرخ غفاری را به من دادند».


فرانسيس ريشارد نيز در سخنرانی خود گفت: «هنگامی که فرخ غفاری را ديدم، شيفته ی دانش و علمی که دراو نهفته است و شخصيت او شدم».


آقای ريشارد افزود: « وی با شخصتيش مرا دگرگون، وسپس درهمه ی امورمرا راهنمايی کرد، وتمام کتاب هايی را که در اين زمينه نوشته ام، مديون او هستم».


فرانسيس ريشارد در ابتدا به فارسی گفته بود: «خيلی متاًسفم که نمی توانم آنچه را در باره ی فرخ می خواهم بگويم، به فارسی بيان کنم».


عبدالحميد اشراق افزود:« سومين سخنران، آقای «برنارد اورکاد»، رييس سابق مرکزعلمی پژهش های فرانسه بود که امروز در ايران مسئوليت نقشه ی جامع شهر ۱۲ ميليونی تهران را به عهده دارد، و مدام در راه پاريس تهران در سفر است.


آقای اورکاد در شب بزرگداشت فرّخ غفاری گفت: «پس از انقلاب چند نفر از آگاهان سينما، شديداً به کارهای سينمايی فرّخ غفاری ايراد گرفتند. فرّخ غفاری به جای اعتراض به اين ايرادها با خوشرويی گفته بود چقدر اين افراد دوستان عزيزی هستند».


عبدالحميد اشراق در اين مصاحبه به خاطرات ديگری از فرّخ غفاری اشاره کرد، و در حالی که چشمانش از اندوه، نمناک شده بود، گفت: «هر چند ياد او هميشه با ما هست، اما، جايش با درجه ی بسيار مهمی خالی حس می شود


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG