لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۴۶

گسترش در گيری از زمين فوتبال به خيابان های اهواز


جریان مسابقه فوتبال بين دو تيم اهوازی روز يکشنبه اول بهمن، درگيری شديد ميان تماشاگران از داخل ورزشگاه به داخل شهر کشيده شد

درجریان مسابقه فوتبال بين دو تيم اهوازی روز يکشنبه اول بهمن، درگيری شديد ميان تماشاگران از داخل ورزشگاه به داخل شهر کشيد و با مداخله پليس ويژه اين شهر حساس خوزستان، از دامنه گسترش آن جلو گيری شد .


مسابقه مزبور بين دو تيم اميد زير ۲۳ سال باشگاهی فولاد و نفت اهواز در چار چوب رقابت های دسته اول قهرمانی اميدهای فوتبال ايران بود که در اواسط نيمه دوم با اخراج دروازه بان تيم نفت، ابتدا در حاشيه زمين و سپس بر روی سکوها زد و خورد شديدی روی داد .


در جریان مسابقه بين دو تيم اميد زير ۲۳ سال باشگاهی فولاد و نفت اهواز در چار چوب رقابت های دسته اول قهرمانی اميدهای فوتبال ايران در اواسط نيمه دوم با اخراج دروازه بان تيم نفت، ابتدا در حاشيه زمين و سپس بر روی سکوها زد و خورد شديدی روی داد

استفاده از از سلاح سرد از سوی تماشاگران هوا خواه دو تيم دامنه اين درگيری را به خيابان های اهواز کشاند .


خبرنگار خبرگزاری مهر ضمن آنکه صحنه های پيش آمده را تاسف بار خوانده است، دروازه بان تيم فولاد از فوتبال دسته برتر سراسری ايران را عامل اين درگيری و بروز هرج و مرج در اهواز عنوان کرده است .


بنا بر اين گزارش «در اواسط نيمه دوم بازی دو تيم اهوازی، بر اثر درگيری لفظی بين حسن حوری دروازه بان تيم فوتبال بزرگسالان فولاد - که روی سکوها حضور داشت - با دروازه بان اخراج شده تيم اميد نفت اهواز، زمينه به جنجال کشيده شدن اين مسابقه و درگيری بين هواداران دو تيم فراهم شد . در اين ميان تعدادی از تماشاگران دو تيم بر اثر پرتاب سنگ و زد و خورد شديد مجروح شدند و صحنه های زشت و ناپسندی در ورزشگاه به وقوع پيوست. »


اهانت و کلمات تند دروازه بان تيم فولاد از روی سکو های تماشاگران به دروازه بان اخراجی و واکنش او و نيمکت نشينان تيم نفت، باعث قطع بازی شد و به گزارش مهر درگيری بر روی سکوها ميان طرفداران دو تيم شدت گرفت . شدت اين درگيری ها به حدی بود که پرتاب سنگ و درگيری فيزيکی موجب مجروح شدن تعدادی از تماشاگران شد.


استفاده از سلاح سرد و درگيری در بيرون از ورزشگاه


به ادعای خبرنگار مهر از اهواز دروازه بان جنجالی فولاد برای مقابله با طرفداران نفت اهواز به استفاده از سلاح سرد متوسل شد و به تهديد تماشاگران تيم رقيب پرداخت ولی در رويارويی با خيل تماشاگران، اقدام به فرار کرد وبا همکاری يکی از دوستان خود از ورزشگاه متواری شد.


با اين حال درگيری بين طرفداران دو تيم در بيرون از ورزشگاه نيز ادامه يافت و با دخالت نيروی انتظامی اين درگيری به پايان رسيد .


صحنه های درگيری بعد از ظهريکشنبه در اهواز از طريق دوربين های تلويزيونی سيمای جمهوری اسلامی واحد اهواز ضبط شده است .


XS
SM
MD
LG