لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ تهران ۰۵:۵۵

احتمال انحلال وزارتخانه امور راهبردی اسرائيل


اويگدورليبرمن هنگام تشکيل دولت اهود اولمرت تاکيد کرده بود تنها به شرطی به اين کابينه می پيوندد که امور مرتبط با ايران درحيطه اختيارات وی قرارگيرد.

درحالی که صحنه سياست اسراييل در انتظار انتشارقريب الوقوع گزارش کميسيون ملی تحقيق «وينوگراد» درباره نارسايی های جنگ ۳۳ روزه تابستان ۲۰۰۶ ميان ارتش اسراييل با سازمان حزب الله لبنان است، خروج حزب «اسرائيل خانه ماست» ازهيئت دولت اين کشور، ائتلاف پارلمانی طرفداران کابينه اهود اولمرت را لرزان کرده است.


در اسرائيل اعلام شد که ترک دولت ازسوی حزب «اسرائيل خانه ماست» مفهومی فراتر از مسائل مربوط به سياست داخلی اين کشور دارد و با رفتن اويگدورليبرمن، رييس اين حزب ازدولت، وزارتخانه ای که درآغاز راه اين دولت، برای وی برپا شده بود، به احتمال قوی برچيده می شود.


اين وزارتخانه در دو سال اخيرماموريت داشت که رهبری برنامه ها و گام های دولت اسرائيل را برای مقابله با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران برعهده داشته باشد.


اويگدورليبرمن هنگام تشکيل دولت اهود اولمرت تاکيد کرده بود تنها به شرطی به اين کابينه می پيوندد که امور مرتبط با ايران درحيطه اختيارات وی قرارگيرد.


ليبرمن به آسانی به اين خواسته دست نيافته بود. از زمان نخست وزيری آريل شارون، وی مئير داگان رييس سازمان موساد را به عنوان سرپرست ارشد مقابله با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی معرفی کرده بود.


هنگامی نيز که پس ازاغمای مطلق آريل شارون، دراسرائيل انتخابات پارلمانی زودرس برگزارشد و اهود اولمرت درمقام رياست حزب تازه تاسيس «کاديما» به نخست وزيری رسيد، وی رييس موساد را درمقام خود ابقا کرد و ماموريت هماهنگی اقدامات اسرائيل درمقابله با طرح های هسته ای جمهوری اسلامی را در دست رئيس موساد باقی گذاشت.


اما آقای اولمرت برای راضی کردن اويگدور ليبرمن به پيوستن به ائتلاف دولت، ناچارشده بود برای نخستين بار وزارتخانه ای جديد را بنام «امور راهبردی» بوجود آورد که هدف اصلی آن، رسيدگی به «خطرات ناشی از طرح های هسته ای جمهوری اسلامی ايران» برای اسرائيل عنوان شده بود.


رسانه های اسراييل پيوسته گزارش می دادند که تنش هايی ميان رييس موساد با وزير امور راهبردی درجريان است و مئير داگان همچنان خود را مسوول نهايی هماهنگی وزارتخانه ها و سايرنهادهای اسراييل درمورد ايران می داند.


آقای ليبرمن درمقام وزير امور استراتژيک، به کشورهايی ازجهان سفر کرد و ازجمله با مقامات روسيه، کشوری که خود زاده آن است و به زبان روسی هنوز روانتر از عبری تکلم می کند، و نيز با سران پيمان ناتو گفت وگوهای زيادی به عمل آورده بود.


آقای ليبرمن بارها درمصاحبه هايی دراسرائيل و جهان گفته بود، درصورتی که جامعه جهانی نتواند يا نخواهد برای مقابله با برنامه های هسته ای ايران «گام های اساسی» را بردارد، اسرائيل به تنهايی خواهد توانست، با اين خطر مقابله کند.


  • رسانه های اسرائيل اعلام کرده بودند که اويگدور ليبرمن درگفت وگو با سران پيمان ناتو و نيزدرمذاکراتی با مقامات جمهوری آذربايجان، با آنها به توافق رسيد که يک ايستگاه راديو و تلويزيونی ۲۴ ساعته برای ايران برپا کند که بخشی از آن نيز به زبان آذری باشد

وی که به داشتن ديدگاه های افراطی شهرت دارد، درطول سرپرستی وزارت «امور راهبردی» گاه نيز مواضع خود را معتدل می کرد و گفته بود، ازراه های ديپلماتيک درجامعه جهانی به هدف وادارکردن دولتمردان تهران به توقف فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم حمايت می کند.


آقای ليبرمن سه شنبه پانزدهم ژانويه اعلام کرد که مطرح شدن مسايل اساسی مورد اختلاف ميان اسرائيل و فلسطينی ها درمرحله نهايی مذاکرات صلح، «به منافع ملی اسراييل لطمه های جدی می زند». او پيشتر ازاين، به اهود اولمرت نسبت به احتمال گسستن ائتلاف خود با دولت هشدارداده بود.


درسفر اخير جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به اسرائيل، آقای بوش برخلاف عرف ديپلماتيک از آقای ليبرمن و دبيرکل حزب مذهبی «شاس» قويا خواسته بود که دردولت بمانند. خروج آقای ليبرمن از دولت پنجشنبه هفدهم ژانويه قطعيت يافت.


دولت اهود اولمرت با قطعی شدن خروج آقای ليبرمن ازپيمان کابينه و پيوستن حزب او به صف اپوزيسيون هنوز ازحمايتی لرزان ازسوی نمايندگان کنست (پارلمان اسراييل) برخورداراست.


اما ناظران دراسراييل تاکيد کرده اند که ترک دولت ازسوی آقای ليبرمن به مفهوم پايان کار وزارتخانه امورراهبردی است هرچند که اولمرت اين وزارتخانه را فعلا خود به طورموقت سرپرستی می کند.


اين وزارتخانه در دو سال اخير مقر خود را در اورشليم قرارداده بود.


راديو و تلويزيونی ۲۴ ساعته اسرائیل برای ايران


رسانه های اسرائيل فاش کرده بودند که آقای ليبرمن ازبودجه ای که دراختيار وزارتخانه وی قرارگرفته بود، استفاده زيادی نکرد و بخش چشمگيری ازاين بودجه همچنان بدون کاربرد باقی مانده بود.


رسانه های اسرائيل اعلام کرده بودند که اويگدور ليبرمن درگفت وگو با سران پيمان ناتو و نيزدرمذاکراتی با مقامات جمهوری آذربايجان، با آنها به توافق رسيد که يک ايستگاه راديو و تلويزيونی ۲۴ ساعته برای ايران برپا کند که بخشی از آن نيز به زبان آذری باشد.


اويگدور ليبرمن با تاييد اين خبرگفته بود، آذری زبان ها درايران اکثريت را تشکيل می دهند و بايد برای مقابله با جمهوری اسلامی ايران، آنها را تشويق کرد.


مقامات جمهوری آذربايجان به اين خبرهای تاييد نشده که گويا قراربوده ايستگاه راديو و تلويزيونی اسرائيل برای ايران ازخاک آذربايجان به سوی ايران رله شود، واکنشی نشان نداده بودند.


مديرکل راديو و تلويزيون اسراييل اخيرا در مصاحبه ای با مجله اقتصادی روزنامه اسراييلی «گلوبز» تاييد کرده بود که اويگدور ليبرمن طرحی برای برپايی يک ايستگاه راديوئی و تلويزيونی ۲۴ ساعته به سوی ايران به اين سازمان ارايه کرده است.


  • خروج ايگدور ليبرمن ازدولت اسراييل و برچيده شدن وزارت امور راهبردی، افزون برمسائل مرتبط با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران، به گفته بسياری ازناظران سياسی اسراييل، ممکن است مقدمه ای برای ازهم پاشيدن دولت اهود اولمرت نيز باشد

مديرکل راديو و تلويزيون گفته بود، اگر دولت و وزارتخانه امورراهبردی هزينه اين ايستگاه را تامين می کنند، سازمان ملی راديو و تلويزيون اسراييل مخالفتی با اين طرح ندارد و آماده همکاری است.


اما شماری ازروزنامه نگاران بخش های عبری اسرائيل گفته بودند، در شرايطی که سازمان ملی راديو و تلويزيون با مشکلات عظيم بودجه روبه روست، اسرائيل نبايد برنامه ۲۴ ساعته راديو و تلويزيونی به زبان فارسی و آذری برپا کند و بايد اين بودجه را به زبان عبری اختصاص دهد.


کارشناسان در اسرائيل نيزهمواره نسبت به اين امرکه کشور اسرائيل به راستی بتواند مانند آمريکا يا بريتانيا يک ايستگاه راديو و تلويزيونی بزرگ برای ايران برپا کند، ابراز ترديد کرده بودند.


اين کارشناسان می گويند، با خروج اويگدور ليبرمن ازکابينه اسراييل، طرح برپايی چنين ايستگاهی را نيزبايد يک برنامه «فراموش شده» دانست.


راديو اسراييل از۵۰ سال پيش به صورت برنامه ای درچارچوب سازمان مستقل راديو و تلويزيون اسراييل، به زبان فارسی برای ايران و ديگرکشورهای جهان برنامه پخش می کند و برنامه آن در۲۰ سال اخير، به مدت يک ساعت و نيم درروز است.


اين ايستگاه برای فارسی زبان های مقيم اسرائيل، شامل ايرانی ها، تاجيک ها، ازبک ها و بخارايی ها يک برنامه روزانه نيم ساعته نيز به روی موج اف.ام و موج متوسط دارد.


کارشناسان راديو و تلويزيونی اسرائيل «از وابسته کردن برنامه راديوئی مستقل اسرائيل که سابقه ای ديرينه درايجاد پيوند با مردم ايران دارد، به يک برنامه دولتی ابراز ناخرسندی کرده بودند».


خروج ايگدور ليبرمن ازدولت اسراييل و برچيده شدن وزارت امور راهبردی، افزون برمسائل مرتبط با برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ايران، به گفته بسياری از ناظران سياسی اسراييل، ممکن است مقدمه ای برای ازهم پاشيدن دولت اهود اولمرت نيز باشد.


گزارش کميسيون تحقيق


کميسيون تحقيق «وينوگراد» اعلام کرده که درآخرين روزهای ژانويه ۲۰۰۸ گزارش نهائی خود را درباره عملکردها و تصميمهای نادرست دولتمردان و فرماندهان ارتش اسرائيل درجنگ ۳۳ روزه منتشرخواهد کرد.


يکی ازاعضای اين کميسيون هفدهم ژانويه گفت: «اين گزارش چنان قوی است که می تواند موجب سقوط دولت شود». اما اولمرت اعلام کرده که وی تلاش خواهد کرد، عليرغم همه انتقادها ، پيمان دولت خود را حفظ کند.


ناظران دراسراييل می گويند: سقوط احتمالی دولت اولمرت می تواند برمذاکرات مرحله نهائی صلح اسرائيل و فلسطيني ها اثر منفی بگذارد و رويای جرج بوش را، مبنی براينکه اين تماس ها تا پايان دوران رياست جمهوری وی به استقلال فلسطين برسد، به فراموشی بسپارد.


XS
SM
MD
LG