لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ تهران ۱۱:۰۵

ژنرال پتراوس: دستاوردهای امنيتی در عراق برگشت پذيرند


ژنرال ديويد پتراوس، فرمانده نيروهای نظامی آمريکا می گویدعراق از خطر وقوع يک جنگ داخلی فاصله گرفته است.

ژنرال ديويد پتراوس، فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق، گفت: هرچند عراق از خطر وقوع يک جنگ داخلی فاصله گرفته است، اما دستاوردهای امنيتی به دست آمده «شکننده» و «برگشت پذيرند».


آقای پتراوس که روز جمعه در يک کنفرانس خبری در بغداد، درباره جمع بندی اقدامات امنيتی نيروهای ائتلاف در يکسال اخير با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود:«به رغم موفقيت های به دست آمده عليه القاعده در عراق، نابودی اين گروه مهم ترين هدف نيروهای نظامی آمريکا در سال ۲۰۰۸خواهد بود».


ژنرال پتراوس در خصوص نقش کشورهای همسايه در کاهش ميزان خشونت درعراق گفت:«تعداد حملاتی که در آنها از سلاح و مهمات ايرانی استفاده می شده، کاهش يافته است».


فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق بارديگر ايران را به احترام به گذاشتن به درخواست ها برای توقف«آموزش، حمايت مالی و مسلح کردن گروه های ويژه» فراخواند. به نظر می رسد منظور وی از گروه های ويژه، گروه های ستيزه جويان شيعه در عراق مانند سپاه مهدی باشد.


ژنرال پتراوس بارديگر کاهش ميزان خشونت در عراق به ميزان ۶۰ در صد نسبت به ماه ژوئن را به عواملی مانند: اعزام نيروهای تازه نفس به عراق، همکاری اعراب سنی برای مقابله با القاعده و آتش بس شش ماه مقتدی صدر نسبت داد.


فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق همچنين از اقدامات سوريه و عربستان در جلوگيری از عبور ستيزه جويان خارجی به داخل عراق تمجيد کرد.


به گزارش خبرگزاری رويترز، ژنرال پتراوس در ارزيابی کلی شرايط امنيتی درعراق، گفت:«پيشرفت های به دست آمده در کاهش خشونت های قومی و فرقه ای، در بسياری از مناطق شکننده و قابل برگشت است».


چالش پيش روی نيروهای ائتلاف در سال ۲۰۰۸، ششمين سال جنگ در عراق، بهبود وضعيت امنيتی در عراق، کمک به عراقی ها برای توسعه خدمات رفاهی، ايجاد اشتغال و سرعت دادن به روند آشتی ملی است.


دستيابی به اين اهداف به رغم آن خواهد بود که آمريکا تا اواسط سال ۲۰۰۸ دست کم ۲۰ هزار نيروی خود را از عراق خارج کرده و در برخی مناطق نيز از حضور خود کاسته و مسئوليت تامين امنيت را به نيروهای عراقی واگذار خواهند کرد.


در همین حال، ژنرال پتراوس گفت:«موفقيت های بتدريج نمايان خواهند شد، هرچند با دوره هايی از عقب نشينی و پيشرفت توام خواهند بود. به طور اجتناب ناپذير، در آينده جنگيدن سخت و روز ها و هفته های سخت در پيش رو داريم، ولی انشاءلله ميزان اين (روز ها و هفته ها) کم خواهد بود».


فرمانده نيروهای نظامی آمريکا در عراق همچنين با اشاره به کاهش تلفات غير نظاميان درعراق گفت:«ميزان تلفات غيزنظاميان نسبت به يکسال پيش به ميزان ۷۵ در صد کاهش یافته است».


«القاعده به شيوه های مافيايی روی آورده است»


این فرمانده نيروهای نظامی آمريکا همچنین می گويد القاعده در عراق به دليل از دست دادن منابع مالی خارجی خود هم اکنون به شيوه های مافيای يعنی باجگيری روی آورد است و می کوشد از طريق معاملات ملکی، خريد و فروش اتومبيل و سيمان منابع مالی جدید به دست اورد.


ژنرال پتراوس گفت بيشتر حملات القاعده هم اکنون در شمال عراق روی می دهند. چرا که پس از اجرای استراتژی جديد نيروهای ائتلاف و بيرون راند آنها از بغداد هم اکنون در استان های سنی نشين شمال بغداد متمرکز شده اند.


XS
SM
MD
LG