لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۲۱:۱۱

بغداد امروز و کريسمس، زير گوش القاعده


یک عراقی در روز کریسمس (دوشنبه) مغازه اش را برای فروش هدایای کریسمس تزئین می کند.

به گزارش نشريه اينترنتی بريتانيايی تلگراف، عراقی های مسيحی که از خانه های خود در محله سنی نشين «الدوره» بغداد گريخته بودند، اکنون پس از دوسال بار ديگر برای برگذاری مراسم عيد کريسمس به خانه هايشان بازگشته اند.


اين محله شديدا تحت نفوذ سنی مذهب های تندرو است و سازمان تروريستی القاعده، آن را «مرکز خلافت» خود می نامد.


در عين حال در قلب محله «الدوره» در بغداد، گروه کوچک مسيحی که ازپيشينه تاريخی طولانی برخوردارند زندگی می کنند و همين موضوع موجب شده تا پيش از «مرکز خلافت القاعده»، اين محله لقب «واتيکان عراق» را از آن خود کند.


تلگراف می نويسد که مسيحيان در محله «الدوره»، شديدا از سوی مردان مسلح وابسته به القاعده با آزار و اذيت رو به رو بودند و عوامل القاعده درمنطقه تلاش می کردند تا قوانينی «طالبانی» را بر آنها تحميل کنند.


  • «ما دوسال پيش کلسيا را به خاطر مشکلات و آشفتگی ها تعطيل کرديم. اما با انتشار اين خبر که مسلمانان محله از بازگشت ما استقبال خواهند کرد، بار ديگر به خانه های خود بازگشتيم. ما به خاطر اين موضوع ازخداوند سپاسگذاريم و اميدواريم بتوانيم بار ديگر مانند برادر درکنار يکديگرزندگی کنيم.»
یک کشیش عراقی

بر اساس گزارش نشريه تلگراف، کليساها با بمبگذاريهای پياپی آسيب می ديدند، زنان به خاطر نداشتن حجاب اسلامی تهديد می شدند و خانواده ها مجبور بودند برای حفظ جان خود در مقابل آدم ربايان، ماهيانه پولی را تحت عنوان «پول محافظت» به مساجد محلی بپردازند.


اکنون در نتيجه آنچه نشريه تلگراف آن را «موج موفقيت آميز فعاليت های نيروهای آمريکايی» توصيف کرده است، شورشيان القاعده در محله «الدوره» ريشه کن شده اند، و صدها خانواده مسيحی که ازآنجا فرارکرده بودند بار ديگر به خانه های خود بازمی گردند.


آنها در روز کريسمس، برای برگزاری مراسم ويژه خود در کلسيای آسيب ديده سنت مری که بخشی از صليب آن دراثر شليک گلوله های تروريست ها ازبين رفته است، جمع می شوند.يوناديم شامون کشيش ۴۵ ساله کليسا، ديوارهای ساختمان را که براثر شليک گلوله سوراخ شده است، با لامپ های تزيينی ساده آراسته است.


وی به می گويد: «ما دوسال پيش کلسيا را به خاطر مشکلات و آشفتگی ها تعطيل کرديم. اما با انتشار اين خبر که مسلمانان محله از بازگشت ما استقبال خواهند کرد، بار ديگر به خانه های خود بازگشتيم. ما به خاطر اين موضوع ازخداوند سپاسگذاريم و اميدواريم بتوانيم بار ديگر مانند برادر درکنار يکديگرزندگی کنيم.»

محله «الدوره» با چشم انداز به رودخانه دجله در حاشيه جنوبی بغداد، مکان زندگی چهارهزار تن از کلدانی های کاتوليک و آسوری های ارتدوکس بوده است که هردو گروه در مجموع يک ميليون پيرو درعراق دارند.


اما روابط ميان مسيحيان محله «الدوره» با همسايگان مسلمانشان دراواخر سال ۲۰۰۴، يعنی زمانی که متعصبين هوادار القاعده، به منظور مقابله با تهاجم آمريکا به نيروهای سنی محله پيوستند، رو به زوال گذاشت.


طولی نکشيد که محله «الدوره» به يکی از بدنام ترين پناهگاه های ستيزه جويان القاعده مبدل شد و دولت عراق نيز آن منطقه را به عنوان بخشی از يک ايالت جديد سنی نشين عراق معرفی کرد.


از آن پس مسيحيان منطقه هدف آسانی برای گروه های شورشی بدل شدند. عوامل وابسته به القاعده مسيحيان را می ربودند و آنها را شرکای آمريکا در «جنگ صليبی» می خواندند.
به نوشته نشريه تلگراف، نيمی ازمردمان جامعه مسيحيان «الدوره»، تا اواسط آن سال منطقه را ترک گفته بودند. اين بخشی از مهاجرت گسترده صدها هزار مسيحی دربغداد بود که به سوريه نقل مکان کردند. آنهايی که در «الدوره» باقی ماندند، مجبور بودند برای حفظ جان خود ماهانه پانزده هزار دينارعراقی برابر با شش يورو، به مساجد سنی محله بپردازند.


اين گزارش می افزايد که نه ماه پس از آغاز عمليات مشترک نيروهای آمريکايی و عراقی برای بيرون راندن القاعده از بغداد، سنی های محله به مخالفت با نفوذ القاعده ترغيب شده اند.


به گزارش تلگراف، هفته گذشته شيخ سمير الجبوری، يک روحانی محلی سنی، برای تضمين امنيت جان مسيحيان به ديداريوناديم شامون، کشيش محله رفت.


آقای شامون به تلگراف می گويد: «او همچنين به ما گفته است که ما ديگر لازم نيست برای امنيت جان خود پولی بپردازيم. او به ما گفت که نيروهای القاعده او را به دريافت اين پول مجبور کرده بودند، اما او تا آخر عمر درراه جبران اين مسئله فعاليت خواهد کرد.»


کرک لادک، يک سخنگوی ارتش آمريکا ازبخش شماره يک سربازان پياده نظام، بازگشت خانواده های مسيحی به محله را تاييد کرده و گفته است: «از همه مهم تر اين است که رهبران قومی مسلمان به روشنی از همسايگان مسيحی خود حمايت می کنند.»  • «از همه مهم تر اين است که رهبران قومی مسلمان به روشنی از همسايگان مسيحی خود حمايت می کنند.»
سخنگوی ارتش آمریکا

به گزارش تلگراف، رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده آمريکا می گويد ارتش آمريکا به خاطر موفقيت هايی که از موج بزرگ عمليات خود درمنطقه به دست آورده است ، قاعدتا بايد بتواند تا اواسط سال آينده بيست هزار تن از نيروهای يکصدو پنجاه و هشت هزار نفره خود را از عراق خارج سازد.


درحالی که صدها مسيحی به خانه های خود بازگشته اند، بسياری از شيعيانی که از منطقه گريخته اند، هنوز از بازگشت به خانه های خود می هراسند. آنها احتمالا همچنان نسبت به صداقت و خلوص شيخ الجبوری که قبلا به وضوح درجهت فعاليت برای القاعده ازخود علاقه نشان داده است، ترديد دارند.


مسيحيان حدود دو هزار سال است که درمکانی که امروز عراق ناميده می شود زندگی کرده اند. اکثر آنها کلدانی های کاتوليک هستند که وابسته به رم نيستند، اما اعتبار پاپ را به رسميت می شناسند.


تا سال گذشته رهبران مسيحيان عراقی ادعا می کردند که حدود پانصد هزار مسيحی از عراق مهاجرت کرده اند.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG