لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸ تهران ۲۲:۰۰

رايس با محمود عباس ديدار کرد


کاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريکا، روز پنجشنبه با محمود عباس دررام الله ديدارکرد.

کاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريکا، روز پنجشنبه با محمود عباس دررام الله ديدارکرد و از تصميم دولت اسراييل مبنی بر «يک موجوديت دشمن» خواندن غزه، حمايت کرد.


کاندوليزا رايس پس از مذاکره با محمود عباس و سلام فياض، ریيس و نخست وزير تشکيلات فلسطينی در رام الله در کرانه غربی، در کنفرانسی خبری با محمود عباس گفت که آمريکا، اسرایيل و فلسطينی ها بايد «با قاطعيت» برای موفقيت کنفرانس صلح خاورميانه تلاش کنند.


خانم رايس افزود که هيچ کس نمی خواهد با بر گزاری چنين کنفرانسی «وقت تلف» کند و اسرایيل و فلسطينی ها بايد سندی را تهيه کنند که چارچوبی برای مذاکرات تشکيل کشور مستقل فلسطينی باشد.


جرج بوش ریيس جمهوری آمريکا پيشنهاد برگزاری چنين کنفرانسی را در اواخر ماه نوامبر آينده در واشينگتن داده است. وزير خارجه آمريکا از رام الله به بيت المقدس باز می گردد تا بار ديگر با اهود المرت نخست وزير اسرایيل ديدار و گفت و گو کند.


رايس گفت، «از ديدگاه آمريکا نيز حماس يک موجوديت تروريستی است». با وجود اين، رايس خواهان درپيش گرفتن تدابيری از سوی اسراييل شد که موجب رنج عامه فلسطينی ها نشود. وی صريحا با احتمال قطع آب و برق غزه مخالفت کرد.


محمود عباس، رهبر تشکيلات خودگردان فلسطينی، عليرغم خشمی که از تسلط حماس برغزه دارد، تصميم چهارشنبه دولت اسراييل را محکوم کرده است.


در همین حال، سازمان حماس نيز با «خطرناک» توصيف کردن اين تصميم، همه سازمان های فلسطينی را به «اتحاد» فراخواند.


وزيردفاع اسراييل گفته است، درپی اين تصميم، «اکنون با گذشت هر روز، اسراييل به موعد انجام عمليات لازم درغزه نزديک می شود».


پيشتر احتمال داده شده بود که بيست هزار سرباز اسراييلی دراين عمليات شرکت کنند. اين نيروها درهفته های اخير تمرين هایی را برای مقابله با شبه نظاميان به اجرا گذاشتند. يک مقام امنيتی اسراييل، ژنرال دوره احتياط هراری Harrari گفته است، هرچند تشکيلات فلسطينی دربيانيه رسمی از تصميم اسراييل ابراز ناخرسندی کرده، اما درپشت پرده به اسراييل خبرداده که از عمليات عليه حماس حمايت می کند.


تصميم دولت اسراييل مبنی برتلقی نوارغزه به عنوان «يک موجوديت دشمن» و سرزمينی که نيروهای خصم درآن حضوردارند، به گفته مقامات اسراييل و تحليلگران دررسانه های اين کشور، راه را برای انجام عمليات جديد ارتش اسراييل عليه تسلط حماس برغزه هموارکرده است

«زمینه سازی برای حمله به غزه»


تصميم دولت اسراييل مبنی برتلقی نوارغزه به عنوان «يک موجوديت دشمن» و سرزمينی که نيروهای خصم درآن حضوردارند، به گفته مقامات اسراييل و تحليلگران دررسانه های اين کشور، راه را برای انجام عمليات جديد ارتش اسراييل عليه تسلط حماس برغزه هموارکرده است.


دولت اسراييل درنشست چهارشنبه خود، پيشنهاد اهود باراک، وزيردفاع اسراييل را برای ناميدن نوارغزه به عنوان «منطقه خصم» با اکثريت پذيرفت ولی درخواست برخی از وزيران برای قطع جريان آب، برق وگاز درغزه دراين مرحله رد شد.


اين وزيران استدلال کرده بودند که قطع آب و برق و پاره ای امکانات ديگر، مردم غزه را به عصيان عليه تسلط سازمان حماس خواهد کشاند. اما نخست وزير و وزيردفاع اسراييل گفته اند، بدليل بيم از واکنش های جهانی و مغايربودن چنين تصميمی با کنوانسيون های بين المللی، درحال حاضر چنين گام هايی را ضروری نمی دانند.


تصميم اسراييل واکنشی به حملات راکتی فزاينده شبه نظاميان فلسطينی عليه بخش هائی از جنوب اسراييل بود. هفته گذشته دريکی از اين حملات، ۶۹ سرباز اسراييلی زخمی شدند وازجمله، پای يک سرباز قطع گرديد. دو راکت شبه نظاميان دقيقا به يک قرارگاه صحرائی ارتش اسراييل اصابت کرده بود.


دولت اسراييل می گويد، درهفت سال گذشته، حدود ۴ هزارفروند راکت از غزه به سوی بخش های جنوبی اسراييل شليک شده، وادامه اين حملات را «قابل تحمل نمی داند».


اسراييل ابرازاميدواری کرده بود که پس از تخليه نوارغزه که تابستان دو سال پيش انجام شد، اين حملات متوقف شود اما تعرضات راکتی درماه های اخير افزايش يافته است.


درپی تصميم ديروز دولت اسراييل، دشواري ها برای گذران زندگی روزمره فلسطينی ها افزايش خواهد يافت و ازجمله، محموله های کمتر سوخت و کالاهای حياتی می تواند وارد نوارغزه شود. ديدار خانواده های فلسطينی مقيم غزه از بستگان شان درکرانه باختری نيز کاهش خواهد يافت وحتی ممکن است قطع شود.


دولت اسراييل اعلام کرده که شهروندان فلسطينی بايد بخاطر حملات راکتی شبه نظاميان، «هزينه» بپردازند. با وجود اين، دولت اسراييل اعلام کرد، درعمليات نظامی خود، تنها نيروهای مسلح فلسطينی را تحت تعقيب قرارخواهد داد.


دبيرکل سازمان ملل، درواکنش به اين تصميم، اسراييل را به «تجديدنظر» درآن فراخواند وابرازنگرانی کرد که رنج مردم غزه افزايش يابد، و آنرا «مغاير با قوانين بين المللی» ناميد.


XS
SM
MD
LG