لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۰:۴۷

نامه دانشجویان به احمدی نژاد: پلی تکنیک همچنان زنده است


حضور محمود احمدی نژاد در ۲۰ آذر ۱۳۸۵ و اعتراض دانشجويان به وی سر آغاز فشارها، بازداشت ها و شکنجه هايی شد که پس از آن گريبان دانشجويان معترض امير کبير را گرفت

دانشجويان دانشگاه امير کبير به مناسبت نخستين سالگرد ديدار محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران از اين دانشگاه، نامه ای به وی نوشتند.


در اين نامه آمده است:«اعتراض بی پروای دانشجويان به نماد اقتدار گرايی و تماميت خواهی حاکميت و رساندن صدای در گلو خفه شده ميليون ها ايرانی آزاديخواه به گوش های ناشنوای سرسپردگان آستان قدرت، شور و شعفی وصف ناپذير در دل دانشجويان اين دانشگاه ايجاد کرد و خونی تازه در رگ های جنبش دانشجويی دميد. به طوری که آثار آن حرکت شجاعانه هنوز حتی پس از گذشت يک سال در فعاليت های دانشجويی ديده می شود.»


حضور محمود احمدی نژاد در ۲۰ آذر ۱۳۸۵ و اعتراض دانشجويان به وی سر آغاز فشارها، بازداشت ها و شکنجه هايی شد که پس از آن گريبان دانشجويان معترض امير کبير را گرفت.


دانشگاه امير کبير را می توان یکی از پر حرارت ترين کانون فعاليت های دانشجويی قلمداد کرد. خود اين دانشجويان، دانشگاه امير کبير را «قلب تپنده جنبش دانشجويی» می نامند. محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ۱۳۸۵ در حالی قدم به دانشگاه امير کبير گذاشت که با اعتراض شديد دانشجويان مواجه شد.


اعتراض ها تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری را سوزاندند.


با اينکه محمود احمدی نژاد بارها در آن جلسه از مسوولان دانشگاه امير کبير و وزارت علوم خواست با دانشجويان معترض برخورد نشود، بسياری از فعالان دانشجويی، برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان امير کبير را تاوان اعتراض بيستم آذر ماه به رييس جمهوری می دانند.


مسوول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير درباره حضور رييس جمهوری اسلامی ايران در دانشگاه امير کبير می گويد وی زمانی پا به دانشگاه گذاشت که تصور می کرد هيچ کدام از دانشجويان جرات ندارند اعتراضی نشان دهند.


او می افزايد:« زمانی که محمود احمدی نژاد به دانشگاه پلی تکنيک آمد، نيروهای بسيجی را در دانشگاه جمع کرده بودند و او با دانشجويان واقعی ديدار نکرد. دانشجويان هم اعتراضات خود را به اين مساله نشان دادند.»


  • «امسال دانشجويان با نوشتن نامه ای از احمدی نژاد خواستند باز هم به دانشگاه امير کبير بيايد و با دانشجويان واقعی ديدار داشته باشد و به او نوشتند که پلی تکنيک همچنان زنده است و با تمام برخورد هايی که با دانشجويان اين دانشگاه صورت گرفته، آنها ذره ای از عقايد خود پا پس نکشيده اند و حاضرند اعتراضات خود را نشان دهند.»
مسئول روابط عمومی دانشگاه امیر کبیر

روز بيستم آذر ماه ۱۳۸۵ محمود احمدی نژاد مجبور شد بارها در ميان حرف هايش که مدام با هياهوی دانشجويان و اعتراض آنها قطع می شد، مکث کند.


امسال در نخستين سالگرد حضور رييس جمهوری در دانشگاه امير کبير، دانشجويان اين دانشگاه در نامه به محمود احمدی نژاد نوشته اند:«همان گونه که به خاطر داريد، در آن جلسه از تمام مسوولان خواستيد با دانشجويان معترض کاری نداشته باشند. به خاطر داريد که اعلام کرديد در راستای سياست های مهرورزانه دولت نهم هيچ گونه برخوردی با دانشجويان به دليل اعتراض هايشان به شما نخواهد شد».


این دانشجویان در ادامه نوشته اند:«اما دانشجويان به سبب تجربه ای که از عملکرد شما و کارگزاران دولت داشتند، با معنای مهر ورزی کاملا آشنا بودند و نيک می دانستند که در قبال اعتراض صريحشان به شما و دولتتان چه تاوان سنگينی را بايد بپردازند و چه سرنوشتی در انتظار آن هاست».


مسوول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير در ادامه با اشاره به نامه نوشته شده توسط دانشجويان اين دانشگاه به رييس جمهوری می گويد:«امسال دانشجويان با نوشتن نامه ای از احمدی نژاد خواستند باز هم به دانشگاه امير کبير بيايد و با دانشجويان واقعی ديدار داشته باشد و به او نوشتند که پلی تکنيک همچنان زنده است و با تمام برخورد هايی که با دانشجويان اين دانشگاه صورت گرفته، آنها ذره ای از عقايد خود پا پس نکشيده اند و حاضرند اعتراضات خود را نشان دهند.»


به گفته فعالان دانشجويی پس از اعتراضات دانشجويان در روز ۲۰ آذر ماه به محمود احمدی نژاد، با وجود اينکه رييس جمهوری گفته بود دوست ندارد با دانشجويان معترض برخورد شود، برخوردها به طور غير مستقيم با دانشجويان معترض آغاز شد و تا آنجا پيش رفت که نه تن از دانشجويان اين دانشگاه بازداشت شدند.


مسوول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير با اشاره به جعل برخی نشريات دانشجويی که عامل دستگيری ۹ تن از دانشجويان امير کبير شد، می گويد:«برخورد با فعالان دانشجويی بعد از ديدار محمود احمدی نژاد از دانشگاه امير کبير شدت گرفت. تعداد بيشتری از دانشجويان از تحصيل محروم و به دانشگاه ممنوع الورود شدند. اوايل ارديبهشت ماه ۱۳۸۶ نيز با چاپ نشريات جعلی چند نشريه دانشجويی که با انجمن اسلامی همفکر بودند، برخورد جدی تری با دانشجويان آغاز شد و نه تن از دانشجويان در اين ارتباط دستگير شدند».


او می افزاید:« بعد از آن بود که دانشجويان در اعتراض به اين جريان تجمع هايی در دانشگاه های مختلف از جمله امير کبير، علامه طباطبايی و خواجه نصير برگزار کردند و همه دانشجويان بر اين عقيده هستند که محمود احمدی نژاد و همدستانش در جعل نشريات دانشجويی امير کبير مقصر هستند.»


مجيد توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان، سه دانشجوی دانشگاه امير کبير هستند که از ارديبهشت ماه تا کنون در بازداشت بسر می برند. اين سه دانشجو به اتهام توهين به مقدسات و توهين به رييس جمهوری در زندان هستند.


اين سه دانشجو پيشتر با انتشار نامه هايی از زندان اوين، اعلام کردند در زندان تحت شکنجه های شديد قرار داشتند که به دست داشتن در چاپ و توزيع نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی آنها را حاوی توهين به مقدسات می دانند، اعتراف کنند.


دانشجويان می گويند لوگوی نشريات جعل شده و در چاپ اين نشريات دست نداشته اند.


به غير از اين سه دانشجو، علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير نيز نزديک به ۴۰ روز است در بازداشت بسر می برد و علی سالم و محسن غمين، دو دانشجوی ديگر دانشگاه امير کبير نيز به تازگی بازداشت شده اند.


مسوول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير درباره آخرين وضعيت اين دانشجويان می گويد:«مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را همه ما گروگان های جنبش دانشجويی ايران می دانيم چون انتقادات شديدی به محمود احمدی نژاد کرده اند. سه دانشجو در زندان اوين هستند، وضعيت آنها زياد مساعد نيست و بر اساس خبرهايی که به ما می رسد آنها را از هم جدا کرده اند و به هنگام جدا کردن هم آنها را به شدت کتک زده اند. البته مسوولان نسبت به اين مساله اظهار بی اطلاعی کرده اند. »


وی در ادامه درباره وضعيت علی عزيزی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير نيز می گويد:«علی عزيزی از سيزدهم آبان ماه سال جاری دستگير شده است. اطلاعی از او در دست نيست و خانواده وی تنها می دانند که او در بند ۲۰۹ زندان اوين است. به خانواده او اجازه ملاقات نداده اند و مدتی است که تماس تلفنی با خانواده اش نداشته است.»


مسوول روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امير کبير در ادامه می افزايد:«علی سالم و محسن غمين از دانشجويان چپ گرای دانشگاه امير کبير در تجمع دانشجويان چپ گرا در دانشگاه تهران دستگير شدند. تنها خبری که از آنها داريم اين است که محسن غمين يک بار با خانواده اش تماس گرفته و گفته که نمی تواند از محلی که نگهداری می شود به آنها اطلاع بدهد.»


در آستانه نخستين سالگرد حضور رييس جمهوری اسلامی ايران در دانشگاه امير کبير، دانشجويان اين دانشگاه از اول هفته جاری با نصب توماری در صحن دانشگاه از محمود احمدی نژاد بار دگير دعوت کردند که در اين دانشگاه حاضر شود.


در اين طومار که به امضای تعداد زيادی از دانشجويان امير کبير رسيد، نوشته شده بود:« به نام پروردگار آزادی، با ياد احسان، مجيد، احمد و ديگر دانشجويان در بند. آقای احمدی نژاد، ما دانشجويان دانشگاه امير کبير از شما دعوت می کنيم تا به منظور طرح مطالبات دانشجويان دانشگاه امير کبير، قلب تپنده جنبش دانشجويی حضور يابيد.»


به گزارش خبرنامه امير کبير، ارگان خبری انجمن اسلامی دانشجويان امير کبير روز سه شنبه، تعداد زيادی از نيروهای انتظامات برای جمع آوری اين طومار به دانشجويان حمله کرده و برخی از آن ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. انتظامات دانشگاه امير کبير موفق شد طومار را از ديوار جدا کند تا دانشجويان بيشتری نتوانند آن را امضاء کنند. با اين حال با مقاومت دانشجويان، انتظاماات اين طومار را به دانشجويان پس داد.


همچنين به نوشته خبرنامه امير کبير، انجمن اسلامی دانشجويان اين دانشگاه در سالگرد اعتراض دانشجويان به محمود احمدی نژاد، به توزيع شيرينی ميان آنها پرداخت. داخل هر يک از پاکت های شيرينی توزيع شده ميان دانشجويان، يک عکس از صحنه اعتراض دانشجويان به رييس جمهوری قرار داده شده بود. همچنين سی دی با نام «پلی تکنيک ۸۵» که حاوی کليپی از حوادث سال ۸۵ دانشگاه امير کبير بود، ميان دانشجويان ورودی جديد توزيع شده است.


XS
SM
MD
LG