لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹ تهران ۱۲:۰۳

روابط خودروسازان فرانسه با صنعت خودروسازي ايران


فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) فريدون خاوند (راديوآزادي): خود رو سازان فرانسه با صنعت خود رو سازي ايران روابطي گسترده دارند. در گزارشي كه به تازگي از سوي دفتر اقتصادي سفارت فرانسه در تهران انتشار يافته، وضعيت كنوني اين صنعت و چشم انداز هاي آن مورد بررسي قرار گرفته است. صنعت خود رو سازي ايران، كه حدود چهل سال از پايه گذاري آن ميگذرد، يكي از بحث انگيز ترين صنايع ايران بوده و هست. پرسش ها، دربارة انطباق اين رشتة صنعتي با شرايط اقتصادي ايران، كم نيستند : آيا اصولا اين كشور، به قول اقتصاد دان ها، از مزاياي ترجيحي لازم براي ايجاد صنعت خود رو سازي برخوردار است؟ تا كي بايد اين رشتة صنعتي را، تنها در پناه حفاظت گمركي، دور از رقابت خارجي، سر پا نگهداشت و كالايي را، با كيفيت نه چندان مطلوب، بر مصرف كنندة داخلي تحميل كرد؟ آيا با پايان بخشيدن به انحصار تقريبا بلامنازع دولتي مي توان خود رو سازي ايران را از وضعيت شكنندة كنوني بيرون آورد و راه را براي رقابت آن، دستكم با كشور هاي مشابه، هموار كرد؟ پرسش هايي از اين دست فراوانند، ولي صنعت خود رو سازي امروز يكي از واقعيت هاي زندگي اقتصادي ايران است، با نقش مستقيم و غير مستقيم بسيار مهم در مجموعة بافتار هاي توليدي كشور و به ويژه با جايگاهي حساس در بازار كار. اين صنعت در حال حاضر در چه وضعيتي است و چه آينده اي را مي توان براي آن پيش بيني كرد؟ در گزارشي زير عنوان «توليد خود رو در ايران»، كه از سوي دفتر اقتصادي سفارت فرانسه در تهران انتشار يافته، پي ير استفاني تهيه كنندة گزارش مي نويسد كه خود رو سازي ايران پس از پشت سر گذاشتن سال هاي جنگ و انقلاب و دشواري هاي مالي دهة 1990 ميلادي، امروز با توليد 380 هزار خود رو در سال 1380 خورشيدي به بالاترين سطح توليد در 25 سال گذشته رسيده است. هدف اين صنعت ، كه پي ير استفاني آنرا بلند پروازانه توصيف ميكند، توليد حد اقل پانصد هزار و حد اكثر هشتصد هزار خود رو در سال 2005 ميلادي است. بازار خود رو سازي ايران، به نوشتة همان گزارش، انحصاري است و در آن دو بازيگر عمدة دولتي نود در صد توليد را در اختيار دارند : ايران خود رو شصت در صد و سايپا سي در صد. ده در صد باقيمانده ميان كرمان موتور (5 در صد)،‌ گروه بهمن (دو صد)، كيش خود رو (نيم در صد) و چند توليد كنندة مستقل ديگر تقسيم ميشود. گزارش دفتر اقتصادي سفارت فرانسه در تهران پس از پرداختن به نقش بازيگران و مدل هاي گوناگون، استراتژي دولت جمهوري اسلامي را در عرصة خود رو سازي چنين توصيف ميكند : پيشبرد يك صنعت واقعا ايراني از راه افزايش هر چه بيشتر استفاده از قطعات داخلي، حفاظت بازار ملي، صدور كالا و قطعات به بازار هاي آفريقا، خاور ميانه و آسيا، و غيره… با اينهمه كارنامة سياست خود رو سازي ايران، از ديدگاه همان گزارش، اما ها و چرا هايي را بر ميانگيزد. به رغم افزايش چشمگير توليد و همكاري روز افزون با شركت هاي خارجي، عرضه هم از لحاظ كمي و هم از لحاظ كيفي همچنان ناكافي است. از سوي ديگر بافت صنعتي خود رو سازي ايران در مجموع ضد مولد باقي مانده و به همين سبب سود آوري كلي سرمايه گذاري هايي كه تاكنون انجام گرفته يا در آينده انجام خواهد گرفت، با ترديد واقعي روبروست. گزارش دفتر اقتصادي سفارت فرانسه در تهران در پايان مي افزايد كه بهبود صنعت خود رو سازي ايران در گروي اصلاحات ساختاري است كه جو سياسي كنوني كشور انجام آنرا آسان نميكند.

خودروسازان فرانسه با صنعت خودروسازي ايران روابطي گسترده دارند. در گزارشي كه بتازگي از سوي دفتر اقتصادي سفارت فرانسه در ايران منتشر شده، وضعيت كنوني اين صنعت و چشم انداز آينده آن بررسي شده است. براي مطالعه متن كامل گزارش اقتصادي روز راديوآزادي، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.
XS
SM
MD
LG