لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۰

زﻟﺰﻟه ای بشدت ۵.۷ درجه رﯾﺸﺘﺮ ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ را ﻟﺮزاﻧﺪ


ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری های ایران، زمین لرزه ای به شدت ۵.۷ درجه رﯾﺸﺘﺮ در ساعت ۹.۳۰ یکشنبه شب ﻗﺼﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه را ﻟﺮزاﻧﺪ.
اﯾﻦ زمین لرزه ﻣﻮﺟﺐ ھﺮاس ﻣﺮدم و سراسیمه بیرون آمدن آنها از ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ھﻼل اﺣﻤﺮاﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ خبرگزاری مهر گفته است تا کنون گزارشی از خسارات در زمین لرزه در ﻗﺼﺮﺷﯿﺮﯾﻦ نرسیده اﺳﺖ.
او افزوده کانون زﻟﺰﻟﻪ ھﺎ در ﻋﺮاق اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﭘﺲ ﻟﺮزه ھﺎ در قصر شیرین ﺣﺲ ﻣﯽ شوند.
XS
SM
MD
LG