لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۳۶

وزﯾﺮ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ایران: باﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ١٠٠ درﺻﺪ ورﺷﮑﺴته اﺳﺖ


عباس آخوندی، وزﯾﺮ راه و ﺷﮭﺮﺳﺎزی ایران می گوید ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ کاملا ورشکسته است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس، ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی در ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاﺳﻼﻣﯽ مهندسین گفته است بانک مسکن، خود ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ اﺳﺖ و ٣ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان وام دھﯽ، وام داده اﺳﺖ و ١٠٠ درﺻﺪ ورﺷﮑﺴﺘه اﺳت. همچنین وضع بانک های دیگر هم از جهت وام دادن خوب نیست.
او افزوده مشکل اینجاست که برای خارج شدن از وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ، لازم است ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻧشوند، اما درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ضروری است که ﺑﺎزارﻣﺴﮑﻦ ﻓﻌﺎل شود.
وزیر راه و شهرسازی گفته است باید سیستم های صندوق پس انداز و وام راه بیفتد تا افراد سرمایه گذاری کنند و وام موثر بگیرند.
XS
SM
MD
LG