لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۵۶

سخنراني سالانه رئيس جمهوري آمريكا در اجلاس مشترك كنگره


(rm) صدا |
رئيس جمهوري براي مبارزه با افزايش آمار بيكاري، تخفيف بزرگي در ماليات ها را خواستار شد. در امر بهداشت، رئيس جمهوري آمريكا با دولتي شدن خدمات بهداشتي مخالفت كرد ولي خواستار نظامي شد كه آمريكائيان نيازمند و سالمند بتوانند از پوشش بيمه درماني و داروئي برخوردار باشند. در زمينه هاي اجتماعي، رئيس جمهوري آمريكا پيشنهاد كرد بودجه اي به برنامه بسيج و تربيت سرمشق هاي اجتماعي اختصاص داده شود و افزود كه بودجه اي براي تامين مخارج ترك بيش از 300 هزار معتاد را از كنگره درخواست خواهد كرد. رئيس جمهوري آمريكا گفت خصيصه هاي شهامت و حس همدردي تعيين كننده سياست خارجي اين كشور است. جرج بوش از پيشرفت در جنگ با تروريسم در جهان ابراز خشنودي كرد و گفت طي سال اخير تعداد بسياري از سران شبكه القاعده دستگير يا كشته شده اند. رئيس جمهوري آمريكا بزرگترين خطر در جنگ عليه ترور را رژيم هاي ياغي توصيف كرد كه براي داشتن سلاح هاي هسته اي، ميكربي و شيميائي تلاش مي كنند. پرزيدنت بوش گفت تهديدهاي متفاوت، استراتژي ها متفاوت مي طلبد. رئيس جمهوري آمريكا گفت ما در ايران شاهد دولتي هستيم كه مردم خود را سركوب مي كند، به دنبال سلاح هاي انهدام جمعي است و از تروريسم حمايت مي كند. ما همچنين شهروندان ايراني را مي بينيم كه در دفاع از حقوق بشر، آزادي و دمكراسي با ارعاب و مرگ روبرو هستند. ايرانيان مانند ديگر ملل، از حق انتخاب دولت و تعيين سرنوشت خويش برخوردار هستند و ايالات متحده از آمال آنها براي زندگي در سايه آزادي حمايت مي كند. رئيس جمهوري آمريكا گفت ديكتاتور عراق خلع سلاح نمي شود بلكه فريبكاري مي كند. وي خطاب به مردم عراق گفت دشمن شما نيروئي كه كشورشما را محاصره كرده است نيست، بلكه حكومتي است كه بر شما حاكم است. وي گفت در صورت عدم همكاري كامل عراق با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل، وزيرامورخارجه آمريكا تشكيل جلسه ويژه اي در روز 5 فوريه در شوراي امنيت سازمان ملل براي رسيدگي به اجراي قطعنامه 1441 را درخواست خواهد كرد و آمريكا در راس يك ائتلاف جهاني عراق زا خلع سلاح خواهد كرد. رئيس جمهوري آمريكا گفت آمريكائيان مردمي مصمم و با اراده هستند كه براي آزادي ديگران از خود گذشتگي نشان مي دهند. رئيس جمهوري آمريكا در سخنراني سالانه وضعيت اتحاديه State of the Union در اجلاس مشترك كنگره آمريكا، خطوط اصلي برنامه هاي خود براي تقويت اقتصاد، كاستن از مالياتها، ايجاد اشتغال، تامين خدمات پزشكي و دارو براي سالمندان و مستمندان، خودكفائي در زمينه انرژي و بهبود شرايط محيط زيست را تشريح كرد. وي گفت در صورت ادامه امتناع عراق از همكاري كامل با بازرسان تسليحاتي سازمان ملل، آمريكا پس از تشكيل جلسه شوراي امنيت سازمان ملل در روز 5 فوريه، در راس ائتلافي جهاني عراق را خلع سلاح خواهد كرد. رئيس جمهوري آمريكا گفت ما در ايران شاهد دولتي هستيم كه مردم خود را سركوب مي كند، به دنبال سلاح هاي انهدام جمعي است و از تروريسم حمايت مي كند. ما همچنين شهروندان ايراني را مي بينيم كه در دفاع از حقوق بشر، آزادي و دمكراسي با ارعاب و مرگ روبرو هستند. ايرانيان مانند ديگر ملل، از حق انتخاب دولت و تعيين سرنوشت خويش برخوردار هستند و ايالات متحده از آمال آنها براي زندگي در سايه آزادي حمايت مي كند.
XS
SM
MD
LG