لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ تهران ۲۳:۰۹

تصويب لايحه بودجه سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي: تداوم اقتصاد نفتي و دولتي و ناكامي اصلاحات


(rm) صدا |
لايحه بودجه سال 1382 كل كشور روز پنجشنبه از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و سرنوشت آن به شوراي نگهبان سپرده شد كه چند روز است بررسي تبصره هاي لايحه بودجه را آغاز كرده است. بودجه مصوبه مجلس از لحاظ منابع و مصارف، 968 هزار و 261 ميليارد ريال است. اين بودجه 108 هزارميليارد ريال و 517 ميليارد ريال از بودجه درخواستي دولت بيشتر است. اين بودجه مانند بودجه هاي سال هاي پيشين، ساختار نابسامان اقتصاد ايران را به نمايش مي گذارد. در مجموع، 38 درصد از هزينه هاي بودجه از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شودو اگر استقراض از منابع گوناگون را كنار بگذاريم، نفتي بودن بودجه ايران كماكان پا برجاست. پيش بيني درآمد ارزي ناشي از فروش نفت كه بر پايه صدور يك ميليون و 800هزار بشكه در روز با قيمت هر بشكه 23 دلار انجام گرفته از سوي منتقدان، خوش بينانه توصيف شد. ضعف ديگر بودجه اختصاص بيش از 64 درصد بودجه كل كشور به شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است. يارانه ها نيز به رغم برنامه سوم و مصوبات بودجه سال گذشته همچنان به صورت همگاني و غير هدفمند، بخش بزرگي از منابع بودجه را مي بلعند. اين بودجه بازتاب تداوم يك اقتصاد نفتي و دولتي و پيامد طبيعي ناكام ماندن اصلاحات اقتصادي است.
XS
SM
MD
LG