لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۰۴

انتشار ليست 11 نفره ائتلاف دوم خردادي براي انتخابات شوراي شهر مشهد


(rm) صدا |
ليست 11 نفره ائتلاف دوم خردادي براي انتخابات شوراي شهر مشهد منتشر شد که در آن نام دو تن از اعضاي کنوني شوراي شهر هم ديده مي شود. جبهه مشارکت ايران اسلامي در اين ليست ائتلافي شرکت نکرده و قرار است بزودي ليست نامزدهاي انتخاباتي خود را منتشر کند. جمشيد زند در گفتگو با محمد صادق جوادي حصار مدير مسوول روزنامه توقيف شده توس و يکي از کانديداها ويژگي هاي ليست مشترک گروه هاي 18 گانه دوم خردادي را از او مي پرسد. جمشيد زند: آقاي جوادي حصار معيار نامزدها براي انتخابات شوراها از طرف گروه هاي 17 گانه ائتلاف دوم خرداد در مشهد چه بود؟ محمد صادق جوادي حصار: دو ويژگي عمده را مجموعه در نظر داشتند . اول شايستگي هاي عمومي براي احراز نقش و دوم اختصاص داشتن به يکي از گروه ها يعني کانديداي ويژه يکي از گروه ها بودن. گروه هاي 17 گانه يا 18 گانه ي ائتلاف دوم خرداد در استان خراسان بعد از تبادل نظرهاي متعدد کانديداهايي را معرفي کردند به عنوان کانديداهاي ويژه و قرار بود هر گروه براي خود يک ليست بدهد و نهايتا به اين رسيدند که هر گروه يک کانديداي خاص را معرفي کنند به عنوان کانديداي خودشان از بين کانديداهايي که هر گروه معرفي کرده بود که در مجموع حدود 14 نفر بودند با راي گيري مخفي 11 نفر را انتخاب کردند و اين ليست محصول خواسته ي تک تک اعضاي گروه دوم خرداد است که نهايتا به اينجا رسيد. جمشيد زند: آقاي جوادي حصار، دليل اينکه جبهه مشارکت ايران اسلامي با گروه هاي 17 گانه ائتلاف دوم خرداد ليست مشترکي براي نامزدهاي انتخاباتي در مشهد ارائه نکرده است چيست ؟ محمد صادق جوادي حصار: يکي از دلايلش شايد همين باشد که بالاخره جبهه مشارکت در کنار بقيه گروه ها امکان اينکه به همه مطالبات خودش دست پيدا کند را ندارد بنابراين جبهه مشارکت احساس کرده اگر در کنار بقيه گروه ها باشد بايد به همان اندازه که ديگر گروه ها ملزم هستند ملزم باشند و اگر بخواهند هر گروهي 11 نفر اسم بدهند که مشکل پيدا مي شود و حالت ائتلافي خود را از دست مي دهد از آن طرف هم جبهه مشارکت بالاخره مطالباتي را دنبال مي کند که ورود به بعضي مسائل دستشان را مي بندد بنابر اين براي خودشان اين حق را قائلند و اين حق از سوي گروه هاي ديگر هم پذيرفته شده است نسبتا که هر گروه توانايي داشته باشد که مطالبات خاصي را دنبال کند و احساس کنند که پشتوانه ي اجتماعي را هم دارد براي طرح اين موضوع. ليست 11 نفره ائتلاف دوم خردادي براي انتخابات شوراي شهر مشهد منتشر شد. جبهه مشارکت ايران اسلامي در اين ليست ائتلافي شرکت نکرده و قرار است بزودي ليست نامزدهاي انتخاباتي خود را منتشر کند. محمد صادق جوادي حصار مدير مسوول روزنامه توقيف شده توس و يکي از کانديداها ويژگي هاي ليست مشترک گروه هاي 18 گانه دوم خردادي در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: گروه هاي 17 گانه يا 18 گانه ي ائتلاف دوم خرداد در استان خراسان به اين نتيجه رسيدند که هر گروه يک کانديداي خاص را معرفي کنند. اين ليست محصول خواسته ي تک تک اعضاي گروه دوم خرداد است که نهايتا به اينجا رسيد. چون جبهه مشارکت در کنار بقيه گروه ها امکان اينکه به همه مطالبات خودش دست پيدا کند را ندارد بنابراين جبهه مشارکت احساس کرده اگر در کنار بقيه گروه ها باشد بايد به همان اندازه که ديگر گروه ها ملزم هستند ملزم باشند و اگر بخواهند هر گروهي 11 نفر اسم بدهند که مشکل پيدا مي شود و حالت ائتلافي خود را از دست مي دهد.
XS
SM
MD
LG