لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۱۸

متن كامل پيام رييس جمهوري آمريكا به مناسبت عيد قربان خطاب به مسلمانان جهان


(rm) صدا |
متن كامل پيام رئيس جمهوري آمريكا: همزمان با جشن عيد قربان به مسلمانان آمريکا و سراسر جهان تهنيت مي گويم. به موجب تعليمات قرآن جشن مذهبي عيد قربان براي مسلمانان زمان پيوستن به خانواده و دوستان به منظور شکر گذاري از ايزد متعال به سبب موهب هاي فراوانش و تامل و انديشه در مورد ايثار و ايمان حضور ابراهيم است. در جريان اين جشن شادماني مردم صلحدوست سراسر جهان از جمله ميليون ها نفر از مسلمانان آمريکا با ابراز عشق و نشان دادن شفقت نسبت به نيازمندان نمونه و سرمشق ابراهيم را گرامي مي دارند. جشن امسال در زماني روي مي دهد که جهان ما با چالش هايي بزرگ و فرصت هايي مهم روبروست. ايالات متحده به پيشبرد عدالت، بردباري وتحمل و درک و تفاهم در سراسر حهان متعهد است. و ما به تشريک مساعي با دوستان مسلمان خود و پيروان کليه اديان براي ساخت آينده اي آکنده ازصلح، آزادي و فرصت براي همگان ادامه خواهيم داد. لورا نيز همراه با من بهترين آرزو هاي خود را براي جشني مسرت بخش ابراز مي دارد. همزمان با جشن عيد قربان به مسلمانان آمريکا و سراسر جهان تهنيت مي گويم. به موجب تعليمات قرآن جشن مذهبي عيد قربان براي مسلمانان زمان پيوستن به خانواده و دوستان به منظور شکر گذاري از ايزد متعال به سبب موهب هاي فراوانش و تامل و انديشه در مورد ايثار و ايمان حضور ابراهيم است. جشن امسال در زماني روي مي دهد که جهان ما با چالش هايي بزرگ و فرصت هايي مهم روبروست. ايالات متحده به پيشبرد عدالت، بردباري وتحمل و درک و تفاهم در سراسر حهان متعهد است. لورا نيز همراه با من بهترين آرزو هاي خود را براي جشني مسرت بخش ابراز مي دارد.
XS
SM
MD
LG