لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۸:۰۱

مخالفت شوراي نگهبان و برخي مراجع تقليد با لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان


(rm) صدا |
فاطمه حقيقت جو نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ملحق نشدن ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان را داراي بار منفي براي ايران در مجامع بين المللي دانسته است. خانم حقيقت جو گفته است الحاق به اين کنوانسيون از جهات مختلفي ضرورت دارد از جمله آن که در محتوي و بندهاي اين كنوانسيون در بخشهاي فرهنگي و حقوق مدني، آموزشي و اشتغال و حقوق خانواده، شرايطي برابر براي زن و مرد در نظر گرفته شده است. اين نماينده زن مجلس افزوده است چون در برخي از موارد به نظر بعضي مذهبيون بين حقوق اسلامي و كنوانسيون تعارض وجود دارد، وقتي دولت اين لايحه را به مجلس تقديم كرد، حق تحفظ كلي را نيز پذيرفت و ارائه اين حق يكي از اصول پذيرفته شده در مجامع بين المللي براي الحاق كشورها به انواع كنوانسيونهاست و كشورهاي اسلامي نيز با اين حق تحفظ به اين طرح متصل شدند. خانم حقيقت جو با اشاره به وجود تبعيض بين مرد و زن در كشور عربستان سعودي گفت: حتي كشور عربستان كه كمترين حقوق زنان را به رسميت نمي شناسد با پذيرفتن اين حق تحفظ به كنوانسيون پيوسته است. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان با مخالفت شوراي نگهبان رو به رو شد. چند مرجع تقليد در شهر قم نيز از الحاق ايران به اين کنوانسيون ابراز نگراني کردند و آن را مخالف با شريعت دانستند. بررسي اين لايحه از دستور کار مجلس خارج شده، اما اظهار نظر خانم حقيقت جو نشان مي دهد که نمايندگان زن مجلس در پي طرح دوباره اين لايحه هستند. اشاره خانم حقيقت جو به کشور عربستان سعودي، مي تواند به معناي اطمينان دادن به مراجع تقليد و فقيهان شوراي نگهبان نيز تفسير شود؛ به اين معنا که از الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان نهراسيد، عربستان سعودي هم به اين کنوانسيون پيوسته و در عين حال تبعيض عليه زنان در حد بالايي وجود دارد، اگر ايران هم به اين کنوانسيون بپيوندد، اما هم چنان نظام حقوقي و اجتماعي بر قرار سابق باشد، هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. فاطمه حقيقت جو نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ملحق نشدن ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان را داراي بار منفي براي ايران در مجامع بين المللي دانست. خانم حقيقت جو گفت الحاق به اين کنوانسيون از جهات مختلفي ضرورت دارد. خانم حقيقت جو با اشاره به وجود تبعيض بين مرد و زن در كشور عربستان سعودي گفت: حتي كشور عربستان كه كمترين حقوق زنان را به رسميت نمي شناسد با پذيرفتن اين حق تحفظ به كنوانسيون پيوسته است. لايحه الحاق ايران به کنوانسيون بين المللي منع تبعيض عليه زنان با مخالفت شوراي نگهبان رو به رو شد. چند مرجع تقليد در شهر قم نيز از الحاق ايران به اين کنوانسيون ابراز نگراني کردند و آن را مخالف با شريعت دانستند. بررسي اين لايحه از دستور کار مجلس خارج شده، اما اظهار نظر خانم حقيقت جو نشان مي دهد که نمايندگان زن مجلس در پي طرح دوباره اين لايحه هستند.
XS
SM
MD
LG