لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۰۲

بحران عراق: نظرات شيعيان عراق از ديد يك پژوهشگر


(rm) صدا |
در كنفرانس شيعيان عراق در تهران شماري از سازمان ها و احزاب شيعه عراق شركت خواهند كرد. برخي صاحبنظران معتقدند اگرچه اكثريت جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي دهند همه آنها به احزاب شيعه تعلق ندارند و جمعيت تحصيل كرده، خود را مستقل و دموكرات مي دانند و خواهان حقوق برابر سياسي و اجتماعي براي تمام مردم عراق هستند. علي العلوي، كارشناس و پژوهشگر مسايل سياسي در دانشگاه آكسفورد، كه خود شيعه مستقلي است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ترديدي نيست كه جنبش اسلاميست شيعه در عراق پيروان زيادي دارد اما اينكه آنها نماينده تمام شيعيان عراق اند جاي ترديد است. آنها احزابي هستند با سابقه تاريخي و در صحنه سياسي نقش داشتند و نفوذ دارند. اما سخنگوي نقطه نظرهاي تمام مردم شيعه عراق نيستند. وي مي افزايد: بنظر من در چند هفته اخير صحبت هاي خطرناكي از سوي برخي گروه ها ابراز شده مانند اينكه يك نيروي اشغالي از خارج با حزب بعث در عراق مقابله خواهد كرد. در عراق بيم آن وجود دارد كه نيروي كمك كننده براي بركناري حكومت فعلي ممكن است بخواهد در آينده آن نقش داشته باشد و اين باعث شود كه ساختار قدرت و حكومت موجود همچنان باقي بماند و فقط گروهي جانشين گروه ديگري شود. چنين تحولي خواست هيچيك از نيروهاي موجود در عراق نيست. آنها همگي مي دانند كه تنها شكل قابل قبول براي آينده عراق يك حكومت فدرال دموكراتيك است. شيعيان عراق مي خواهند نشان دهند كه بيم آنكه همسايگي با ايران آنها را دنباله رو جمهوري اسلامي كند بي اساس است. بين جنبش اسلاميست عراق و جمهوري اسلامي تفاوت هاي اساسي وجود دارد. براي من بسيار جاي ترديد است كه اين احزاب خواهان حكومت ولايت فقيه مانند جمهوري اسلامي باشند. در كنفرانس شيعيان عراق در تهران شماري از سازمان ها و احزاب شيعه عراق شركت خواهند كرد. برخي صاحبنظران معتقدند اگرچه اكثريت جمعيت عراق را شيعيان تشكيل مي دهند همه آنها به احزاب شيعه تعلق ندارند و جمعيت تحصيل كرده، خود را مستقل و دموكرات مي دانند و خواهان حقوق برابر سياسي و اجتماعي براي تمام مردم عراق هستند. علي العلوي، كارشناس و پژوهشگر مسايل سياسي در دانشگاه آكسفورد، كه خود شيعه مستقلي است، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: ترديدي نيست كه جنبش اسلاميست شيعه در عراق پيروان زيادي دارد اما اينكه آنها نماينده تمام شيعيان عراق اند جاي ترديد است. آنها احزابي هستند با سابقه تاريخي و در صحنه سياسي نقش داشتند و نفوذ دارند. اما سخنگوي نقطه نظرهاي تمام مردم شيعه عراق نيستند.آنها همگي مي دانند كه تنها شكل قابل قبول براي آينده عراق يك حكومت فدرال دموكراتيك است. بين جنبش اسلاميست عراق و جمهوري اسلامي تفاوت هاي اساسي وجود دارد. براي من بسيار جاي ترديد است كه اين احزاب خواهان حكومت ولايت فقيه مانند جمهوري اسلامي باشند.
XS
SM
MD
LG