لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۱۶

نامه تشکل دانشجوييِ دفترِ تحکيمِ وحدت (منتخب علامه) به نمايندگانِ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد


(rm) صدا |
تشکل دانشجوييِ دفترِ تحکيمِ وحدت – منتخب علامه – در نامه يي به نمايندگانِ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد ، بر دلائلِ سياسيِ نقضِ حقوق بشر در ايران تاً کيد کرد. در اين نامه ازجمله آمده است : آناني که حکم بر زنداني شدن آزاديخواهان و حبس ها و انفرادي هاي طولاني مدت و بازداشت هاي مکررِ فعالان سياسي ، داده و مي دهند ، نه به دلائلِ حقوقي که به خاطرِ مسائلِ سياسي ، بر انجامِ آن دستور و توصيه داشته اند. تشکل دانشجويي دفتر تحکيم وحدت – منتخب علامه – با اشاره به اينکه آزادشدنِ چندفعالِ سياسي ، درايامِ حضورِ نمايندگانِ حقوق بشر سازمان ملل ، دليل بهبود جدي وضع حقوق بشر در ايران نيست، وجودِ قوانينِ فراواني را که با اعلاميه جهانيِ حقوق بشر مغايرت دارد، از مهمترين دلائلِ نقضِ حقوق بشر در ايران دانسته و قانون مطبوعات ، قانون اقدامات تاًميني ، قانون ديه ، طلاق ، قصاص را در شمارِ اين قوانينِ ذکرکرده عدم تصويب قوانيني چون منعِ شکنجه را که عليرغمِ تلاشِ مجلس در تصويب آن ، توسطِ شوراي نگهبان رد شده ، محملي براي فشار و تهديد و نقض آشکارحقوق بشر توصيف کرده است. درپاي اين نامه ، امضا ٍ سي و چهار تشکل دانشجويي بانامِ انجمن اسلامي دانشجويان در تهران و بسياري از شهرستانها ازجمله مشهد، اهواز، تبريز و شيراز، قيدشده است. ماًموريتِ دوازده روزه هيئتِ بازرسانِ حقوق بشر سازمان ملل ، هفته گذشته در ايران به پايان رسيد. اين هيئت که پس از هفت سال نخستين هيئتِ اعزامي حقوق بشر سازمان ملل بود که توانسته بود از جمهوري اسلامي اجازه سفر به ايران را کسب کند، در ايران باچندتن از مسئولانِ حکومت و نيز شماري از زندانيان سياسي ديدار کرد. تشکل دانشجوييِ دفترِ تحکيمِ وحدت – منتخب علامه – در نامه يي به نمايندگانِ کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت: آناني که حکم بر زنداني شدن آزاديخواهان و حبس ها و انفرادي هاي طولاني مدت و بازداشت هاي مکررِ فعالان سياسي ، داده و مي دهند ، نه به دلائلِ حقوقي که به خاطرِ مسائلِ سياسي ، بر انجامِ آن دستور و توصيه داشته اند. تشکل دانشجويي دفتر تحکيم وحدت وجودِ قوانينِ فراواني را که با اعلاميه جهانيِ حقوق بشر مغايرت دارد، از مهمترين دلائلِ نقضِ حقوق بشر در ايران دانسته و قانون مطبوعات ، قانون اقدامات تاًميني ، قانون ديه ، طلاق ، قصاص را در شمارِ اين قوانينِ ذکرکرده است. درپاي اين نامه ، امضا ٍ سي و چهار تشکل دانشجويي بانامِ انجمن اسلامي دانشجويان در تهران و بسياري از شهرستانها ازجمله مشهد، اهواز، تبريز و شيراز، قيدشده است.
XS
SM
MD
LG