لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۱

نامه زنان كرد به دبير كل سازمان ملل


(rm) صدا |
زنان كرد در سراسر جهان باارسال نامه اي براي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل خواستارپشتيباني اززنان كرد شدند، درهمين حال نسبت به آينده عراق ابرازنگراني كردند. هژيرتيموريان، تحليل گرشبكه تلوزيوني sky دراين زمينه چنين ميگويد: مردم كردستان عراق درباره آينده فكر مي كنند، آنهافرض را براين گذاشتندكه رژيم صدام سقوط خواهدكرد واين سوال مطرح خواهد شد كه بعدازاو كه خواهد امد، آمريكابه آنهااطمينان خاط رداده كه صدايشان شنيده خواهدشد وعراق در اينده دموكرات خواهد بود ولي اگر دموكراسي باشدكه اكثريت كرسيهاي مجلس را به يك حزب دهند، مثلا به شيعه هاي عراق دهند، بازآن دولت تحت سيطره عربها خواهد بود و امكان دارد كه كردها خودمختاري فعليشان را از دست بدهند. بيشترازهرچيز ديگري كردها مي ترسندكه ارتش تركيه واردخاك عراق شده وكردهاراسركوب كندواين يك ذره آزادي را هم كه كردها طي چندسال اخير زير چترآمريكا وبريتانيا بدست آوردند ازدست بدهند و مصمم هستند كه براي اين موضوع بجنگند. زنان كرد در سراسر جهان باارسال نامه اي براي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل خواستار پشتيباني از زنان كرد شدند. هژيرتيموريان، تحليل گر شبكه تلوزيوني sky در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مردم كردستان عراق درباره آينده فكر مي كنند كه بعداز صدام كه خواهد امد. و بيشتر از هر چيز ديگري كردها مي ترسند كه ارتش تركيه واردخاك عراق شده و آنهارا سركوب كند واين يك ذره آزادي را هم كه كردها طي چندسال اخير زير چترآمريكا وبريتانيا بدست آوردند ازدست بدهند.
XS
SM
MD
LG