لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۲:۰۳

بررسي سخنان رئيس جمهوري آمريكا در باره اهداف تغيير حكومت عراق: سرمشق دمكراسي براي خاورميانه


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديوفردا): جرج بوش رييس جمهوري آمريكا هفته پيش در سخناني درنهاد پژوهشي اينترپرايز در واشنگتن يادآور شد كه موفقيت در عراق مي تواند مرحله جديدي را در روند صلح خاورميانه آغاز كند. او همچنين گفت نبود رژيم صدام حسين، شبكه هاي تروريستي را از يك حامي پرقدرت وثروتمند محروم خواهد ساخت. رييس جمهوري آمريكا گفت: رژيم جديد در عراق نمونه اي الهام بخش از آزادي براي ملتها درمنطقه خواهد بود. همايون مجد (راديوفردا) رييس جمهوري آمريكا كه در جمع انديشمندان و كارشناسان در نهاد پژوهشي اينترپرايز در واشنگتن سخن مي گفت اظهارداشت اين ديدار در دوره حياتي در تاريخ ملت آمريكا و جهان متمدن برگزارمي شود. بخشي از اين تاريخ را ديگران نوشته اند و بقيه را ما خواهيم نوشت. آقاي بوش با آنكه در بامداد روز يازده سپتامبر 2001 در نيويورك و واشنگتن روي داد اشاره كرد، آن را برآمدي از تهديدهايي كه سالها پنهاني ودر دوردست تلمبار شده بود ناميد و يادآور شد با توجه به چنين رويدادي بايد به شيوه اي جديد به امنيت كشور نگريست زيرا آمريكا رزمگاه نخستين جنگ قرن بيست و يكم است. وي تاكيد كرد به نفرت و خشونت اجازه داده نخواهد شد بر امور و كارهاي انسانها چيره شود. او ائتلافي از 90 كشور را كه با ابزارهاي قانوني و قدرت نظامي با شبكه هاي تروري مي جنگد، دستگيري بسياري از فرماندهان اصلي القاعده و كوششهايي را كه براي يافتن يك به يك قاتلان جريان دارد يادآور شد. ازرژيم هاي ياغي كه مسلح به سلاح هاي انهدام جمعي هستند نام برد و گفت: در عراق يك ديكتاتور سرگرم ساختن و پنهان كردن سلاح هايي است كه مي تواند اورا قادر سازد بر خاورميانه مسلط شود و جهان متمدن را معيوب كند. رييس جمهور امريكا در ادامه سخنان خود در نهاد پژوهشي اينترپرايز در واشنگتن بر لزوم رويارويي با خطر صدام حسين و سلاح هاي او تاكيد گذاشت. او گفت ايمني مردم آمريكا به پايان دادن به اين تهديد مستقيم و رو به گسترش بستگي دارد. حركت عليه اين خطر همچنين در ايمني و ثبات جهان ما بسيار كارساز خواهد بود. آقاي بوش گفت رژيم فعلي عراق نشان داده است كه قادر است نفاق و خشونت را در خاورميانه گسترش دهد و افزود يك عراق آزاد مي تواند قدرت آزادي را براي دگرگون ساختن اين منطقه از راه فراهم اوردن اميد و پيشرفت براي مليونها نفر نشان دهد. رييس جمهور آمريكا گفت: نخستين بهره وران عراق آزاد خود مردم عراق خواهند بود كه هنوزدر زير اين ديار ديكتاتوري كه جز جنگ، درماندگي و شكنجه چيزي به آنها عرضه نكرده است در ترس و تنگنا به سر مي برند. وي تاكيد كرد هر آينده اي كه مردم عراق براي خودشان انتخاب كنند از دنياي كابوسي كه صدام حسين براي آنها بر گزيده است بهتر خواهد بود و افزود: موفقيت درعراق همچنين مي تواند مرحله جديدي در خاورميانه ايجاد كند. و موجبات پيشرفت به سوي تشكيل يك كشور فلسطيني به راستي دموكرات را فراهم آورد. آقاي بوش اقداماتي را كه آمريكا قصد دارد پس از آزادي عراق در آن سرزمين انجام دهد يادآورشد و در عين حال تاكيد كرد آمريكا بر آن نيست شكل دقيق دولت عراق را تعيين كند. چنين گزينشي به مردم عراق تعلق دارد. وافزود: رژيم جديد عراق به عنوان يك نمونه دموكراتيك و الهام بخش آزادي براي ملتهاي ديگر در منطقه عمل خواهد كرد. او گفت: ملت عراق با ميراث غرور انگيز، منابع فراوان و مردمي ماهر و تحصيل كرده به خوبي قادر است به سوي دموكراسي و زندگي در آزادي گام بردارد. او از نشانه هاي اميد بخش شوق آزادي در خاورميانه سخن گفت و اضافه كرد: روشنفكران عرب از دولتهاي عرب خواسته اند به شكاف و كمبود بزرگ آزادي توجه كنند تا آنكه ملتهاي آنها بتوانند كاملا در پيشرفت زمان ما سهيم شوند. رهبران منطقه از منشور جديد عرب كه بر اصلاحات داخلي مشاركت سياسي بيشترباز بودن فضاي اقتصادي و تجارت آزاد تاكيد داشته باشد سخن مي گويند. از مراكش تا بحرين و فراتر ملتها اقدامات خالصانه اي به سوي اصلاحات سياسي بر مي دارند. وي گفت در شوق در امان ماندن از سركوب و بي رحمي همه انسانها هم داستانند و به اين دليل و دلايل اساسي ديگرآزادي و دموكراسي هميشه و همه جا بيشتر از شعارهاي نفرت و تاكتيك هاي ترور جاذبه خواهد داشت. جرج بوش رييس جمهوري آمريكا هفته پيش در سخناني درنهاد پژوهشي اينترپرايز در واشنگتن يادآور شد كه موفقيت در عراق مي تواند مرحله جديدي را در روند صلح خاورميانه آغاز كند. او همچنين گفت نبود رژيم صدام حسين، شبكه هاي تروريستي را از يك حامي پرقدرت وثروتمند محروم خواهد ساخت. رييس جمهوري آمريكا گفت: رژيم جديد در عراق نمونه اي الهام بخش از آزادي براي ملتها درمنطقه خواهد بود.
XS
SM
MD
LG