لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۶:۱۸

بررسي سخنان رئيس جمهوري آمريكا در باره اهداف تغيير حكومت عراق، از ديد مهدي مظفري


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديوفردا): دكترمهدي مظفري استاد دانشگاه در دانمارك ضمن اشاره به اين كه مساله نبود دموكراسي در عراق و كلا در منطقه مساله تازه اي نيست، ما زاويه تازه اي را در گفته هاي بوش مي يابيم. دکتر مهدی مظفری: در باره آنچه كه اقاي بوش در مورد دموكراتيك كردن منطقه خاورميانه مي گويد مسئله تازه اي نيست. امري بديهي است كه منطقه خاورميانه منطقه غيردموكراتيك است ولي آنچه كه تازگي دارد اين است كه آمريكايي‌ها ودر بالاترين سطوح از طرف رييس جمهوري اين كشور اعلام مي شود كه آمريكا خواهان دموكراتيك كردن منطقه خاورميانه است. اين يك واقعيت است كه منطقه خاور ميانه راكد ترين منطقه دنياست. به اين معنا كه درطول 20_25 سال اخير با وجود اين كه اين منطقه روز وشب در رسانه هاي دنيا جزء اخبار اول و مهمترين خبرها بوده، اما هيچ چيزي در اين منطقه تغيير نكرده، دنيا تغيير كرده، اتحادجماهير شوروي از هم پاشيده ، تمام اروپا دموكراتيك شده، كودتاهاي نظامي موقوف شده اما در آسيا و خاورميانه همان رژيم ها و همان نظام ها از پدر يا پسرادامه پيدا كرده. از مراكش گرفته تا افغانستان، همان تركيب سياسي، همان كمبود دموكراسي در تمام اين منطقه وجود دارد. عليرضا طاهري: دكتر مهدي مظفري، استاد دانشگاه در دانمارك معتقد است كه آمريكا هنوز نتوانسته است به مردم منطقه بقبولاند كه در مسئله عراق حسن نيست كامل دارد و هدف هاي پنهان را پيگيري نمي كند. وي مي گويد ايجاد صداقت در منطقه به پيشبرد مقاصد آمريكا در منطقه و گسترش دمكراسي ياري مي رساند. دكتر مهدي مظفري: آخرين تحول بزرگي كه در اين منطقه روي داده، انقلاب ايران در سال 1979 است كه آن هم در جهت غير دموكراتيك و حتي ضد دموكراتيك پيش رفت تا به سوي دموكراتيك باشد. بنابراين نكته مهم و جديد اين است كه آمريكايي ها مي خواهند اين منطقه را دموكراتيك كنند. ودو مسئله مي ماند يكي صداقت آمريكا و ديگري اين كه انتخاب عراق درست است يا نه. مردم دنيا و بخصوص مردم منطقه هنوز به اين نكته نرسيدند كه قصد اصلي آمريكا نفت و استعمار جديد و سلطه بر منطقه نيست و همچنين اين كه تروريسم ها همه از كشورهاي غيردموكراتيك نشو و نما مي گيرند و خشكاندن ريشه تروريسم در اين كشور ها بهترين راهش حمايت از دمكراسي در اين كشور ها است منتهي هنوز مردم و حتي نخبگان اين كشورها هم به سداقت آمريكا اعتماد كافي ندارند. و سوال دوم اين كه آيا عراق گزينش خوبي است يا نه؟ باز نظرها متفاوت است ولي مسئله عراق مساله خيلي پيچيده اي است و اگر آمريكا پيروز نشود دقيقا همان نيروهائي كه مي خواهند سركوب كنند، يعني نيروهاي غيردمكراتيك و تروريسم تقويت خواهند شد و توسعه پيدا خواهند كرد. بنابراين تمام اين بستگي دارد به نتايجي كه از جنگ عراق حاصل خواهد شد. دكترمهدي مظفري استاد دانشگاه در دانمارك ضمن اشاره به اين كه مسئله نبود دموكراسي در عراق و كلا در منطقه مساله تازه اي نيست، اما زاويه تازه اي را در گفته هاي بوش مي جويد. وي مي گويد آنچه را كه اقاي بوش در مورد دموكراتيك كردن منطقه خاورميانه مي گويد حرف تازه اي نيست ولي اين نخستين بار است كه آمريكا خود را به برقراري دمكراسي در منقطه متعهد مي كند. دكتر مظفري معتقد است كه آمريكا هنوز نتوانسته است به مردم منطقه بقبولاند كه در مسئله عراق حسن نيست كامل دارد و هدف هاي پنهان را پيگيري نمي كند. وي مي گويد ايجاد صداقت در منطقه به پيشبرد مقاصد آمريكا در منطقه و گسترش دمكراسي ياري مي رساند.
XS
SM
MD
LG