لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۱۸

بررسي سخنان رئيس جمهوري آمريكا در باره اهداف تغيير حكومت عراق، از ديد هوشنگ امير احمدي


(rm) صدا |
عليرضا طاهري (راديوفردا): دكترهوشنگ اميراحمدي استاد دانشگاه راتگرزدر نيوجرسي آمريكا مي گويد: اين كه دموكراسي را مي توان ازخارج و از طريق نظامي به خاورميانه تحميل كرد، موضوعي است كه بايد بيشتر مورد بحث قرار گيرد و شكافته شود. دکتر هوشنگ امير احمدي: تاريخ نشان داده كه آمريكا هم از طريق نامي و تحميل دموكراسي و هم از طريق روابط ديپلماتيك حسنه، روي موارد دموكراسي و ضد دموكراسي در منطقه تاثير بگذارد. نكته مهم انجاست كه در 25 سال گذشته بيش از 35 كشور ديكتاتوري دنيا به دموكراسي گذار كردند. اين كشورها در آسيا، اروپا و مناطق ديگر دنيا بودند، حتي كره جنوبي، تايوان، اروپاي شرقي و غيره. وتمام اين كشورها در زماني به دموكراسي روي آوردند كه آمريكا با اين كشورها روابط حسنه داشت. ودرست در همين مدت آمريكا با 6_7 كشور دنيا مشكلات فراوان داشته و انواع واقسام تحريم ها را بر آنها اعمال كرده كه هيچ يك از انها نه رژيم هايشان سرنگون شد ونه اين كه دموكراتيك شدند. مانند عراق، سوريه، ليبي، ايران ومانند آنها. بنابراين مي توان نتيجه گرفت آمريكا براي ايجاد دموكراسي در خاورميانه و حتي دنيا، ايجاد روابط ديپلوماتيك و حتي اقتصادي خوب با اين كشورهاست واز اين طريق اين كشورها را در سيستم دموكراتيك خود حل كند و در غير اين صورت ديده مي شود كه هميشه نتيجه نخواهد داد. البته در جاهايي هم آمريكا توانسته از طريق نظامي دموكراسي را تحميل كند يا حداقل اساس كار را بر پايه نظامي گذاشت، مانند كره جنوبي كه ابتدا دولتي نظامي آنجا تشكيل داد و بعد به دست نظاميان كره داد تا اينكه بالا خره كره به دموكراسي رسيد ولي به طور عام و در سطح بسيار وسيعي تجربه نشان مي دهد كه حركت غير نظامي بهترين وسيله است. بنابراين من اعتقاد ندارم كه مبارزه در عراق لزوما به تشكيل دموكراسي در عراق و منطقه منجر مي شود. و درست مي تواند عكس اين مساله بوجود آيد، زيرا وضعيت خاورميانه دريك وضعيت استثنايي است و نيروهايي كه در خيابان هاي اين كشورها در حال شكل گيري هستند، به همان اندازه كه خواهان دموكراسي هستند، خواهان استقلال ملي خود هستند. دكترهوشنگ اميراحمدي استاد دانشگاه راتگرزدر نيوجرسي آمريكا مي گويد: اين كه دموكراسي را مي توان ازخارج و از طريق نظامي به خاورميانه تحميل كرد، موضوعي است كه بايد بيشتر مورد بحث قرار گيرد و شكافته شود.
XS
SM
MD
LG