لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۲۱

بحران عراق: مصاحبه مطبوعاتي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
علي يونسي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در يک مصاحبه مطبوعاتي به مردم ايران اطمينان داد که در صورت بروز جنگ عليه عراق خطري آنها را تهديد نمي کند. (علي سجادي): علي يونسي به خبرنگاران گفت جمهوري اسلامي براي پيشگيري از هر گونه تهديد از ناحيه هر فرد، گروه و دولتي در جريان بحران عراق پيش بيني ها و تدابي لازم را اتخاذ کرده است. وي مجاهدين خلق را که سالهاست در عراق مستقر هستند دشمنان کينه توز خواند که در حمايت کامل رژيم بعثي عراق سالهاي سال براي ايران مزاحمت ايجاد کرده اند. و در شرايط کنوني سرنوشت آنان با صدام گره خورده است. وزير اطلاعات افزود اکنون بحران شديدي برايشان ايجاد شده که خروج از آن کار بسيار سختي است. چندي پيش گزارشهايي از سوي مقامات جمهوري اسلامي منتشر شد که جمهور ي اسلامي ايران با استقرا رسپاه بدر در مرز با از تلاش احتمالي مجاهدين براي عبور از مرز و رسيدن به خاک ايران جلوگيري خواهد کرد. سپاه بدر از شيعيان عراق مخالف صدام حسين و وابسته به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق که در ايران به سر مي برند تشکيل شده و از نظر تشکيلاتي و تدارکاتي وابسته به جمهوري اسلامي ايران است. علي يونسي گفت دليلي وجود ندارد که مردم براي امنيت خود نگران باشند. اگر جاي نگراني باشد، اين ديگران هستند کهبايد از ناحيه ما نگران باشند. اگر چه علي يونسي نگفت که کداميک از طرفهاي جنگ بايد نگران امنيت خود از سوي جمهوري اسلامي باشند، ولي افزود که عراق براي امريکا غير از افغانستان است و اگر جنگي رخ دهد امريکا در باتلاقي گرفتار مي شود که هم خود و هم منطقه از آن زيان خواهند ديد. علي يونسي تاکيد کرد که اگر امريکا دستبه عمليات نظامي بزند خروج آنها از بحران آسان نخواهد بود. تاکنون موضع رسمي جمهوري اسلامي در مورد حمله نظامي عراق بر اين اصل استوار بود که عراق در شهريور ماه 1359 به تشويق امريکا به ايران حمله کرده بود. علي يونسي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي تحميل جنگ 8 ساله به ايران ناشي از نگراني او نسبت به تمايل مردم عراق به ايران دانست و با بسيار حياتي دانستن عراق براي ايران گفت،عراق کشوري است که اکثر مردم آن متمايل به ايران هستند اماکن مقدسه شيعيان در عراق است. پيوندهاي مذهبي و تاريخي بين دو کشور آن قدر زياد است که صدام را نگران کرد و او 8 سال جنگ را بر دو کشور تحميل ساخت. يونسي افزود جنگ تحميلي به رغم همه عواقب وحشتناکي که داشت، دو ملت ايران و عراق را با يکديگر بدبين و دشمن نکرد هرچند که دو دولت با هم دشمن هستند. ياد آوري مي شود که با گذشت 14 سال از آتش بس ميان ايران و عراق هنوز قرار داد صلحي ميان دو کشور امضا نشده است. علي يونسي وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در يک مصاحبه مطبوعاتي به مردم ايران اطمينان داد که در صورت بروز جنگ عليه عراق خطري آنها را تهديد نمي کند. علي يونسي به خبرنگاران گفت جمهوري اسلامي براي پيشگيري از هر گونه تهديد از ناحيه هر فرد، گروه و دولتي در جريان بحران عراق پيش بيني ها و تدابير لازم را اتخاذ کرده است. وي مجاهدين خلق را که سالهاست در عراق مستقر هستند دشمنان کينه توز خواند که در حمايت کامل رژيم بعثي عراق سالهاي سال براي ايران مزاحمت ايجاد کرده اند. چندي پيش گزارشهايي از سوي مقامات جمهوري اسلامي منتشر شد که اين كشور با استقرار سپاه بدر در مرز با از تلاش احتمالي مجاهدين براي عبور از مرز و رسيدن به خاک ايران جلوگيري خواهد کرد. علي يونسي گفت دليلي وجود ندارد که مردم براي امنيت خود نگران باشند. وي افزود که عراق براي امريکا غير از افغانستان است و اگر جنگي رخ دهد امريکا در باتلاقي گرفتار مي شود که هم خود و هم منطقه از آن زيان خواهند ديد.
XS
SM
MD
LG