لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۰۲

شدت گرفتن فرار سرمايه ها به دوبي، پي آمد نا آرامي هاي تهران و شهرستان ها


(rm) صدا |
روزنامه ي «همبستگي» چاپ تهران در شماره‌ امروز خود (دوشنبه بيست و ششم خرداد ماه) مي نويسد كه اعتراض هاي خياباني چند روز گذشته در تهران بر مسائل اقتصادي ايران نيز تأثير گذاشته و از جمله كشور را با فرار سرمايه روبرو ميكند. همان روزنامه به نقل از يك نمايندة مجلس و يك دانشگاهي بر پيوند ميان نا امني سياسي با فرار سرمايه تأكيد ميورزد. آيا خريد هاي سنگين ثروتمندان ايراني در دبي، كه طي چند روز گذشته در جريان برگزاري سومين نمايشگاه تجاري امارات در تهران انجام گرفته، با اوجگيري تنش هاي سياسي در جمهوري اسلامي ارتباط دارد؟ به نوشته‌ روزنامه‌ ي «ايران» چاپ تهران، ايراني ها با استفاده از اين نمايشگاه ده ها ميليون دلار قرار داد به منظور خريد واحد هاي تجاري و يا زمين هاي اختصاص يافته براي صنايع امضا كرده‌اند. همان روزنامه مي افزايد كه البته خريد واحد هاي مسكوني و لوكس توسط ايرانيان از مقام هاي اماراتي پديده ‌ي تازه اي نيست، اما خريد زمين هاي پنج هزار متري به بالا از سوي آنها براي اهداف تجاري و صنعتي نكته ي تازه‌اي است. شماري از چهره هاي با نفوذ بازار و مسئولان واحد هاي دولتي و بنياد ها در جمهوري اسلامي، دبي را به مهم ترين پايگاه فعاليت هاي خود بدل كرده و بخش مهمي از در آمد هاي آشكار و پنهانشان را به آنجا منتقل ميكنند. شماري از سرمايه گذاران و بازرگانان بخش خصوصي ايران نيز كه از چشم انداز فعاليت در جمهوري اسلامي بيمناكند، در دبي مستقر ميشوند. گويا حدود سه هزار شركت ايراني در امارات عربي متحده فعاليت ميكنند كه نزديك به نيمي از آنها در دبي مسنقر هستند. روزنامه ي «همبستگي» چاپ تهران در شماره‌ امروز خود نوشت که اعتراض هاي خياباني چند روز گذشته در تهران بر مسائل اقتصادي ايران نيز تأثير گذاشته و از جمله كشور را با فرار سرمايه روبرو ميكند. به نوشته روزنامه‌ ي «ايران» نيز خريد زمين هاي پنج هزار متري به بالا از سوي ايراني ها براي اهداف تجاري و صنعتي در دبي نكته تازه‌اي است. شماري از چهره هاي با نفوذ بازار و مسئولان واحد هاي دولتي و بنياد ها در جمهوري اسلامي، دبي را به مهم ترين پايگاه فعاليت هاي خود بدل كرده و بخش مهمي از در آمد هاي آشكار و پنهانشان را به آنجا منتقل ميكنند. شماري از سرمايه گذاران و بازرگانان بخش خصوصي ايران نيز كه از چشم انداز فعاليت در جمهوري اسلامي بيمناكند، در دبي مستقر ميشوند.
XS
SM
MD
LG